Anonimizált fegyelmi határozatok közzététele
Fegyelmi tanács
Ügyszám
Év
Tárgy
Típus
Jogkövetkezmény
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.146/6.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás, ügyvédi titoksértés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.137/6.
2022
pénzmosási szabályok megsértése (szerződő felek azonosításának elmulasztása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.241/11.
2022
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.122/12.
2022
pénzmosási ellenőrzés meghiúsítása, irodahelyiség hiánya, kamarával való kapcsolattartás hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.126/7.
2022
ügyvédi mulasztás (okiratszerkesztés)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.159/8.
2022
ügyvédi mulasztás (ügygondnok)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.118/12.
2022
letétkezelés szabályainak megsértése, letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.227/9.
2022
okirati ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.142/6.
2022
letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.136/6.
2022
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása, irodahelyiség hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.193/24.
2022
okiratszerkesztés szabályainak megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.240/10.
2022
jogszabályba ütköző, vagy jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés; letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.119/5.
2022
ügyfél-azonosítási, -átvilágítási, pénzmosási kötelezettség megsértése, névvalódiság
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-3/2022
2022
kisebb értékre elkövetett lopás vétségének gyanúja
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.137/6.
2022
pénzmosási szabályok megsértése (szerződő felek azonosításának elmulasztása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szeged Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-1/2022/14.
2022
etikai vétség
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.122/12.
2022
pénzmosási ellenőrzés meghiúsítása, irodahelyiség hiánya, kamarával való kapcsolattartás hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-3/2022 (P37/2021)
2022
Megbízástól eltérés, ügyfél javára befolyt pénzről tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.194/21.
2022
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.126/7.
2022
ügyvédi mulasztás (okiratszerkesztés)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.102/8.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
P.34/2021
2022
perben képviselet igazolása, kamarának iratcsatolási kötelezettség
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.241/11.
2022
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.237/6.
2022
követelményének megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/48/2021.
2022
kirendelés büntető eljárásban
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.110/6.
2022
ügyvédi mulasztás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.207/12.
2022
Megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés, iratvisszatartás, ügyvédi hivatáshoz méltó kommunikáció hiánya, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.216/5.
2022
büntetőeljárás (hivatali vesztegetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.233/4.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.108/7.
2022
Peren kívüli levelezés tiltott felhasználása
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
P.16/2021
2022
ügyfél képviselete, iratok csatolása kamarának
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.118/12.
2022
letétkezelés szabályainak megsértése, letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/026/2022.
2022
Ügyvédi megbízás nem teljesítése / Iratcsatolási kötelezettség elmaradása
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.221/8.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/028/2022.
2022
Joghatás kiváltására alkalmatlan okirat
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. sz. Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-4/2022 (Szol.32/2021)
2022
Ügyvéd tájékoztatási kötelezettsége, ügyfél érdekeinek képviselete, ügyvédi tevékenység lelkiismeretes gyakorlása
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei II. Fegyelmi Tanácsa
170/2022/6
2022
szünetelési határidő elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.261/26.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.235/4.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-14/2022 (Szol.5/2022.)
2022
Ügyvédi munkadíj jogellenes kérése, ellenfél „fenyegetése” jogosulatlan adatszerzés”
elsőfok megszüntetés
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.227/9.
2022
okirati ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.226/7.
2022
Ügyfél-azonosítás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.146/6.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás, ügyvédi titoksértés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/025/2022.
2022
Visszaélés, bűncselekmény
másodfok megállapító
kizárás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság
F/20/2021
2022
büntető eljárás-közokirat hamisítás
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/013/2022.
2022
Az ügyvédi megbízás (6/2018. (III.26.) MÜK szabályzat (5.8./d.)
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-13/2022. (P18/2014)
2022
Büntető eljárásban különösen nagy vagyoni hátrányt okozó és más bűncselekmények
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/010/2022.
2022
Összeférhetetlen letétkezelési tevékenység
másodfok megállapító
kizárás, pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.109/7.
2022
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.170/14.
2022
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.131/5.
2022
beadvány sértő tartalma (ügyvédi tevékenységen kívül)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/002/2022.
2022
Ügyvédi megbízás. A panaszról való lemondás, mint tisztességtelen szerződéses kikötés
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.231/7.
2022
jogosulatlan ügyvédi tevékenység, irodagondnokkal való együttműködési kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. Számú Kamarai Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-1/2022. (Szol.30/2021)
2022
ügyvédi mulasztás, megbízás teljesítésének elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.229/6.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/08/2021.
2022
Ügyfél azonosítási kötelezettség Iratőrzési kötelezettség
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.213/9.
2022
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.101/8.
2022
megbízó tájékoztatásának elmulasztása, megbízási díj beszámításával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/1/2021.
2022
kirendelt és meghatalmazott védői tevékenység, ügyféllel és kamarával való kapcsolattartás
elsőfok megállapító
kizárás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság
F/59/2021
2022
irodagondnokkal való együttműködés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.159/8.
2022
ügyvédi mulasztás (ügygondnok)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/056/2022.
2022
Az ügyvédi tevékenység az ügyfél és az ügyvédi tevékenységet gyakorló közötti bizalmon alapul, amelyet mindenki köteles tiszteletben tartani.
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/036/2022.
2022
Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.
másodfok megállapító
felfüggesztett pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/12/2021.
2022
termőföld adás-vételi szerződés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.168/28.
2022
Letét-bejelentési kötelezettség megsértése, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.112/4.
2022
okiratszerkesztés szabályainak megsértése, igényérvényesítés jogellenes módja
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/017/2022.
2022
Összeférhetetlenség fenntartásával és a titoksértéssel fontos szakmai szabályok megsértése
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.195/19.
2022
büntetőeljárás (ügyvédi visszaélés), saját, illetve közeli hozzátartozó javára kötött szerződés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.157/13.
2022
büntetőeljárás (közúti baleset gondatlan okozása)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.142/6.
2022
letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.242/34.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-7/2022. (Szol.28/2021)
2022
Perbeli megbízás teljesítésének - megbízás írásba foglalási kötelezettség, ügyféllel kapcsolattartás, számlaadási kötelezettség, elszámolási kötelezettség - elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.178/14.
2022
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás (kölcsöntartozás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.120/7.
2022
ügyvédi mulasztás, megbízás írásba foglalásának elmulasztása, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Nógrád Megyei Regionális Fegyelmi Tanácsa
63/2021/F6K.
2022
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.235/23.
2022
büntetőeljárás (vesztegetés hatósági eljárásban)
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/006/2022.
2022
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
pénzbírság és felfüggesztett kizárás fegyelmi büntetés
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.240/10.
2022
jogszabályba ütköző, vagy jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés; letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Tanácsa
151/2022/5.
2022
jogi szakvéleményadás, egyezségi ajánlatról való megfelelő tájékoztatás, irattovábbítási kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség, feljelentés elmulasztása, mulasztás bírósági eljárásban
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.181/6.
2022
ügyvédi titoksértés
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. Számú Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-10/2022. (Szol.31/2021.)
2022
ügyvédi mulasztás, meghatalmazásról tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.187/19.
2022
ügyvédi mulasztás, ügyvédi titoksértés, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
kizárás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság
F/64/2021
2022
földhivatali eljárás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/060/2021.
2022
A jogászi hivatás méltósága és becsülete, az ügyvéd feddhetetlensége és jó hírneve
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.193/24.
2022
okiratszerkesztés szabályainak megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.224/33.
2022
letétkezelési szabályok, iratkiadási kötelezettség megszegése
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK17/2021/7
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.166/8.
2021
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Megyei Fegyelmi Tanácsa
RFK15/2021/7
2021
ügyvédi kötelezettségszegés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK13/2021/7
2021
ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.139/9.
2021
ügyvédi mulasztás (pártfogó ügyvéd)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK5/2021/12
2021
tájékoztatás elmulasztása, ingatlannyilvántartási adatok ellenőrzésének elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/048/2021.
2021
Okiratszerkesztés Letét- és pénzkezelési szabályok megsértése Letétnyilvántartás szabályainak megsértése Indokolás nélküli fellebbezés
másodfok megállapító
felfüggesztett kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/061/2022.
2021
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.153/6.
2021
megbízó tájékoztatásának elmulasztása, küldemények kézbesíthetetlensége, iratcsatolási kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
RFK6/2021/3
2021
ügyvédi tevékenységből eredő kötelezettségszegés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-21/2021 (P22/2021)
2021
Megbízási szerződés hiánya, megbízás nem teljesítése, kapcsolattartás, - iratkiadás és tájékoztatás hiánya, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-14/2021
2021
adásvételi szerződéssel kapcsolatos kifogás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-6/2021. (P6/2021)
2021
Okirathamisítás, bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-6/2021 (F.109/2017)
2021
Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, Felfüggesztés ideje alatt jogi tevékenység gyakorlása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-1/2021/54.
2021
Iratot nem adott ki, megbízóval szemben peres képviseletet vállalt
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-13/2021. (P70/2021)
2021
Peres ügyben megbízás nem teljesítése, megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztása, vizsgálati eljárásban iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-9/2021
2021
Összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/038/2021.
2021
JÜB szabályainak megsértése Hivatalokkal történő levelezés hangneme
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/041/2021.
2021
másodfok (megszüntetést) helybenhagyó
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.191/15.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/036/2021.
2021
Ügyvédi megbízás teljesítésének hiánya
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.160/6.
2021
Bv. szabályok megszegése (ügyvédhez méltatlan magatartás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.111/6.
2021
Tiltott ügyvállalás 2 éven belül olyan közhatalmi szerv előtt, ahol az ügyvéd korábban jogviszonyban állt
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.137/10.
2021
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés; iratcsatolási kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.128/8.
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.199/6.
2021
Joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.102/27.
2021
ügyvédi mulasztás, tájékoztatási kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.221/28.
2021
Ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.117/11.
2021
ügyvédi mulasztás (védői tev.) tájékoztatási, iratcsatolási kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020. F.205/27.
2021
letétkezelési szabályok megsértése, tájékoztatási iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
kizárás és pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.158/18.
2021
okiratszerkesztés, ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.136/17.
2021
büntetőeljárás (adócsalás)
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.147/10
2021
megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztása, tájékoztatási, kapcsolattartási kötelezettség megsértése, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.170/5.
2021
ügyvédi mulasztás (okiratszerkesztés)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.198/18.
2021
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.219/20.
2021
büntetőeljárás (becsületsértés)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei Tanácsa
136-1/2021/7-I.
2021
vesztegetés bűntette, büntetőeljárás megindulásának be nem jelentése, lelkiismeretes ügyvédi tevékenység kötelezettségének megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.238/13.
2021
büntető eljárás (hamis magánokirat felhasználása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.275/11.
2021
büntetőeljárás (lopás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.150/23.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.142/14.
2021
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.162/6.
2021
büntető eljárás (lőfegyverrel visszaélés, közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.148/17.
2021
összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.218/5.
2021
igényérvényesítés jogellenes módja, magánvégrehajtásnál jelenlét, illetve birtoksértésben közreműködés
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei II. Fegyelmi Tanácsa
105/2021/2.
2021
etikai szabályok megsértése, gondatlan magatartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
170/2022/6
2021
korábbi ügyféllel szemben vállalt kötelezettséggel ellentétes ügyvédi tevékenység
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.35/2020.
2021
adásvételi szerződés földhivatali benyújtásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-2-2021/15
2021
Etikai magatartási szabályok megsértése, bírósági beadványban az ellenfél jogi képviselőjére nézve sértő kijelentés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.230/16.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.205/7.
2021
igényérvényesítés jogellenes módja, ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-5/2021. (Szol.1/2021.)
2021
Ügyvédi tevékenység gyakorlása, az ügyvéd tájékoztatási kötelezettsége, megbízási szerződésben szabályozott kötelezettség, hivatás lelkiismeretes és jogszabályok megtartásával történő gyakorlása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.167/5.
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-15/2021. (P12/2021)
2021
megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztása,
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-18/2021. (Szol.20/2021)
2021
megbízás teljesítésének elmulasztása, a megbízás írásba foglalásának elmulasztása, számlaadás elmulasztása, a vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.124/10.
2021
letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.169/14
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/057/2021.
2021
Ügyvédi tevékenység gyakorlója ellenszolgáltatás fejében közvetítőt, felhajtót nem vehet igénybe (ÜESZ. 11.13.)
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-8/2021. (P73/2020)
2021
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.184/11.
2021
okirat ellenjegyzés szabályainak megsértése, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.123/10.
2021
összeférhetetlen ügyvállalás; ellenjegyzés szabályainak megszegése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.122/11.
2021
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.107/19.
2021
Ügyvédi reklám szabályainak megszegése, tisztességtelen önreklám
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.105/14.
2021
büntetőeljárás (kényszerítés)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.202/6.
2021
összeférhetetlen megbízás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.245/13.
2021
meghatalmazás megszűnéséről tájékoztatás elmulasztása; névtábla hiánya
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.185/7.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2014.F.334/21.
2021
büntető eljárás (hűtlen kezelés)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.129/10.
2021
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.367/20
2021
büntetőeljárás (bennfentes kereskedelem bűntette)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/072/2021
2021
Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyfele részére átvett pénzről vagy vagyontárgyról az ügyfelét haladéktalanul értesíteni
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.125/6.
2021
letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/079/2021.
2021
Az ügyvédi megbízás
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.209/20.
2021
büntetőeljárás (kábítószer birtoklása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.155/13.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.130/8.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2021.F.159/5
2021
Ügyvédi reklám, ügyvédi honlap szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.173/6.
2021
Magánvégrehajtásnál jelenlét
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.247/5.
2021
letétkezelés szabályainak megszegése, ügyvédhez méltatlan magatartás tanúsítása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.163/25.
2021
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása,megbízással összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.114/19.
2021
eljárási szabályok megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.250/9.
2021
ügyvédhez méltatlan magatartás (beadvány), ügyvédi hivatás méltóságának megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.240/12.
2021
Kirendelt ügyvéd eljárási cselekményt elmulasztó magatartása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
133/2021/19-I.
2021
jogosulatlan ügyvédi tevékenység
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.55/2020., F.61/2020
2021
Okiratszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, akarathibás okirat ellenjegyzése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK7/2021/3.
2021
kamarai eseti felhívás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei II. Fegyelmi Tanácsa
102/2021/2.
2021
etikai szabályok megsértése, gondatlan magatartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/045/2021.
2021
Okiratszerkesztés Letétbejelentési kötelezettség Elszámolási kötelezettség
másodfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei II. Fegyelmi Tanácsa
116/2021/32-II.
2021
etikai, személyazonosítási és ellenőrzési szabályok megsértése, közokirat-hamisítás, az ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.212/9.
2021
büntető eljárás (garázdaság)
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.26/2020.
2021
megbízási szerződés megkötésének elmulasztása, kamarával történő kapcsolattartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.209/8.
2021
büntetőeljárás (közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény)
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-4-2021
2021
Letétet nem jelentette az elektronikus rendszerbe
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-17/2021. (P2/2021)
2021
vizsgálati eljárásban iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/36/2021.
2021
pártfogó ügyvédi kirendeléssel kapcsolatos mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/028/2021.
2021
Ügyvédi megbízás nem teljesítése
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.179/6.
2021
okirat ellenjegyzés szabályainak megsértése, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2010.F.315/32.
2021
büntetőeljárás (csalás, közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/034/2021.
2021
Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/058/2021.
2021
Az ügyvédi tevékenység gyakorlója nem tanúsíthat olyan magatartást, mely ellentétes az ügyfél jogos érdekével
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.39/2020.
2021
ügyfelek nem megfelelő tájékoztatása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
DRFB-10/2021. (P80/2020)
2021
Bírósággal kapcsolattartás, jogászi hivatás méltósága, ügyvédi beadvány sértő tartalma
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/059/2021.
2021
Ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.157/13.
2021
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.142/14.
2021
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.242/31.
2021
Szerződő felek azonosításának elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.180/6
2021
Összeférhetetlen megbízás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei Tanácsa
141/2021/5.
2021
számlaadási kötelezettség, büntetőeljárási határidő elmulasztása, lelkiismeretes ügyvédi tevékenység
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.154/6.
2021
ügyfél-azonosítási, -átvilágítási, pénzmosási kötelezettség megsértése, letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.212/12.
2021
büntető eljárás (csalás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.164/7.
2021
jogszabályba ütköző okirat szerkesztése, ellenjegyzése
elsőfok megállapító
kizárás, pénzbírság, ügyvédjelölti foglalkozástól eltiltás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.5/2015/6
2021
ügyvédi tevékenységből eredő kötelezettszegés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/083/2021
2021
Ügyvédi megbízás (Elkésetten benyújtott keresetlevél)
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/078/2021.
2021
Az ügyvédi tevékenységet munkaviszonyban gyakorló személy ügyvédi tevékenysége során a saját nevében iratok aláírására nem jogosult
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/068/2021.
2021
Tiltott ügyvédi közreműködés
másodfok megállapító
pénzbírság