Anonimizált fegyelmi határozatok közzététele
Fegyelmi tanács
Ügyszám
Év
Tárgy
Típus
Jogkövetkezmény
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2019F-27
2021
Letétkezelési szabályok megszegése miatt indult büntetőeljárás (sikkasztás és okirathamisítás) Üttv 48. § és ÜESZ 4.4 és 4.5 pont
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/012/2021.
2021
Okiratszerkesztés során ügyvédi felelősség
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.249/6.
2021
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.246/6.
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása, megfelelő irodahelyiség hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/019/2021.
2021
Irodagondnoki feladatok ellátásáról és iratcsatolási kötelezettségről
másodfok megállapító
pénzbírság és kamarai közügyektől eltiltás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/021/2021.
2021
Az ügyvállalás teljesítésének elmaradásáról.pdf
másodfok megállapító
kizárás, kamarai közügyektől való eltiltás, ügyvédjelölti foglalkoztatástól való eltiltás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-3/2021. (Szol.37/2020)
2021
joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztés, ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2020F-15.
2021
okirat szerkesztés és ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.135/16.
2021
büntetőeljárás (közúti baleset okozása)
elsőfok megszüntető
-
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2021F-13.
2021
Üttv 1.§ (3) bek-e szerinti ügyvédi mulasztás ÜESZ 2.4. pontja szerint Fegyelmi eljárási Szabályzat megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
DRFB-19/2020. (JNSZ36/2020)
2021
hamis tanúzás gyanúja miatti büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.225/8. (2020.V.320.)
2021
Igényérvényesítés jogellenes módja, eljárási szabályok megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.248/7.
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.109/7.
2021
nem megfelelő jogi képviselet, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.236/10.
2021
küldemények átvételének biztosítása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.242/5.
2021
titoktartási kötelezettség
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.135/6.
2021
Jogszabályba ütköző jogügyletben közreműködés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.110/6.
2021
Okiratszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-4/2020/13.
2021
Ügyvéd az adásvételi szerződéssel összefüggő jogvita tárgyában a panaszosokkal, mint korábbi megbízóival szemben a vevőtől megbízást fogadott el, a panaszosoknak felszólító leveleket küldött
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/011/2021.
2021
Fegyelmi eljárásban a szabad védekezés és véleménynyilvánítás korlátairól
másodfok megszüntető
-
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F-739.
2021
ügyvédi tevékenységen kívüli magatrtás és iratküldés hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/015/2021.
2021
Tájékoztatási kötelezettségről
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.130/12.
2021
büntetőeljárás (rágalmazás)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/029/2021.
2021
Ügyvédi megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztásáról
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.251/6.
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.42/2020.
2021
kapcsolattartás szabályai
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.114/11.
2021
büntetőeljárás (könnyű testi sértés)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.229/9.
2021
jogi képviselet nem megfelelő ellátása
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/004/2021.
2021
Ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartás
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.238/7.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.185/13.
2021
büntetőeljárás (zsarolás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.204/9.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.239/6.
2021
nem megfelelő jogi képviselet
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/016/2021.
2021
Az elévülésről
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.226/6.
2021
irodahelyiség hiánya
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.191/8.
2021
okiratszerkesztés során ügyvédi mulasztás, megbízó érdekével ellentétes ténykedés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.231/7.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/013/2021.
2021
Ügyvédjelölt által felhatalmazás nélkül végzett ügyvédi tevékenységéről
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
DRFB-7/2021. (P62/2020)
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.240/9.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállaptó
kizárás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-58/2019.(34/2019.)
2020
Ügyvédi mulasztás, letétkezelés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.118/9.
2020
tájékoztatási, kapcsolattartási kötelezettség megsértése, iratcsatolási kötelezettség megszegése; a kamara elnökének hozzájárulása nélkül, az ügyféllel kötött jogügylet
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.42/2011.
2020
büntető bíróság felmentő ítélet
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/54/2019.
2020
szerződő felek közötti jogvitában képviselet
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.176/11.
2020
okiratszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.37/2016.
2020
büntetőeljárás hivatali vesztegetés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-2/2020.(P61/2019.)
2020
Ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, megbízással összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.167/9.
2020
okiratszerkesztés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.108/18.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/063/2019.
2020
Igényérvényesítés jogellenes módja
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.229/15.
2020
iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-19/2019/II. (P.11/2018)
2020
Ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartás
elsőfok megszüntető
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.10-2020.
2020
iratkiadási kötelezettség
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-62/2019.(P33/2019.)
2020
Jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés
elsőfok megszüntető
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.106/13.
2020
büntetőeljárás (Ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.201/11.
2020
letétkezelési szabályok megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.304/4.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.249/4.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.113/2013.
2020
letétkezelés
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/082/2019.
2020
Tájékoztatási kötelezettség
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2010.F.295/22.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.8-2020.
2020
ügyféllel történő kapcsolattartás, iratok kiadása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.173/8.
2020
megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.207/7.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízási szeződés írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.147/12.
2020
ellenjegyzés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-53/2019.(P37/2019.)
2020
Fegyelmi vétség: ügyvédi mulasztás perbeli képviseletnél, megbízással összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása, iratkiadás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.104/17.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Nógrád Megyei 1. Fegyelmi Tanácsa
NMÜK20/2020/F3.
2020
Gondatlan fegyelmi vétség, nem megfelelő jogi képviselet
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.199/12.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsa
RFK 3/2020.
2020
jogszabályba ütköző okirat ellenjegyzése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.123/15.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/062/2019.
2020
Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, postai küldemények átvételének elmulasztása
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.310/22.
2020
ügyvédjelölti tevékenység ellenőrzésének elmulasztása; ügyvédjelölt önálló ügyvállalása
elsőfok megállapító és megszüntető
pénzbírság és megszüntetés
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/080/2019.
2020
Pénz és letétkezelési szabályok megszegése
másodfok megállapító
kizárás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-8/2020.(8/2020.)
2020
házastársi vagyon megosztása
elsőfok megszüntető
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.158/14.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.213/14.
2020
azonosítási kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.22/2019.
2020
ügyvédi mulasztás, a meghatalmazás terjedelme, elévülés
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/067/2020.
2020
Nem megfelelő jogi képviselet / Iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.207/11.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.288/5.
2020
ügyvédi mulasztás., iratcsatolási kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-51/2019.(32/2019.)
2020
Ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása, iratvisszatartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.181/8.
2020
megbízástól eltérés
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsa
F.14/2017/11.
2020
jogosulatlan pénzügyi tevékenység
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/085/2019.
2020
Az ügyvéd felel alkalmazottja, megbízottja tevékenységéért
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.307/12.
2020
ügyvédhez méltatlan magatartás, eljárás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-57/2019.(P2/2016.)
2020
Jogszabályba ütköző közreműködés (befolyással üzérkedés bűntette) ügyvédi foglalkozástól eltiltás, iratcsatolás elmulasztása, felfüggesztett eljárásban jogerős határozat csatolásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság, kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.299/5.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/013/2020.
2020
ügyvédi megbízás
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.272.
2020
nem megfelelő jogi képviselet, elszámolás elmulasztása
elsőfok megállaptó
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.239/8.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/83/2019.
2020
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.141/9.
2020
ügyvédi mulasztás, iratkiadási kötelezettség megszegése, iratcsatolási kötelezettség megsértése
elsőfok megszüntető
-
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
3-2020F-6.
2020
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2015.F.120/25.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.155/7.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.308.
2020
büntetőeljárás (rongálás)
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.27/2017.
2020
pártfogó ügyvédi kirendelés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.241/12.
2020
okiratszerkesztés, összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/047/2020.
2020
Kamarai kapcsolattartás, okirati ellenjegyzés
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-49/2019.(P26/2019.)
2020
Ügyvédi tevékenység jogosulatlan végzése, jogszabályok megtartása, ügyfél érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása, ügyvédi tevékenységgel összeférhetetlen tevékenység gyakorlása, beadványok jogi megalapozottságának hiánya, ügyvédi hivatás tekintélyének súlyos veszélyeztetése
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF(...)/2019/8.
2020
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.281/21.
2020
letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/073/2020.
2020
Összeférhetetlen ügyvédi tevékenység és egyéb kötelezettségszegés
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/058/2020.
2020
Tájékoztatási-, iratkiadási- és iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/002/2020.
2020
ügyvédi titoksértés
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.237/7.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.125/10.
2020
tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.132/7.
2020
tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-13/2020/12.
2020
hamis magánokirat felhasználása
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/061/2020.
2020
megbízási szerződés hiánya
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.282/18.
2020
valótlan tartalmú okirat szerkesztése, letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.113/39.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.73/2019.
2020
Nem megfelelő jogi képviselet, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Pécsi Fegyelmi Tanácsa
70/2020/PRFB.
2020
okiratszerkesztés szabályainak megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.247.
2020
ügyvédi mulasztás, elszámolás elmulasztása, irodahelyiség hiánya
elsőfok megállaptó
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.162/14.
2020
Letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/008/2020.
2020
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.102/16.
2020
büntetőeljárás (költségvetési csalás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.104/12.
2020
büntetőeljárás (ügyvédi visszaélés)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/005/2020.
2020
Letétkezelés-befektetési szolgáltatás
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.340/21.
2020
postai küldemények kézbesíthetetlensége, joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése,
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.27/2016.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.227/11.
2020
büntetőeljárás (rágalmazás)
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsa
RFK 2/2020/9.
2020
megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratmegküldési kötelezettség, megbízás, tényvázlat
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.235/13.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása, irodahelyiség hiánya
elsőfok megállaptó
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.16/2019.
2020
Iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-3/2020/(Sz.33/2020)
2020
okiratszerkesztés
elsőfok megszüntető
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.113/7.
2020
hamis tartalmú kamarai nyilatkozat
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.290.
2020
okiratszerkesztés, letétkezelés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.291/10.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.136/6.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-1/2020.(P49/2019.)
2020
peres ügyben ügyfél érdekeinek sérelme, iratcsatolás és számlaadás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.257/10.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.275.
2020
büntetőeljárás (rongálás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2013.F.195/68.
2020
letét jogellenes felhasználása
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.264/3.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/25/2019.
2020
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.170/19.
2020
ügyvédi hivatáshoz méltatlan magatartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.222/9.
2020
büntetőeljárás (hivatali vesztegetés)
elsőfok megállapító
kizárás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei Tanácsa
38/2019/24.
2020
iratcsatolási kötelezettség, kártérítés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.124/16.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/089/2019.
2020
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
figyelmeztetés
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/031/2020.
2020
Jogszabályba ütközően szerkesztett szerződés alapján fegyelmi vétség fizetési meghagyás kezdeményezése
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/009/2020.
2020
tájékoztatási kötelezettség
másodfok megállapító
felfüggesztett pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.57/2012.
2020
jogszabályba ütköző, jogszabályt megkerülő jogügyletben való közreműködés
elsőfok megállapító
pénzbírság, írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.163/9.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.105.
2020
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.254/16.
2020
okiratszerkesztés
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/57/2019.
2020
adás-vételi szerződés, ügyvédi ellenjegyzés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.251/3.
2020
ügyvédi beadvány sértő tartalma
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.130/17.
2020
ügyvállalás), ügyvédi titoksértés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.133/5.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsa
RFK10/2020/6.
2020
megbízás, illetve a megbízási díjra vonatkozó megállapodás írásba foglalásának elmulasztása késedelmesen kézbesített ítéletet a megbízónak
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.223/9.
2020
tájékoztatási kötelezettség megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.286/4.
2020
tájékoztatási, kapcsolattartási kötelezettség elmulasztása, iratcsatolás elmulasztása, nem megfelelő irodahelyiség
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
3-2020F-8.
2020
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása és vizsgálat lefolytatásának akadályoztatása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.160/4.
2020
jogszabályba ütköző okirat szerkesztése, megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/046/2020.
2020
Ellenjegyzés- és letéti szabályok megsértése
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.101.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.248/11.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.104/2019.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.138/17.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.180/4.
2020
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás (társasházi előírások megszegése)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.253/12.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.111/16.
2020
ügyvédjelölt foglalkoztatására vonatkozó szabályok megszegése, megtévesztő tartalmú ügyvédi honlap
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.221/5.
2020
okiratszerkesztés, ellenjegyzés szabályainak megszegése; iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
kizárás
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F-4-2017
2020
követlés-vásárlás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.148/6.
2020
okiratszerkesztés szabályainak megsértése, joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.105/12.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.104/9.
2020
pénzmosási rendelkezések megsértése, ügyfél-azonosítás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/53/2019.
2020
ügyvállalás korábbi ügyfelével szemben
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.208/6.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.188/5.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/037/2020.
2020
Határidő elmulasztása / 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap beszerzése
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.199/7.
2020
jogellenes ügvédi tevékenység végzése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/37/2019.
2020
okiratszerkesztés és ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
felfüggesztett kizárás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB10/2020.(P7/2020.)
2020
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/076/2020.
2020
nem megfelelő jogi képviselet
másodfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F.14/2020.
2020
iratok kiadásának és megbízási szerződés csatolásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
46/2015.
2020
büntetőeljárás - tartásdíj kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/043/2020.
2020
adószám hiánya
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/090/2020.
2020
ügyvédi megbízás
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.203/13.
2020
iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.145/10.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékozatási kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.303/4.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.315/3.
2020
bíróság tekitélyének megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.150/5.
2020
iratkiadási kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei Tanácsa
85/2020/17.
2020
tájékoztatási kötelezettség, iratmegküldési kötelezettség
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/52/2019.
2020
ügyvédi megbízás-kártérítésel kapcsolatban
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/019/2020.
2020
ügyvédjelölt ügyvédként nem tüntetheti fel magát
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.312.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2014.F.263/23.
2020
büntetőeljárás (befolyással üzérkedés)
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.129/8.
2020
ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.295/8.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása, nem megfelelő irodahelyiég
elsőfok megállaptó
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
DRFB-5/2020. (P63/2020)
2020
megbízási díjjal elszámolás, kellő tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megszüntető
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.149/13.
2020
okiratszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatási, kioktatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.176/11.
2020
összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/079/2020.
2020
Letétkezelési szabályok megsértése
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/083/2020.
2020
ügyvédi megbízás
másodfok megállapító
pénzbírság