top of page
Anonimizált fegyelmi határozatok közzététele
Fegyelmi tanács
Ügyszám
Év
Tárgy
Típus
Jogkövetkezmény
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Vármegyei I. Fegyelmi Tanácsa
204/2023/10-I.
2023
mentesítés kizárás fegyelmi büntetés hátrányos jogkövetkezményei alól
elsőfok megállapító
mentesítési kérelem elutasítása
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.167/5.
2022
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/12/2021.
2022
termőföld adás-vételi szerződés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
180/2022/6-I.
2022
ügyvédi ellenjegyzés szabályai; ügyfél jogszabályoknak megfelelő aláírása
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/48/2021.
2022
kirendelés büntető eljárásban
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.219/5.
2022
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, téves tájékoztatás adása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.213/9.
2022
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-8/2022.
2022
Nem teljesítette a megbízásban foglaltakat
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság
F/64/2021
2022
földhivatali eljárás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Tanácsa
151/2022/5.
2022
jogi szakvéleményadás, egyezségi ajánlatról való megfelelő tájékoztatás, irattovábbítási kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség, feljelentés elmulasztása, mulasztás bírósági eljárásban
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.120/7.
2022
ügyvédi mulasztás, megbízás írásba foglalásának elmulasztása, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.206/20.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.235/4.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei II. Fegyelmi Tanácsa
180/2022/6-I.
2022
ügyvédi ellenjegyzés szabályai, ügyfél jogszabályoknak megfelelő aláírása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.242/34.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.108/7.
2022
Peren kívüli levelezés tiltott felhasználása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.229/6.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.119/5.
2022
ügyfél-azonosítási, -átvilágítási, pénzmosási kötelezettség megsértése, névvalódiság
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.187/19.
2022
ügyvédi mulasztás, ügyvédi titoksértés, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
kizárás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-9/2022.
2022
Bejelentő nem az elvárt jogi segítségnyújtásban részesült
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.233/4.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
P.34/2021
2022
perben képviselet igazolása, kamarának iratcsatolási kötelezettség
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.226/7.
2022
Ügyfél-azonosítás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. Számú Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-10/2022. (Szol.31/2021.)
2022
ügyvédi mulasztás, meghatalmazásról tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 183/7.
2022
ügyvédi hivatás tekintélyének súlyos veszélyeztetése, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása, iroda-megfelelőségi szabályok megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.223/6.
2022
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.147/10.
2022
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.231/7.
2022
jogosulatlan ügyvédi tevékenység, irodagondnokkal való együttműködési kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-2/2022
2022
Büntetőeljárásban ügyvédi tevékenység kifogásolása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/067/2022.
2022
Okiratszerkesztés (Üttv. 42.§ (4), 42. § (4), (5) és (6) bek.)
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.124/32.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás (kirendelés)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.216/5.
2022
büntetőeljárás (hivatali vesztegetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-5/2022. (P6/2022)
2022
Büntető eljárásban becsületsértés vétsége miatt elmarasztaló határozat bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/030/2022.
2022
Megbízási szerződés Iratcsatolási kötelezettség
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 170/12.
2022
pénzmosási ellenőrzés meghiúsítása
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/044/2022.
2022
JÜB nyilvántartás ellenőrzési kötelezettség Tényvázlat, megbízási szerződés hiánya Késedelmes ügyintézés Tájékoztatási kötelezettség hiánya
másodfok megállapító
felfüggesztett pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2010.F.284/40.
2022
büntetőeljárás (csalás, közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.106/10.
2022
büntető eljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/056/2022.
2022
Az ügyvédi tevékenység az ügyfél és az ügyvédi tevékenységet gyakorló közötti bizalmon alapul, amelyet mindenki köteles tiszteletben tartani.
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.150/7.
2022
kapcsolattartás elmulasztása, vizsgálati, fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2006.F.191/29.
2022
büntetőeljárás (csalás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.176/5.
2022
ügyfél-azonosítás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.157/13.
2022
büntetőeljárás (közúti baleset gondatlan okozása)
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei II. Fegyelmi Tanácsa
170/2022/6
2022
szünetelési határidő elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/051/2022.
2022
Az ügyvédi tevékenység gyakorlója nem folytathat olyan ügyvédi tevékenységet, amely összeütközésbe kerülne korábbi ügyfelével szemben vállalt kötelezettségével, kivéve, ha a korábbi és az új ügy között nincs összefüggés, vagy ha a korábbi ügyfél ehhez - a tájékoztatását követően - hozzájárult.
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/017/2022.
2022
Összeférhetetlenség fenntartásával és a titoksértéssel fontos szakmai szabályok megsértése
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.240/10.
2022
jogszabályba ütköző, vagy jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés; letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-3/2022 (P37/2021)
2022
Megbízástól eltérés, ügyfél javára befolyt pénzről tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.261/26.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.225/11.
2022
büntető eljárás (hamis tanúzás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.165/8.
2022
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, iratvisszatartás, kamarai küldemények kézbesíthetetlensége, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/040/2022.
2022
- tájékoztatási kötelezettség megsértése - ügyletkötés a felszámolási eljárás alatt - iratcsatolási kötelezettség elmulasztása a fegyelmi eljárás során
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.149/4.
2022
Ügyfél-átvilágítási (azonosítási) kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.138/11.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
P.16/2021
2022
ügyfél képviselete, iratok csatolása kamarának
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/071/2022.
2022
az ügyvédi hivatás - jogi szakértelemmel, törvényes eszközökkel és módon, a közhatalmi szervektől függetlenül – az ügyfél jogai és jogos érdekei érvényesítésének, kötelezettségei teljesítésének elősegítésére, az ellenérdekű felek közötti jogvita – lehetőség szerinti – megegyezéssel történő lezárására irányuló tevékenység, amely tevékenység magában foglalja az igazságszolgáltatásban való közreműködést
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.166/5.
2022
ügyvédi beadvány sértő tartalma
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/026/2022.
2022
Ügyvédi megbízás nem teljesítése / Iratcsatolási kötelezettség elmaradása
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/039/2022
2022
a jogászi hivatás méltóságának és becsületének megőrzése
másodfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szeged Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-1/2022/14.
2022
etikai vétség
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 135/14.
2022
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-9/2022 (P48/2021)
2022
Megbízás teljesítésének elmulasztása kapcsolattartás mellőzése
elsőfokú megállapító
megszüntető
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/010/2022.
2022
Összeférhetetlen letétkezelési tevékenység
másodfok megállapító
kizárás, pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.187/12.
2022
büntető eljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.128/12.
2022
okiratszerkesztés (jogszabály megkerülésére irányuló okirat szerkesztése, ellenjegyzése)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.237/6.
2022
követelményének megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-6/2022.
2022
Nehézkes kapcsolattartás, iratokat nem kapott vissza bejelentő
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.171/7.
2022
Megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ellenérték kikötése nélkül végzett ügyvédi tevékenység
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 212/6.
2022
ügyvédi hivatás tekintélyének súlyos veszélyeztetése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.180/5.
2022
pénzmosási szabályok megsértése (ügyfél-azonosítás elmulasztása)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.210/7.
2022
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.172/6.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/08/2021.
2022
Ügyfél azonosítási kötelezettség Iratőrzési kötelezettség
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.230/8.
2022
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/036/2022.
2022
Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.
másodfok megállapító
felfüggesztett pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F.5/2022
2022
írásbeli megbízási szerződés és írásbeli elszámolás hiánya
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.186/4.
2022
postai küldemények kézbesíthetetlensége, megbízással összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.236/12.
2022
büntetőeljárás (hamis magánokirat felhasználása)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/039/2022
2022
a jogászi hivatás méltóságának és becsületének megőrzése
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.136/6.
2022
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása, irodahelyiség hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság
F/20/2021
2022
büntető eljárás-közokirat hamisítás
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
180/2022/6-I.
2022
ügyvédi ellenjegyzés szabályai, ügyfél jogszabályoknak megfelelő aláírása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.227/9.
2022
okirati ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság
F/59/2021
2022
irodagondnokkal való együttműködés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
178/2022/4-I.
2022
lelkiismeretes ügyvédi tevékenység, felek akaratának pontos rögzítése (Üttv. 1. § (3) bek.)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.221/8.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
181/2022/18-I.
2022
bűncselekmény megvalósítása, letétkezelés, büntetőeljárás bejelentésének elmulasztása, fegyelmi eljárási határidők és kézbesítés, ügygondnok a fegyelmi eljárásban
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/052/2022.
2022
Megbízás nem teljesítése
másodfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F.3/2022
2022
szerződés benyújtásának és iratcsatolásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.178/14.
2022
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás (kölcsöntartozás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.241/11.
2022
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/013/2022.
2022
Az ügyvédi megbízás (6/2018. (III.26.) MÜK szabályzat (5.8./d.)
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. Számú Kamarai Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-1/2022. (Szol.30/2021)
2022
ügyvédi mulasztás, megbízás teljesítésének elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
P.18/2021
2022
elővásárlási jog feltüntetése szerződésben
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-12/2022 (P52/2021)
2022
Megbízó tájékoztatásának elmulasztása, Letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfokú megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-17/2022 (P27/2022)
2022
Ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.126/7.
2022
ügyvédi mulasztás (okiratszerkesztés)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F.8/2022
2022
bűncselekmény elkövetése és bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.208/6.
2022
büntető eljárás (csalás)
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.162/4.
2022
Ügyvédi beadvány sértő tartalma
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.195/19.
2022
büntetőeljárás (ügyvédi visszaélés), saját, illetve közeli hozzátartozó javára kötött szerződés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.163/7.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.115/12.
2022
büntető eljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.109/7.
2022
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-3/2022
2022
kisebb értékre elkövetett lopás vétségének gyanúja
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.170/14.
2022
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2014.F.231/32.
2022
büntetőeljárás (hivatali visszaélés)
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.122/12.
2022
pénzmosási ellenőrzés meghiúsítása, irodahelyiség hiánya, kamarával való kapcsolattartás hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.101/8.
2022
megbízó tájékoztatásának elmulasztása, megbízási díj beszámításával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/031/2022.
2022
Ügyfelével a megbízási jogviszony fennállása alatt saját maga, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója javára a megbízás tárgyára vonatkozóan vagy a megbízással kapcsolatban – ügyvédi megbízási díj-megállapodás kivételével – jogügyletet csak az illetékes területi ügyvédi kamara elnökének a hozzájárulása után köthet
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/063/2022.
2022
az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.161/6.
2022
pénzmosási szabályok megszegése (ügyfél-azonosítás elmulasztása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/066/2022.
2022
Az ügyvédnek a megbízási jogviszonyban különös gondosságot kell fordítania a határidők be- és megtartására, megbízó ügyfele érdekeit szem előtt tartva, ezek esetleges elmulasztásakor pedig megfelelő módon tartalmi kellékekkel együtt igénybe kell vennie a mulasztás kimentésének jogi eszközeit.
másodfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-6/2022.
2022
iratait nem kapta vissta, nehézkes kapcsolattartás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.143/12.
2022
büntetőeljárás (hamis magánokirat felhasználása)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.110/6.
2022
ügyvédi mulasztás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-14/2022 (Szol.5/2022.)
2022
Ügyvédi munkadíj jogellenes kérése, ellenfél „fenyegetése” jogosulatlan adatszerzés”
elsőfok megszüntetés
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.151/32.
2022
jogszabályba ütköző, vagy jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.131/5.
2022
beadvány sértő tartalma (ügyvédi tevékenységen kívül)
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/1/2021.
2022
kirendelt és meghatalmazott védői tevékenység, ügyféllel és kamarával való kapcsolattartás
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.181/4.
2022
ügyfél-azonosítási kötelezettség, ellenjegyzés szabályainak megszegése, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei II. Fegyelmi Tanácsa
146/2022/5.
2022
mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.169/6.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/002/2022.
2022
Ügyvédi megbízás. A panaszról való lemondás, mint tisztességtelen szerződéses kikötés
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.118/12.
2022
letétkezelés szabályainak megsértése, letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Nógrád Megyei Regionális Fegyelmi Tanácsa
63/2021/F6K.
2022
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.130/11.
2022
ellenjegyzés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.159/8.
2022
ügyvédi mulasztás (ügygondnok)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F.196/6.
2022
büntető eljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 043/2022
2022
Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ellenérdekű fél jogi képviselőjének hozzájárulása nélkül az ellenérdekű féllel egyeztetést nem kezdeményezhet
másodfok megállapító
Írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.193/24.
2022
okiratszerkesztés szabályainak megsértése
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/059/2022.
2022
ügyvédi hivatás méltóságának megsértése
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.102/8.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.126/17.
2022
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.103/4.
2022
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. sz. Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-4/2022 (Szol.32/2021)
2022
Ügyvéd tájékoztatási kötelezettsége, ügyfél érdekeinek képviselete, ügyvédi tevékenység lelkiismeretes gyakorlása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.116/11.
2022
ügyvédhez méltatlan magatartás tanúsítása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.207/12.
2022
Megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés, iratvisszatartás, ügyvédi hivatáshoz méltó kommunikáció hiánya, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.228/8.
2022
ügyvédi mulasztás, iratvisszatartás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.153/7.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 070/2022.
2022
Az ügyvédi tevékenység gyakorlása nem irányulhat jogszabály megkerülésére, jogszabályba ütköző célra, vagy ilyen jogügyletben való közreműködésre
másodfok megállapító
Pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/028/2022.
2022
Joghatás kiváltására alkalmatlan okirat
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.182/20.
2022
ügyvédi hivatás tekintélyének súlyos veszélyeztetése, ügyvédi beadvány sértő tartalma
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.168/28.
2022
Letét-bejelentési kötelezettség megsértése, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-1/2019/22.
2022
Letétkezelés megsértése
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2014.F.225/21.
2022
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-7/2022. (Szol.28/2021)
2022
Perbeli megbízás teljesítésének - megbízás írásba foglalási kötelezettség, ügyféllel kapcsolattartás, számlaadási kötelezettség, elszámolási kötelezettség - elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.215/22.
2022
megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/029/2022.
2022
Összeférhetetlen ügyvállalás
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.181/6.
2022
ügyvédi titoksértés
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/030/2022.
2022
Megbízási szerződés Iratcsatolási kötelezettség
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.142/6.
2022
letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-3/2022 (P37/2021)
2022
Megbízástól eltérés, ügyfél javára befolyt pénzről tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/008/2022.
2022
Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységét lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.112/4.
2022
okiratszerkesztés szabályainak megsértése, igényérvényesítés jogellenes módja
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.224/33.
2022
letétkezelési szabályok, iratkiadási kötelezettség megszegése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.218/5.
2022
joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése, szerződő felek azonosításának elmulasztása, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés, megbízás írásba foglalásának elmulasztása, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/006/2022.
2022
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
pénzbírság és felfüggesztett kizárás fegyelmi büntetés
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 184/6.
2022
ügyvédi beadvány sértő tartalma
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.201/14.
2022
büntető eljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/060/2021.
2022
A jogászi hivatás méltósága és becsülete, az ügyvéd feddhetetlensége és jó hírneve
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.120/27.
2022
büntető eljárás (közúti baleset gondatlan okozása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.164/7.
2022
összeférhetetlen tevékenység (ügyvezetői tisztség)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.137/6.
2022
pénzmosási szabályok megsértése (szerződő felek azonosításának elmulasztása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.235/23.
2022
büntetőeljárás (vesztegetés hatósági eljárásban)
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.146/6.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás, ügyvédi titoksértés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.199/9.
2022
pénzmosási ellenőrzés meghiúsítása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei Tanácsa
176/2022. (korábban: 175/2022/5.)
2022
tényvázlat hiánya, okiratszerkesztési szabályok megsértése, szakszerűtlen megbízói utasítás, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, adatkezelési szabályok megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/025/2022.
2022
Visszaélés, bűncselekmény
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.189/18.
2022
büntetőeljárás (hűtlen kezelés)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020. F. 175/22.
2022
jogszabályba ütköző okirat (hamis tanúzásra felhívás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.194/21.
2022
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
kizárás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-13/2022. (P18/2014)
2022
Büntető eljárásban különösen nagy vagyoni hátrányt okozó és más bűncselekmények
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
133/2021/19-I.
2021
jogosulatlan ügyvédi tevékenység
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.111/6.
2021
Tiltott ügyvállalás 2 éven belül olyan közhatalmi szerv előtt, ahol az ügyvéd korábban jogviszonyban állt
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.238/13.
2021
büntető eljárás (hamis magánokirat felhasználása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.215/12.
2021
büntető eljárás (hamis tanúzás)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/059/2021.
2021
Ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.228/4.
2021
Ügyfél javára befolyt pénzzel való elszámolás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2019F-27
2021
Letétkezelési szabályok megszegése miatt indult büntetőeljárás (sikkasztás és okirathamisítás) Üttv 48. § és ÜESZ 4.4 és 4.5 pont
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.180/6
2021
Összeférhetetlen megbízás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.169/14
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.149/7.
2021
A kamara elnökének hozzájárulása nélkül az ügyféllel kötött jogügylet
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.122/11.
2021
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.127/5.
2021
ügyvédhez méltatlan tartalmú levelezés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.191/15.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
135/2021/17-I.
2021
letéti szabályok megsértése, szabálytalan okiratszerkesztés, azonosítási kötelezettség megszegése, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.177/19.
2021
iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.167/5.
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.124/20.
2021
büntető eljárás (hivatalos személlyel szembeni erőzsak)
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-13/2021. (P70/2021)
2021
Peres ügyben megbízás nem teljesítése, megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztása, vizsgálati eljárásban iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.238/7.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
170/2022/6
2021
korábbi ügyféllel szemben vállalt kötelezettséggel ellentétes ügyvédi tevékenység
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.184/11.
2021
okirat ellenjegyzés szabályainak megsértése, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.226/6.
2021
irodahelyiség hiánya
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.140/14.
2021
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás (ügyvédhez méltatlan stílus)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/021/2021.
2021
Az ügyvállalás teljesítésének elmaradásáról.pdf
másodfok megállapító
kizárás, kamarai közügyektől való eltiltás, ügyvédjelölti foglalkoztatástól való eltiltás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.130/8.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.225/8. (2020.V.320.)
2021
Igényérvényesítés jogellenes módja, eljárási szabályok megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2021F-13.
2021
Üttv 1.§ (3) bek-e szerinti ügyvédi mulasztás ÜESZ 2.4. pontja szerint Fegyelmi eljárási Szabályzat megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
bottom of page