top of page
Anonimizált fegyelmi határozatok közzététele
Fegyelmi tanács
Ügyszám
Év
Tárgy
Típus
Jogkövetkezmény
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-3/2024.
2024
jogszabályba ütköző vagy jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
229/2023/14.
2024
eljárás megszüntetése, kérelemhez kötöttség
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-4/2024
2024
Intellektuális közokirat hamisítást bűntettének megalapozott gyanúja
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 008/2024.
2024
- kamarával szembeni kötelezettségek (fegyelmi eljárásban iratcsatolás) elmulasztása (ÜESZ 12.3.) - küldemények átvételének elmulasztása (ÜESZ 2.4. és 2.5. pontja, székhely szabályzat 1/5. pontja, az Üttv.52.§ (2)-(3) bekezdés); dokumentumok ki nem adása; valótlan tájékoztatás nyújtása (Üttv.1.§ (3) bekezdés) - Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a tájékoztatás, a megbízás teljesítésének elmulasztásával, a személyes kapcsolattartás mellőzésével vagy más magatartásával nem veszélyeztetheti az ügyfélnek az ügyvédségbe és az ügyvédi tevékenységbe vetett általános bizalmát (ÜESZ 13.10. pontja) - kamarával szembeni kötelezettségszegések (ÜESZ 12.1, 12.2. a) pontja, a 6/2017. (X.20.) MÜK szabályzat 1/5.)
másodfok megállapító
pénzbírság (korábban kiszabott felfüggesztett kizárás végrehajtása)
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa (Somogy Vármegyei II.)
234/2023/10.
2024
ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Vármegyei Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.3/2022
2024
Fegyelmi felelősség elévülése, iratmegőrzési kötelezettség
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 004/2024.
2024
A fegyelmi tanácsot az eljárást befejező határozata meghozatalánál köti a büntetőbíróság bűnösséget megállapító rendelkezése annyiban, hogy nem állapíthatja meg, hogy a vádlott a terhére rótt bűncselekményt nem követte el, az indokolásában megállapított tényállástól csak a fegyelmi eljárásban feltárt olyan bizonyítékok alapján térhet el, melyeket a bírósági eljárásban nem bíráltak el (FESZ 27.2/A a) pontja, 27.2/B pont)
másodfok megállapító
Pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
83/2019.
2024
büntetőeljárás hamis okirat felhasználása miatt
elsőfok megszüntető
megszüntetés, de költségviselésre kötelezés
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
251/2024/6.
2024
lelkiismeretes ügyvédi tevékenység, tájékoztatási kötelezettség jogi kockázatokról, iratkiadás (Üttv.1. § (3) bek., Üttv. 42. § (6), Üttv. 52. § (2) bek.); bizonyítási teher hiányos tényállás/tényvázlat esetén
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-5/2024.
2024
Ügyvédi gondatlanság
elsőfok megállapító
Írásbeli megrovás + 30.000,- Ft eljárási ktg.
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
95/2023.
2024
tájékoztatást elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2024F-10.
2024
Szerződéskötés során az ügyfelekkel szemben tanúsított kifogásolható magatartás, késedelmes ügyintézés, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
Írásbeli megrovás, eljárási költség
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. Számú Fegyelmi Tanácsa
DRFB-16/2023. (Szol.1/2023)
2023
Okiratkészítésre adott megbízás gondatlan teljesítése, megbízási szerződést írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 142/5.
2023
korábbi ügyféllel szemben vállalt kötelezettséggel összeütköző ügyvállalás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.255/6.
2023
ügyvédhez méltatlan magatartás tanúsítása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 9/2022
2023
kapcsolati erőszak és zaklatás miatt indult büntető eljárás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F.172/9.
2023
megbízó tájékoztatásának elmulasztása; vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F.254/8.
2023
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 247/5.
2023
Megbízó tájékoztatásának elmulasztása, Letétkezelés szabályainak megsértése (letéti összeggel való elszámolás hiánya)
elsőfok megállapító
pénzbírság, kizárás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Pécsi Fegyelmi Tanácsa
217/2023.
2023
végintézkedés letétbe helyezésének elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 204/7.
2023
ellenjegyzés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F.151/4.
2023
tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Nógrád Vármegyei 1. Fegyelmi Tanácsa
56/2023/F4.
2023
Ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Regionális Fegyelmi Tanácsa
F. 76/2023.
2023
Üttv. 131. § (3) bek. b) pont szerinti szándékos fegyelmi vétség
elsőfok megszüntető
-
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.38/2023.
2023
téves tájékoztatás, megbízási szerződés hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Nógrád Vármegyei 1. Fegyelmi Tanácsa
61/2023/F6.
2023
Szándékos fegyelmi vétség, iratcsatolás elmulasztása, ügyvédi mulasztás.
elsőfok megállapító
Pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F.133/9.
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-12/2023
2023
Hamis magánokirat felhasználásának vétsége
elsőfok megállapító
200.000,- Ft pénzbírság + 30.000,- Ft eljárási költség
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK 15/2023/9
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2019F-26.
2023
intellektuális közokirat-hamisítás gyanúja
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023. F. 126/4.
2023
Pénzmosási szabályok megsértése, azonosítás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.27/2023.
2023
megbízási szerződés hiánya
elsőfok megállapító
megrovás
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 20/2022
2023
megbízás teljesítésének és a tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Pécsi Fegyelmi Tanácsa
198/2023.
2023
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
kizárás 3 évre
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-24/2022 (P33/2022)
2023
Jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.236/8.
2023
(pártfogó) ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-27/2022 (P31/2022)
2023
Ügyvédi mulasztás (elszámolási kötelezettség)
elsőfokú megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F.153/10.
2023
letét szerződésellenes kiutalása, vagy felhasználása, letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
kizárás 5 év
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK 8/2023/7
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F/42/2022.
2023
első rendbeli: jogerős bírósági döntés alapján végrehajtás másod rendbeli: iratküldési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító és megszüntető
első rendbeliben megszüntető, másod rendbeliben pénzbírság
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F. 41/2023.
2023
alaptalan panaszbejelentés, de hivatalból észlelt gondatlanság
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F.127/16.
2023
letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 092/2023.
2023
Ügyvédi tevékenységén kívül elkövetett magatartás az ügyvédi kar tekintélyét csorbítja. A büntetőeljárásban megállapított szándékosság megalapozza a vétkesség megállapítását is. (Üt. 38.§ b) pont)
másodfok megállapító
Pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 058 /2023.
2023
Ügyvédi hivatással összeegyeztethetetlen ügyvédi magatartás: közokirat-hamisítás bűntette, csődbűncselekmény bűntette és számvitel rendjének megsértése (Üt. 37. § a) pontja) (Üt. 27. § (1) bek. a) és b) pontja) (Üt. 3. § (2) és (3) bek.)
másodfok megállapító
Kizárás 4 év időtartamra
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 047 / 2023.
2023
Ügyvédi megbízás
másodfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Vármegyei I. Fegyelmi Tanácsa
211/2023.
2023
hamis okirat felhasználása fegyelmi eljárásban, bűncselekménnyel összefüggő fegyelmi felelősség (Üttv. 1. § (3) bek., Üttv. 107. § a) pont), elévülés értelmezése
elsőfok megállapító
pénzbírság és 3 évre eltiltás a kamarai közügyek gyakorlásától
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 053 /2023.
2023
Az ügyvédi titok érvényesülésével kapcsolatos, félreérthetően megfogalmazott közlés Üttv.107. § a) pontja
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Pécsi Fegyelmi Tanácsa
212/2023.
2023
Ellenjegyzés szabályainak a megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F. 166/6.
2023
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratvisszatartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 152/7.
2023
okiratszerkesztés, ellenjegyzés szabályainak megsértése (szerződő felek azonosításának elmulasztása, ingatlan-nyilvántartási adatok ellenőrzésének elmulasztása)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F.191/7.
2023
ügyvédi mulasztás, számlaadás elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFK 16/2023/7
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.201/12.
2023
büntetőeljárás (gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F.132/13.
2023
igényérvényesítés jogellenes módja
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFK 12/2023/14
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 124/13.
2023
vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Pécsi Fegyelmi Tanácsa
219/2023.
2023
Megbízás írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 231/20
2023
okirati ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 084 / 2023.
2023
iratcsatolási kötelezettség (ÜESZ. 12.3 pontja) megbízás megszűnése körében tájékoztatási kötelezettség (ÜESZ. 7.3.)
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 085/2023.
2023
- ügyvédi tevékenységéből eredő kötelességszegés – (eljárás alá vont ügyvéd polgári jogi kötelezettség nem teljesítésének esetére büntető eljárás kilátásba helyezésével fenyegette az ellenérdekű felet) (ÜESZ. 11.4.) - megbízási szerződés és meghatalmazás írásba foglalásának elmaradása (Üttv. 29. § (1) bekezdés, Üttv. 34. § (2) bekezdés)
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 070/2023.
2023
Okiratszerkesztés és okirati ellenjegyzés (Üttv. 42-44. §)
másodfok megállapító
500.000 Ft pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Pécsi Fegyelmi Tanácsa
203/2023.
2023
ügyvédi hivatás tekintélyét veszélyeztető, ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Pécsi Fegyelmi Tanácsa
209/2023.
2023
Bírósági határozattal ellentétes magatartásra ösztönzés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-18/2023 (P70/2023)
2023
Joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése, Vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása Számlaadás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 078 / 2023.
2023
Megbízás kötelezettség nem teljesítése Ügyfél tájékoztatás elmaradása Számlaadási kötelezettség elmulasztása Elszámolási kötelezettség Iratcsatolási kötelezettség 2017. évi LXXVIII. tv. (Üttv.) 1.§. (1) és (3) bekezdés, ÜESZ 2.1, 2.4, 6.10, 12.3, 13.10. pontja, az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. tv. 159. § (1) bekezdés
másodfok megállapító
Felfüggesztett kizárás és pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023.F.110/6.
2023
ügyvédi mulasztás, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 25/2019
2023
csalás miatt indult büntető eljárás
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 086 / 2023.
2023
ügyvédjelölt részéről megbízás írásba foglalásának kötelezettsége fogalmilag kizárt (Üttv. 29. § (1) bek., 107. §)
másodfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-15B/2023.
2023
Adás-vételi szerződéssel kapcsolatos mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás + 80.000,- Ft eljárási költség
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 11/2020
2023
ügyvédi hivatás tekintélyének megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK 4/2023/7
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 112/11.
2023
büntető eljárás (sikkasztás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F.125/5.
2023
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, okiratszerkesztés, ellenjegyzés szabályainak megsértése, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F. 250/11.
2023
ügyfél-azonosítás elmulasztása, hatósági megkeresés nem teljesítése, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F.113/47.
2023
ügyfél-azonosítás elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023.F.107/11.
2023
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 37/2022
2023
ügyvédi megbízás teljesítésének elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.75/2021
2023
Büntetőeljárás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-5/2023 (P48/2022)
2023
Jogászi hivatás méltóságának és becsületének sérelme
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-9/2023.
2023
Ügyvédi tevékenységből származó kötelezettségszegés
elsőfok megállapító
200.000,- Ft pénzbírság + 80.000,- Ft eljárási költség
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 079/2023.
2023
- A fegyelmi tanácsok a büntető bíróság ítéletéhez kötve van, a tanácsok azt állapíthatják meg, hogy eljárás alá vont az általa tanúsított magatartásával bűncselekményt, közokirat-hamisítás bűntettét valósította meg. Így a fegyelmi tanács mind a bűnösséget, mind a tényállást a bírósági jogerős ítélettel egyezően állapíthatta meg. (FESZ 27.2./A. pontja) - Iratcsatolási kötelezettség elmulasztása (8/1999. (III. 22.) MÜK Etikai Szabályzata 14/2. pontja)
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 147/7.
2023
peren kívüli levelezés tiltott felhasználása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Vármegyei I. Fegyelmi Tanácsa
204/2023/10-I.
2023
mentesítés kizárás fegyelmi büntetés hátrányos jogkövetkezményei alól
elsőfok megállapító
mentesítési kérelem elutasítása
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK 2/2023/9.
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023. F. 102/9.
2023
más eljárásban folytatott levelezés tiltott felhasználása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-16/2019.
2023
Ügyvédi mulasztás, beadványt nem terjesztett elő, nem megfelelő tájékoztatás
elsőfok megállapító
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-5/2023.
2023
Könnyű testi sértés gyanúja
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/056/2023.
2023
Megbízás nem teljesítése (Üttv.) 1. § (3) bekezdése, 39. § (3) bekezdése, ÜESZ. 2.4. pontja
másodfok megállapító
Pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-20/2023 (P4/2023)
2023
Ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 251/10.
2023
ügyvédi mulasztás, iratvisszatartás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2023F-32.
2023
megbízás nem teljesítése, kapcsolattartás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság, felfüggesztett kizárás végrehajtásának elrendelése
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 29/2022
2023
iratcsatolás és megbízás teljesítésének elmulasztása
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.216/6.
2023
nyilatkozat sértő tartalma
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2017.F.216/20
2023
büntetőeljárás (ügyvédi visszaélés bűntette)
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 037 / 2023.
2023
Büntetőeljárást követő fegyelmi eljárás Az alapvető ügyfél-bizalmi normák megszegése kiemelkedően alkalmas az ügyvédség és az ügyvédi tevékenység megítélésének hátrányos befolyásolására
másodfok megállapító
Felfüggesztett kizárás Kamarai közügyektől eltiltás 5 év
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.57/2023
2023
Házassági vagyonjogi szerződéssel kapcsolatos mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 005 /2023.
2023
Ügyvédi megbízás - Üttv. 28. § (3) bek. ÜESZ. 2.1., 2.2. pont Iratcsatolási kötelezettség - ÜESZ 12.2. a) és 12.3. pontjába
másodfok megállapító
Pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-25/2023.(Szol.12/2023)
2023
Megbízás írásba foglalásának elmulasztása, számlaadás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 035/2023.
2023
Megbízási szerződés nem teljesítése: Üttv.1.§ (3) bekezdés Megbízási díj számlakiállításának elmaradása: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 159.§ (1) bekezdés
másodfok megállapító
Pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 111/5.
2023
ügyvédi mulasztás, letétkezelés szabályainak megsértése, iratcsatolási kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 077 / 2023.
2023
Letétkezelés
másodfok megállapító
Kizárás 10 év időtartamra
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F. 66/2023.
2023
késedelmes ügyintézés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-29/2023 (P9/2023)
2023
Összeférhetetlenség
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 173/11.
2023
Pénzmosási szabályok megsértése, ügyfél-azonosítás elmulasztása, letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 061 / 2023.
2023
megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelezettség megszegése (ÜESZ 6.10. pontja), tájékoztatási kötelezettség elmulasztása (Üttv. l. § (3) bek., 52. § (1) bek. ÜESZ 2.1., 2.4.) letétkezelési szabályok megsértése [Ptk. 6.:275. § (1) Üttv.52.§ (1)], számlaadási kötelezettség elmulasztása (2007. évi CXXVII.tv. l59. §), a kamara elnökének hozzájárulása nélkül az ügyfelével kötött kölcsön jogügylet (ÜESZ 5.8. b. pont.)
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F.149/10.
2023
megbízási díjon felüli jogtalan követelés, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 044/2023.
2023
Iratkiadási kötelezettség (Üttv. 52. § (2) bekezdés)
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 023 / 2023.
2023
Véleménynyilvánítás szabadsága
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 233/5.
2023
összeférhetetlen ügyvállalás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2019. F. 238/31.
2023
ügyfél-azonosítás, ellenjegyzés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 014 / 2023.
2023
Okiratszerkesztés és az ahhoz kapcsolódó személyazonosítás, ellenjegyzés Üttv. 1. § (3) bekezdés Üttv. 32. § (7) bekezdés Üttv. 44. § (1) bekezdés Pmt 73. § (1) bekezdés b) pontja
másodfok megállapító
Kizárás 5 év időtartamra
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 080 / 2023.
2023
Megbízási szerződés Üttv. 29. § (1) bekezdés; a 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 5.10. pont, - Letétkezelési szabályok megsértése Üttv. 51. § (1)-(3) bekezdés, Üttv. 48. § (1)-(2) bekezdés
másodfok megállapító
kizárás 3 év időtartamra végrehajtása 3 évre felfüggesztve
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-9/2023 (P60/2022)
2023
Ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F.146/6.
2023
okiratszerkesztés szabályainak megsértése (joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése), ügyfélazonosítás elmulasztása, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
kizárás 3 év
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 018 /2023.
2023
Ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás - Üttv. 107. § b) pontja, Üttv. 1. § (3), ÜESZ. 11.8. pont, ÜESZ 13.1. pont, ÜESZ 13.4. pont
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-6/2023 (P32/2022)
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 006/2023.
2023
Ügyvédi titoksértés - Üttv. 9. § (1), (2) bek.
másodfok megállapító
pénzbírság
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F. 62/2015.
2023
csalás miatt indult büntető eljárás, színlelt szerződés
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F/43/2022.
2023
okirat ingatlan-nyilvántartásba való benyújtás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-22/2023 (P68/2022)
2023
Megbízási szerződés hiánya
elsőfokú megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK 9/2023/7
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Váregyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.40/2023.
2023
tájékoztatás hiánya
elsőfok megszüntető
-
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 4/2023
2023
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSz-6/2023
2023
Ügyvédi mulasztás, beadványt nem terjesztett elő, nem megfelelő tájékoztatás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-8/2023.
2023
Ügyvédi Kötelezettségszegés
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F/33/2022.
2023
közhatalmi eljárások rendje méltóságának megsértése, Üttv. 107. § a) pont
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-30/2023 (P20/2023)
2023
Ügyvédi mulasztás (kártérítési jog érvényesítésének elévülése, megbízási szerződés hiánya, tájékoztatás hiánya költségkedvezményről)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság (Somogy Vármegyei II. Tanács)
182/2022/10-II.
2023
ügyvédi tevékenységen kívüli, az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyeztető magatartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Nógrád Vármegyei 1. Fegyelmi Tanácsa
60/2023/F5.
2023
Szándékos fegyelmi vétség, tájékoztatás elmulasztása, iratok kiadásának elmulasztása, iratok csatolásának elmulasztása.
elsőfok megállapító
Pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-15/2023 (P54/2022)
2023
Ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023.F.114/8.
2023
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ügyfél-azonosítás elmulasztása, megbízás megszüntetéséről nem szabályszerű tájékoztatás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 054 / 2023.
2023
Megbízási szerződés nem teljesítése Üttv. 107. § Megbízási szerződés hiánya Üttv. 29. § (1) és (3) bekezdés Személyazonosítási kötelezettség 32. § (7) bekezdés Tájékoztatási kötelezettség Üttv. 42. § (4), (6) bekezdés Ellenjegyzés Üttv. 44. § (1) bek. a) pont Okiratszerkesztéssel kapcsolatos eljárási kötelezettség Üttv. 45. § Leltéti szerződés hiánya Üttv. 47. §, 2018. (III.26.) MÜK szabályzat 2.1 pont
másodfok megállapító
Pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 237/4.
2023
ügyvédi mulasztás, letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság, kizárás
Szegedi Regionáis Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-7/2023
2023
Adásvétellel kapcs. felkészületlen, szerz. nem megfelelően volt előkészítve
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 067 / 2023.
2023
- Letétkezelési Szabályzat kötelező előírása ellenére hiányosan megszerkesztett letéti szerződést; - a pénzletéttel kapcsolatos, a letéti adatok elektronikus nyilvántartásban történő rögzítés hiányos rögzítése, a letéti számla számának kamarai bejelentési kötelezettség elmulasztása; - a tehermentesítéssel kapcsolatban vállalt kötelezettség teljes körűen nem teljesítése; - ügyvédi megbízási szerződés hiánya; - az ügyfelek személyazonosítási kötelezettségének nem teljesítése; - a dokumentum letéti szerződésben foglaltak teljesítése hiányában, a kikötött feltételekkel ellentétesen benyújtott tulajdonjog bejegyzési kérelem az ingatlan-nyilvántartásba; - az ügyvédi letétbe helyezett összeggel kapcsolatos elszámolási kötelezettség elmulasztása, a jogosult részére történő kifizetés teljesítésének hiánya; - a bejelentővel történő kapcsolattartás megszakítása, letéttel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása (2017. évi LXXVIII. tv. (Üttv.) 1.§. (1) és (3) bekezdés, a 4. §. (1) és (2), és (7) bek, a 42.§. (4) bek., 44. § (1) c), 47. § (2), 48. §. (1), 49.§. (1) és (2), 51. § (1) és (3) bekezdését, illetve az ÜESZ. 2.1, 2.2, 2.4, 13.10. pontjai szerinti rendelkezéseket, továbbá a Letéti Szabályzat 2.1. c), e), h), m), n), o) és 3.1. és 7.1. pontja)
másodfok megállapító
Kizárás 10 év időtartamra + pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 008 / 2023
2023
Büntetőeljárásban hozott ítélet alapján indult fegyelmi eljárás (FESZ - 27.2/A. a) pontja) Kétszeres büntetés tilalmi elv (Üttv.22.§ (1) bekezdés cc) pontja)
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.235/6.
2023
bíróság méltóságának megsértése
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 091/2023.
2023
jogerősen megállapított követeléssel érintett ellenérdekű féllel szembeni fellépés
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.188/11.
2023
büntetőeljárás (sikkasztás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 105/12.
2023
jogszabályba ütköző megbízás elvállalása
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFK 1/2023/13
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 022/2023.
2023
Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának feladata ÜESZ 2.2., 2.4.
másodfok megállapító
Pénzbírság (200.000 Ft)
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 246/5.
2023
büntetés-végrehajtási szabályok megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 138/5.
2023
ügyvédi nyilatkozat sértő tartalma
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFK 3/2023/14
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 081 / 2023.
2023
FF/ 081 / 2023.
másodfok megállapító
Pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-2/2023.
2023
keresetlevelet bíróság kétszer visszautasította, nehéz kapcsolattartás ügyvéddel
elsőfok megállapító
100.000.- Ft pénzbüntetés + 80.000.- Ft eljárási ktg.
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 057/2023.
2023
Okiratszerkesztés (Üttv.1.§ (1) bek., Üttv.1.§ (3) bek., Ptk.3:167.§ (6) bek., Ptk.3:173.§ (2) bek.)
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 019 /2023.
2023
Védő kötelezettsége
másodfok megszüntető
I.fokú határozat helybenhagyása
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Vármegyei II. Fegyelmi Tanácsa
218/2023/9.
2023
összeférhetetlen ügyvállalás; távelőttemezéssel részben ellenjegyzett okiratokkal kapcsolatos megőrzési kötelezettség megsértése; tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 131/9.
2023
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásinak elmulasztása, iratvisszatartás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-15A/2023.
2023
Adás-vételi szerződéssel kapcsolatos mulasztás
elsőfok megállapító
300.000,- Ft pénzbírság + 80.000,- Ft eljárási költség
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 039 / 2023.
2023
Ügyvédi titoktartási kötelezettség Üttv. 9. §
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F.140/7.
2023
ügyfél-azonosítás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F. 46/2023.
2023
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-14/2023
2023
Megbízási szerződéssel kapcsolatos hiba
elsőfok megállapító
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-19/2023 (P5/2023)
2023
Letéti szerződés írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 35/2022
2023
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020. F. 196/22.
2023
büntető eljárás (súlyos testi sértés, zaklatás)
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa (Somogy I.)
233/2023/5-I.
2023
mentesítés kizárás fegyelmi büntetés hátrányos jogkövetkezményei alól
elsőfok megállapító
mentesítési kérelem elutasítása
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023.F.117/11.
2023
ügyvédi hivatás méltóságának megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 170/9.
2023
joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Pécsi Fegyelmi Tanácsa
197/2023
2023
Eljárási szabályok megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F. 157/12.
2023
büntetőeljárás (garázdaság, könnyű testi sértés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 042 / 2023.
2023
Letétkezelési szabályok megsértése Üttv. 30.§ (2) bek., Letéti szabályzat 11. § m) pontja Üttv. 30. § (3) bek.
másodfok megállapító
Kizárás 10 év időtartamra
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-13/2023.
2023
Ügyvédi tevékenységből fakadó kötelezettségszegés
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 020/2023.
2023
Okiratszerkesztés (Üttv. 1. § (3) bekezdés), Üttv. 42. § (4) bekezdés, 44. § (1) bekezdés a) pont, Fétv. 17. § (1) bek.
másodfok megállapító
Pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK 11/2023/9.
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.32/2023
2023
Megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023. F. 121/5.
2023
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.232/4.
2023
Jogszabályba ütköző okirat szerkesztése, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-26/2023. (P8/2023/A.)
2023
Joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése Ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-16/2023.
2023
Adás-vételi szerződéssel kapcsolatos mulasztás és bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
150.000,- Ft pénzbüntetés + 80.000,- Ft átalányköltség
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-10/2023 (P62/2022)
2023
Joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 228/12.
2023
ügyvédi mulasztás, iratvisszatartás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK 14/2023/6
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFK 5/2023/8
2023
megbízási szerződés irásba foglalásának elmulasztása, számla kibocsátás elmulasztása, tájékoztatás, kapcsolattartás, megbízás teljesítésének elmulasztása, megbízási díj elszámolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-1/2023 (P44/2022)
2023
Ügyfél kötelezettségei teljesítése elősegítésének sérelme
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
F-23/2015
2023
Sikkasztás bűntette
elsőfok megállapító
8 év kizárás, valamint 80.000,- Ft eljárási költség
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.186/17
2023
büntetőeljárás (ügyvédi visszaélés)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.215/10.
2023
megtévesztő névhasználat
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 055 / 2023.
2023
Okiratszerkesztéssel kapcsolatos szabályok megsértése (Etikai Szabályzat 2.2. és 5.12. pontját, az Üttv. 1. § (3), 44. § (1) bek. a) és c) pont, és 41. § (4) bekezdés) Letétkezeléssel kapcsolatos szabályok megsértése (Letéti Szabályzat 2.3 pontja, az Üttv. 51. § (1) bek, 49. § (1) és (2) bekezdés) Ügyfél-azonosítási kötelezettség elmulasztása (Üttv. 32. § (7) bekezdés) Megbízási díjjal kapcsolatos elszámolás elmulasztása (Etikai Szabályzat 6.5. pontja) Iratcsatolás elmulasztása (Etikai Szabályzat 12.3. pontja)
másodfok megállapító
Pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 010/2023.
2023
Okiratszerkesztés – Tulajdonjog bejegyzési engedély kiadása (Üttv. 107. §. a) pontjába)
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 19/2022
2023
megbízás teljesítésének és iratok csatolásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023.F.181/6.
2023
ügyvédi kar tekintélyének megőrzése, ügyvédhez méltó, kulturált hangnem, viselkedés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.58/2022.
2023
jogi segítségnyújtás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 025/2023.
2023
Összeférhetetlen ügyvállalás Üttv. 20. § (4) bek., Üesz. 4.1.
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-27/2023 (P8//2023/B)
2023
Ügyfélazonosítás elmulasztása, Ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Pécsi Fegyelmi Tanácsa
201/2023.
2023
Jogszabályba ütköző ügyvédi megbízás, kárfelelősség teljeskörű kizárása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.123/10
2023
büntetőeljárás (közúti baleset gondatlan okozása)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2023. F.162/4.
2023
postai küldemények kézbesíthetetlensége, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
kizárás 5 év
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 075 / 2023.
2023
Ügyvédi tevékenység 6 hónap időtartamra történő felfüggesztése – ügyvéddel szemben büntetőeljárás (Üttv. 130. § (1) bek. a), b) pont)
másodfok megállapító
Ügyvédi tevékenység felfüggesztése
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.75/2021
2023
Büntetőeljárás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 223/11.
2023
birtoksértésben való közreműködés, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Vármegyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F. 75/2023.
2023
ellenérdekű fél panaszbejelentése
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 016 / 2023.
2023
Az ügyvédi tevékenység gyakorlójával szembeni etikai elvárások (ÜESZ 2.5., 13.1.)
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-11/2023 (P63/2022)
2023
Ügyvédi mulasztás
elsőfokú megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-10/2023/12.
2023
Jogosulatlanul jegyzett be cégeket a bejelentő székhelyére
elsőfok megállapító
pénzbírság + eljárási költség megfizetése
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-3/2023.
2023
Felkészületlen képviselet, nem kellő időben reagált beadványokra
elsőfok megállapító
Megrovás + 80 e. Ft. eljárási ktg.
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.226/10.
2023
principális ügyvéd hozzájárulása nélkül vállalt megbízás (ügyvédjelölt)
elsőfok megszüntető
-
bottom of page