top of page
Anonimizált fegyelmi határozatok közzététele
Fegyelmi tanács
Ügyszám
Év
Tárgy
Típus
Jogkövetkezmény
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. Számú Fegyelmi Tanácsa
DRFB-16/2023. (Szol.1/2023)
2023
Okiratkészítésre adott megbízás gondatlan teljesítése, megbízási szerződést írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.236/8.
2023
(pártfogó) ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.255/6.
2023
ügyvédhez méltatlan magatartás tanúsítása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F.254/8.
2023
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 247/5.
2023
Megbízó tájékoztatásának elmulasztása, Letétkezelés szabályainak megsértése (letéti összeggel való elszámolás hiánya)
elsőfok megállapító
pénzbírság, kizárás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-27/2022 (P31/2022)
2023
Ügyvédi mulasztás (elszámolási kötelezettség)
elsőfokú megszüntető
-
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023. F. 126/4.
2023
Pénzmosási szabályok megsértése, azonosítás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 20/2022
2023
megbízás teljesítésének és a tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Vármegyei I. Fegyelmi Tanácsa
211/2023.
2023
hamis okirat felhasználása fegyelmi eljárásban, bűncselekménnyel összefüggő fegyelmi felelősség (Üttv. 1. § (3) bek., Üttv. 107. § a) pont), elévülés értelmezése
elsőfok megállapító
pénzbírság és 3 évre eltiltás a kamarai közügyek gyakorlásától
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023.F.110/6.
2023
ügyvédi mulasztás, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 25/2019
2023
csalás miatt indult büntető eljárás
elsőfok megszüntető
-
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 11/2020
2023
ügyvédi hivatás tekintélyének megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023.F.107/11.
2023
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 9/2022
2023
kapcsolati erőszak és zaklatás miatt indult büntető eljárás
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-5/2023 (P48/2022)
2023
Jogászi hivatás méltóságának és becsületének sérelme
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Vármegyei I. Fegyelmi Tanácsa
204/2023/10-I.
2023
mentesítés kizárás fegyelmi büntetés hátrányos jogkövetkezményei alól
elsőfok megállapító
mentesítési kérelem elutasítása
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023. F. 102/9.
2023
más eljárásban folytatott levelezés tiltott felhasználása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSz-6/2023
2023
Ügyvédi mulasztás, beadványt nem terjesztett elő, nem megfelelő tájékoztatás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 251/10.
2023
ügyvédi mulasztás, iratvisszatartás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 29/2022
2023
iratcsatolás és megbízás teljesítésének elmulasztása
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.216/6.
2023
nyilatkozat sértő tartalma
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2017.F.216/20
2023
büntetőeljárás (ügyvédi visszaélés bűntette)
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 008 / 2023
2023
Büntetőeljárásban hozott ítélet alapján indult fegyelmi eljárás (FESZ - 27.2/A. a) pontja) Kétszeres büntetés tilalmi elv (Üttv.22.§ (1) bekezdés cc) pontja)
másodfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 005 /2023.
2023
Ügyvédi megbízás - Üttv. 28. § (3) bek. ÜESZ. 2.1., 2.2. pont Iratcsatolási kötelezettség - ÜESZ 12.2. a) és 12.3. pontjába
másodfok megállapító
Pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-24/2022 (P33/2022)
2023
Jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 173/11.
2023
Pénzmosási szabályok megsértése, ügyfél-azonosítás elmulasztása, letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 023 / 2023.
2023
Véleménynyilvánítás szabadsága
másodfok megszüntető
-
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2019. F. 238/31.
2023
ügyfél-azonosítás, ellenjegyzés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-9/2023 (P60/2022)
2023
Ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 018 /2023.
2023
Ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás - Üttv. 107. § b) pontja, Üttv. 1. § (3), ÜESZ. 11.8. pont, ÜESZ 13.1. pont, ÜESZ 13.4. pont
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-6/2023 (P32/2022)
2023
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-2/2023.
2023
keresetlevelet bíróság kétszer visszautasította, nehéz kapcsolattartás ügyvéddel
elsőfok megállapító
100.000.- Ft pénzbüntetés + 80.000.- Ft eljárási ktg.
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.75/2021
2023
Büntetőeljárás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-15/2023 (P54/2022)
2023
Ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023.F.114/8.
2023
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ügyfél-azonosítás elmulasztása, megbízás megszüntetéséről nem szabályszerű tájékoztatás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 237/4.
2023
ügyvédi mulasztás, letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság, kizárás
Szegedi Regionáis Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-7/2023
2023
Adásvétellel kapcs. felkészületlen, szerz. nem megfelelően volt előkészítve
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.235/6.
2023
bíróság méltóságának megsértése
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 006/2023.
2023
Ügyvédi titoksértés - Üttv. 9. § (1), (2) bek.
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 246/5.
2023
büntetés-végrehajtási szabályok megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 019 /2023.
2023
Védő kötelezettsége
másodfok megszüntető
I.fokú határozat helybenhagyása
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 233/5.
2023
összeférhetetlen ügyvállalás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Vármegyei II. Fegyelmi Tanácsa
218/2023/9.
2023
összeférhetetlen ügyvállalás; távelőttemezéssel részben ellenjegyzett okiratokkal kapcsolatos megőrzési kötelezettség megsértése; tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023.F.117/11.
2023
ügyvédi hivatás méltóságának megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2023. F. 121/5.
2023
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.232/4.
2023
Jogszabályba ütköző okirat szerkesztése, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-10/2023 (P62/2022)
2023
Joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 228/12.
2023
ügyvédi mulasztás, iratvisszatartás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-1/2023 (P44/2022)
2023
Ügyfél kötelezettségei teljesítése elősegítésének sérelme
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.215/10.
2023
megtévesztő névhasználat
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 010/2023.
2023
Okiratszerkesztés – Tulajdonjog bejegyzési engedély kiadása (Üttv. 107. §. a) pontjába)
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 025/2023.
2023
Összeférhetetlen ügyvállalás Üttv. 20. § (4) bek., Üesz. 4.1.
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.123/10
2023
büntetőeljárás (közúti baleset gondatlan okozása)
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.75/2021
2023
Büntetőeljárás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022. F. 223/11.
2023
birtoksértésben való közreműködés, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-11/2023 (P63/2022)
2023
Ügyvédi mulasztás
elsőfokú megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-8/2023.
2023
Ügyvédi Kötelezettségszegés
elsőfok megszüntető
-
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F. 19/2022
2023
megbízás teljesítésének és iratok csatolásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-3/2023.
2023
Felkészületlen képviselet, nem kellő időben reagált beadványokra
elsőfok megállapító
Megrovás + 80 e. Ft. eljárási ktg.
Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022.F.226/10.
2023
principális ügyvéd hozzájárulása nélkül vállalt megbízás (ügyvédjelölt)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020. F. 175/22.
2022
jogszabályba ütköző okirat (hamis tanúzásra felhívás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.189/18.
2022
büntetőeljárás (hűtlen kezelés)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/025/2022.
2022
Visszaélés, bűncselekmény
másodfok megállapító
kizárás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei Tanácsa
176/2022. (korábban: 175/2022/5.)
2022
tényvázlat hiánya, okiratszerkesztési szabályok megsértése, szakszerűtlen megbízói utasítás, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, adatkezelési szabályok megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.199/9.
2022
pénzmosási ellenőrzés meghiúsítása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.146/6.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás, ügyvédi titoksértés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.235/23.
2022
büntetőeljárás (vesztegetés hatósági eljárásban)
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.137/6.
2022
pénzmosási szabályok megsértése (szerződő felek azonosításának elmulasztása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Nógrád Megyei Regionális Fegyelmi Tanácsa
63/2021/F6K.
2022
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.164/7.
2022
összeférhetetlen tevékenység (ügyvezetői tisztség)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.120/27.
2022
büntető eljárás (közúti baleset gondatlan okozása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/060/2021.
2022
A jogászi hivatás méltósága és becsülete, az ügyvéd feddhetetlensége és jó hírneve
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.201/14.
2022
büntető eljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 155.
2022
Megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ügyfél-azonosítás elmulasztása, joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése, okiratszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 086/2022.
2022
Véleménynyilvánítás szabadsága (ÜESZ 10.1. pont, Üttv. 107. § b) pont)
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 184/6.
2022
ügyvédi beadvány sértő tartalma
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 070/2022.
2022
Az ügyvédi tevékenység gyakorlása nem irányulhat jogszabály megkerülésére, jogszabályba ütköző célra, vagy ilyen jogügyletben való közreműködésre
másodfok megállapító
Pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/006/2022.
2022
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
pénzbírság és felfüggesztett kizárás fegyelmi büntetés
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.218/5.
2022
joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztése, szerződő felek azonosításának elmulasztása, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés, megbízás írásba foglalásának elmulasztása, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.224/33.
2022
letétkezelési szabályok, iratkiadási kötelezettség megszegése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 205/10.
2022
iratkiadás (jogutód részére), postai küldemények kézbesíthetetlensége
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.112/4.
2022
okiratszerkesztés szabályainak megsértése, igényérvényesítés jogellenes módja
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/008/2022.
2022
Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységét lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-3/2022 (P37/2021)
2022
Megbízástól eltérés, ügyfél javára befolyt pénzről tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.142/6.
2022
letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/030/2022.
2022
Megbízási szerződés Iratcsatolási kötelezettség
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.181/6.
2022
ügyvédi titoksértés
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/029/2022.
2022
Összeférhetetlen ügyvállalás
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.215/22.
2022
megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-7/2022. (Szol.28/2021)
2022
Perbeli megbízás teljesítésének - megbízás írásba foglalási kötelezettség, ügyféllel kapcsolattartás, számlaadási kötelezettség, elszámolási kötelezettség - elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2014.F.225/21.
2022
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 221/6.
2022
Megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés, postai küldemények kézbesíthetetlensége
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-1/2019/22.
2022
Letétkezelés megsértése
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.168/28.
2022
Letét-bejelentési kötelezettség megsértése, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.182/20.
2022
ügyvédi hivatás tekintélyének súlyos veszélyeztetése, ügyvédi beadvány sértő tartalma
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 209.
2022
büntetőeljárás (becsületsértés)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/028/2022.
2022
Joghatás kiváltására alkalmatlan okirat
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 091 /2022.
2022
Ügyvédi tevékenység során elkövetett rágalmazás vétsége ÜESZ. 11.5. pont Bejelentési kötelezettség ÜESZ. 12.4. b) pontja
másodfok megállapító
Pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.153/7.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F.5/2022
2022
írásbeli megbízási szerződés és írásbeli elszámolás hiánya
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.228/8.
2022
ügyvédi mulasztás, iratvisszatartás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 182/10.
2022
ügyvédi mulasztás, letétkezelés szabályainak megsértése, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2022F-27.
2022
megbízás nem teljesítése, kapcsolattartás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.207/12.
2022
Megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés, iratvisszatartás, ügyvédi hivatáshoz méltó kommunikáció hiánya, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.116/11.
2022
ügyvédhez méltatlan magatartás tanúsítása
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. sz. Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-4/2022 (Szol.32/2021)
2022
Ügyvéd tájékoztatási kötelezettsége, ügyfél érdekeinek képviselete, ügyvédi tevékenység lelkiismeretes gyakorlása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.103/4.
2022
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 193/4.
2022
letétkezelés, okiratszerkesztés, ügyfél-azonosítás szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.126/17.
2022
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.102/8.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/059/2022.
2022
ügyvédi hivatás méltóságának megsértése
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.193/24.
2022
okiratszerkesztés szabályainak megsértése
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 043/2022
2022
Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ellenérdekű fél jogi képviselőjének hozzájárulása nélkül az ellenérdekű féllel egyeztetést nem kezdeményezhet
másodfok megállapító
Írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F.196/6.
2022
büntető eljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.159/8.
2022
ügyvédi mulasztás (ügygondnok)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.130/11.
2022
ellenjegyzés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
82/2021
2022
Ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.118/12.
2022
letétkezelés szabályainak megsértése, letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.59/2022.
2022
ügyvédi késedelem
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/002/2022.
2022
Ügyvédi megbízás. A panaszról való lemondás, mint tisztességtelen szerződéses kikötés
másodfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-6/2022.
2022
iratait nem kapta vissta, nehézkes kapcsolattartás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.169/6.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 200/6.
2022
ügyvédi mulasztás, igényérvényesítés jogellenes módja
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei II. Fegyelmi Tanácsa
146/2022/5.
2022
mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.181/4.
2022
ügyfél-azonosítási kötelezettség, ellenjegyzés szabályainak megszegése, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/1/2021.
2022
kirendelt és meghatalmazott védői tevékenység, ügyféllel és kamarával való kapcsolattartás
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.131/5.
2022
beadvány sértő tartalma (ügyvédi tevékenységen kívül)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.151/32.
2022
jogszabályba ütköző, vagy jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-14/2022 (Szol.5/2022.)
2022
Ügyvédi munkadíj jogellenes kérése, ellenfél „fenyegetése” jogosulatlan adatszerzés”
elsőfok megszüntetés
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.110/6.
2022
ügyvédi mulasztás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.143/12.
2022
büntetőeljárás (hamis magánokirat felhasználása)
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Fegyelmi Tanácsa
RFK 1/2022/7.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.194/21.
2022
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 078/2022.
2022
- A büntető bíróság büntetőjogi szempontú értékelése kizárólag annyiban köti a fegyelmi tanácsot, hogy nem állapíthatja meg, hogy az adott bűncselekményt az érintett nem követte el. - Valótlan tartalmú és hamisított okiratok létrehozásában történő közreműködés, jelentős kárt eredményező felhasználása, ügyvédi közreműködést igénylő nyilvántartási eljárásban (cégeljárás) valótlan adatok rögzítése
másodfok megállapító
Kizárás 3 év időtartamra
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/066/2022.
2022
Az ügyvédnek a megbízási jogviszonyban különös gondosságot kell fordítania a határidők be- és megtartására, megbízó ügyfele érdekeit szem előtt tartva, ezek esetleges elmulasztásakor pedig megfelelő módon tartalmi kellékekkel együtt igénybe kell vennie a mulasztás kimentésének jogi eszközeit.
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.161/6.
2022
pénzmosási szabályok megszegése (ügyfél-azonosítás elmulasztása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-5/2022. (P6/2022)
2022
Büntető eljárásban becsületsértés vétsége miatt elmarasztaló határozat bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/063/2022.
2022
az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.185/9.
2022
Ügyvédi mulasztás, Megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés, Vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/031/2022.
2022
Ügyfelével a megbízási jogviszony fennállása alatt saját maga, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója javára a megbízás tárgyára vonatkozóan vagy a megbízással kapcsolatban – ügyvédi megbízási díj-megállapodás kivételével – jogügyletet csak az illetékes területi ügyvédi kamara elnökének a hozzájárulása után köthet
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.101/8.
2022
megbízó tájékoztatásának elmulasztása, megbízási díj beszámításával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
2022
Nem teljesítette a megbízásban foglaltakat
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.122/12.
2022
pénzmosási ellenőrzés meghiúsítása, irodahelyiség hiánya, kamarával való kapcsolattartás hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2014.F.231/32.
2022
büntetőeljárás (hivatali visszaélés)
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.170/14.
2022
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. Számú Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-19/2022.(Szol.13/2022)
2022
Ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratvisszatartás, vizsgálati fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása, számlaadás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFK 3/2022/9.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.109/7.
2022
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.115/12.
2022
büntető eljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.163/7.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.195/19.
2022
büntetőeljárás (ügyvédi visszaélés), saját, illetve közeli hozzátartozó javára kötött szerződés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.162/4.
2022
Ügyvédi beadvány sértő tartalma
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.208/6.
2022
büntető eljárás (csalás)
elsőfok megállapító
kizárás
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F.8/2022
2022
bűncselekmény elkövetése és bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.126/7.
2022
ügyvédi mulasztás (okiratszerkesztés)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F.179/7.
2022
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, megbízás írásba foglalásának elmulasztása, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-3/2022 (P37/2021)
2022
Megbízástól eltérés, ügyfél javára befolyt pénzről tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-17/2022 (P27/2022)
2022
Ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 1. sz. Fegyelmi Tanácsa
DRFB-13/2022. (P18/2014)
2022
Büntető eljárásban különösen nagy vagyoni hátrányt okozó és más bűncselekmények
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-12/2022 (P52/2021)
2022
Megbízó tájékoztatásának elmulasztása, Letét bejelentési kötelezettség megsértése
elsőfokú megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
P.18/2021
2022
elővásárlási jog feltüntetése szerződésben
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.185/9.
2022
Ügyvédi mulasztás, Megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés, Vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. Számú Kamarai Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-1/2022. (Szol.30/2021)
2022
ügyvédi mulasztás, megbízás teljesítésének elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/013/2022.
2022
Az ügyvédi megbízás (6/2018. (III.26.) MÜK szabályzat (5.8./d.)
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 087 / 2022.
2022
Megbízási szerződés írásba foglalás kötelezettsége Üttv. 29. § (2) bek. Okiratszerkesztés Üttv. 42. § (3) bek. Az ügyvéd köteles megtagadni az okiratszerkesztést, ha az akaratnyilvánítás jogszabályba ütközik vagy jogszabály megkerülésére irányul Iratcsatolási kötelezettség Etika Szabályzat 12.3. pont
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.241/11.
2022
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.178/14.
2022
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás (kölcsöntartozás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F.3/2022
2022
szerződés benyújtásának és iratcsatolásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/052/2022.
2022
Megbízás nem teljesítése
másodfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
181/2022/18-I.
2022
bűncselekmény megvalósítása, letétkezelés, büntetőeljárás bejelentésének elmulasztása, fegyelmi eljárási határidők és kézbesítés, ügygondnok a fegyelmi eljárásban
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.221/8.
2022
összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
178/2022/4-I.
2022
lelkiismeretes ügyvédi tevékenység, felek akaratának pontos rögzítése (Üttv. 1. § (3) bek.)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság
F/59/2021
2022
irodagondnokkal való együttműködés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.227/9.
2022
okirati ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F. 245/12.
2022
büntető eljárás (hamis magánokirat felhasználása)
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
180/2022/6-I.
2022
ügyvédi ellenjegyzés szabályai, ügyfél jogszabályoknak megfelelő aláírása
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság
F/20/2021
2022
büntető eljárás-közokirat hamisítás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.136/6.
2022
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása, irodahelyiség hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/039/2022
2022
a jogászi hivatás méltóságának és becsületének megőrzése
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.236/12.
2022
büntetőeljárás (hamis magánokirat felhasználása)
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
DRFB-9/2022 (P48/2021)
2022
Megbízás teljesítésének elmulasztása kapcsolattartás mellőzése
elsőfokú megállapító
megszüntető
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.186/4.
2022
postai küldemények kézbesíthetetlensége, megbízással összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2022F-29.
2022
megbízás nem teljesítése, kapcsolattartás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/036/2022.
2022
Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.
másodfok megállapító
felfüggesztett pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.230/8.
2022
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017. F. 217/25.
2022
büntető eljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/08/2021.
2022
Ügyfél azonosítási kötelezettség Iratőrzési kötelezettség
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.172/6.
2022
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.210/7.
2022
ügyvédi mulasztás, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2022.F.180/5.
2022
pénzmosási szabályok megsértése (ügyfél-azonosítás elmulasztása)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022. F. 212/6.
2022
ügyvédi hivatás tekintélyének súlyos veszélyeztetése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.171/7.
2022
Megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ellenérték kikötése nélkül végzett ügyvédi tevékenység
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.167/5.
2022
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Szegedi Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-6/2022.
2022
Nehézkes kapcsolattartás, iratokat nem kapott vissza bejelentő
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ 078/2022.
2022
- A büntető bíróság büntetőjogi szempontú értékelése kizárólag annyiban köti a fegyelmi tanácsot, hogy nem állapíthatja meg, hogy az adott bűncselekményt az érintett nem követte el. - Valótlan tartalmú és hamisított okiratok létrehozásában történő közreműködés, jelentős kárt eredményező felhasználása, ügyvédi közreműködést igénylő nyilvántartási eljárásban (cégeljárás) valótlan adatok rögzítése
másodfok megállapító
Kizárás 3 év időtartamra
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.237/6.
2022
követelményének megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.128/12.
2022
okiratszerkesztés (jogszabály megkerülésére irányuló okirat szerkesztése, ellenjegyzése)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2022.F.187/12.
2022
büntető eljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/010/2022.
2022
Összeférhetetlen letétkezelési tevékenység
másodfok megállapító
kizárás, pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság 2. Számú Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-23/2022./II. (Szol.20/2022)
2022
Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, megbízási szerződés hiánya
elsőfokú megállapító
pénzbírság
bottom of page