Anonimizált fegyelmi határozatok közzététele
Fegyelmi tanács
Ügyszám
Év
Tárgy
Típus
Jogkövetkezmény
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-3/2021. (Szol.37/2020)
2021
joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztés, ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-4/2020/13.
2021
Ügyvéd az adásvételi szerződéssel összefüggő jogvita tárgyában a panaszosokkal, mint korábbi megbízóival szemben a vevőtől megbízást fogadott el, a panaszosoknak felszólító leveleket küldött
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2020F-15.
2021
okirat szerkesztés és ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2019F-27
2021
Letétkezelési szabályok megszegése miatt indult büntetőeljárás (sikkasztás és okirathamisítás) Üttv 48. § és ÜESZ 4.4 és 4.5 pont
elsőfok megállapító
kizárás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-49/2019.(P26/2019.)
2020
Ügyvédi tevékenység jogosulatlan végzése, jogszabályok megtartása, ügyfél érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása, ügyvédi tevékenységgel összeférhetetlen tevékenység gyakorlása, beadványok jogi megalapozottságának hiánya, ügyvédi hivatás tekintélyének súlyos veszélyeztetése
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/89/2019.
2020
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/031/2020.
2020
Jogszabályba ütközően szerkesztett szerződés alapján fegyelmi vétség fizetési meghagyás kezdeményezése
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/062/2019.
2020
Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, postai küldemények átvételének elmulasztása
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.104/17.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.6-2020.
2020
ellenjegyzés szabályai
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.192/10.
2020
tájékoztatási, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása, megfleelő irodahelyiség hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.123/15.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.199/7.
2020
jogellenes ügvédi tevékenység végzése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/89/2019.
2020
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.73/2019.
2020
Nem megfelelő jogi képviselet, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/013/2020.
2020
ügyvédi megbízás
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.262/11.
2020
ügyvédi mulasztás, igényérvényesítés jogellenes módja, jogszabályba ütköző jogügyletben közreműködés, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.269.
2020
nem megfelelő jogi képviselet tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.141/9.
2020
ügyvédi mulasztás, iratkiadási kötelezettség megszegése, iratcsatolási kötelezettség megsértése
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/082/2019.
2020
Tájékoztatási kötelezettség
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.104/17.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-49/2019.(P26/2019.)
2020
Ügyvédi tevékenység jogosulatlan végzése, jogszabályok megtartása, ügyfél érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása, ügyvédi tevékenységgel összeférhetetlen tevékenység gyakorlása, beadványok jogi megalapozottságának hiánya, ügyvédi hivatás tekintélyének súlyos veszélyeztetése
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.253/12.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.158/14.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/076/2020.
2020
nem megfelelő jogi képviselet
másodfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.6-2020.
2020
ellenjegyzés szabályai
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.111/16.
2020
ügyvédjelölt foglalkoztatására vonatkozó szabályok megszegése, megtévesztő tartalmú ügyvédi honlap
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Fegyelmi Tanácsa
F.5/2020.
2020
nem megfelelő keresetlevél, ismételt benyújtásnál
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Nógrád Megyei 1. Fegyelmi Tanácsa
NMÜK20/2020/F3.
2020
Gondatlan fegyelmi vétség, nem megfelelő jogi képviselet
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2013.F.195/68.
2020
letét jogellenes felhasználása
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.104/9.
2020
pénzmosási rendelkezések megsértése, ügyfél-azonosítás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.275.
2020
büntetőeljárás (rongálás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
53/2015.
2020
büntetőeljárás - megszüntetés
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-8/2020.(8/2020.)
2020
házastársi vagyon megosztása
elsőfok megszüntető
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.312.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.149/27.
2020
büntetőeljárás (ügyvédi viszaélés, csalás, intellektuális közokirat-hamisítás)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/039/2020.
2020
ügyvédi megbízás és elszámolási kötelezettség
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.108/18.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.273/5.
2020
ügyvédhez méltatlan, sértő tartalmú beadvány
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.282/18.
2020
valótlan tartalmú okirat szerkesztése, letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.167/4.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/ (……….) /2019.
2020
Ügyvédhez méltatlan magatartás
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/54/2019.
2020
szerződő felek közötti jogvitában képviselet
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.170/6.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/25/2019.
2020
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/080/2019.
2020
Pénz és letétkezelési szabályok megszegése
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.310/22.
2020
ügyvédjelölti tevékenység ellenőrzésének elmulasztása; ügyvédjelölt önálló ügyvállalása
elsőfok megállapító és megszüntető
pénzbírság és megszüntetés
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.240/9.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállaptó
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.117/20.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízás írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/029/2020.
2020
ügyvédi megbízás / Tájékoztatási kötelezettség
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.203/13.
2020
iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/053/2020.
2020
Letétkezelési szabályok és iratcsatolási kötelezettség megszegése
másodfok megállapító
kizárás
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.27/2016.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.218/10.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsa
F.14/2017/11.
2020
jogosulatlan pénzügyi tevékenység
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.227/11.
2020
büntetőeljárás (rágalmazás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.133/5.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2014.F.107/19.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.296/7.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállaptó
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.176/11.
2020
okiratszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.172/5.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízás nem teljesítése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2013.F.196/30.
2020
büntetőeljárás (hamis magánokirat felhasználása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.181/8.
2020
megbízástól eltérés
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-51/2019.(32/2019.)
2020
Ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása, iratvisszatartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/008/2020.
2020
másodfok megállapító
kizárás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.3/2020.
2020
letétkezelés
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/058/2020.
2020
Tájékoztatási-, iratkiadási- és iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
másodfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/52/2019.
2020
ügyvédi megbízás-kártérítésel kapcsolatban
elsőfok megszüntető
-
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2020F-13.
2020
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.229/15.
2020
iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/37/2019.
2020
okiratszerkesztés és ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
felfüggesztett kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.202/23.
2020
okiratszerkesztés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.130/17.
2020
ügyvállalás), ügyvédi titoksértés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.208/6.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Pécsi Fegyelmi Tanácsa
72/2019/PRFB.
2020
okiratszerkesztés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei Tanácsa
38/2019/24.
2020
iratcsatolási kötelezettség, kártérítés
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-13/2020/12.
2020
hamis magánokirat felhasználása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.210/2.
2020
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás (szakvizsgához szükséges igazolás kiadásának megtagadása)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.295/8.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása, nem megfelelő irodahelyiég
elsőfok megállaptó
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/081/2019
2020
Ügyvédi megbízás és az ügyvédi tanácsadás elhatárolása
másodfok megállapító
figyelmeztetés
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/40/2019.
2020
ügyvédi tevékenység nem megfelelő gyakorlása
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-19/2019/II. (P.11/2018)
2020
Ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartás
elsőfok megszüntető
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2014.F.263/23.
2020
büntetőeljárás (befolyással üzérkedés)
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.113/39.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/063/2019.
2020
Igényérvényesítés jogellenes módja
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.105.
2020
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.162/14.
2020
Letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/085/2019.
2020
Az ügyvéd felel alkalmazottja, megbízottja tevékenységéért
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.102/16.
2020
büntetőeljárás (költségvetési csalás)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/093/2019.
2020
ügyvédi megbízás
másodfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.42/2011.
2020
büntető bíróság felmentő ítélet
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.222/9.
2020
büntetőeljárás (hivatali vesztegetés)
elsőfok megállapító
kizárás
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.59/2019.
2020
ellenfél panasza ügyvédek közötti kapcsolattartás hiányára hivatkozással
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.244/5.
2020
ügyvédi mulasztás, iratvisszatartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2010.F.251/26.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.223/9.
2020
tájékoztatási kötelezettség megsértése
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-61/2019.(P42/2019.)
2020
Ügyvédi tevékenység lelkiismeretes, legjobb tudásnak megfelelő, jogszabályokat megtartó gyakorlása Ügyfél által előadott tények teljeskörűségének, pontosságának és valóságtartalmának elfogadása Ügyvéd tájékoztatási kötelezettsége a jogügylettel kapcsolatos kockázatokról, jogkövetkezményekről Ügyvéd köteles minden törvényes eszközt igénybe venni az ügyfele jogos igényének érvényesítése érdekében Ügyvédi tevékenység gyakorlója nem tanúsíthat olyan magatartást, amely ellentétes az ügyfél jogos érdekeivel
elsőfok megszüntető
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.187/12.
2020
ellenjegyzés, ügyfél-azonosítás szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
kizárás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-25/2019/II. (P.17/2018)
2020
Ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartás
elsőfok megszüntető
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.286/4.
2020
tájékoztatási, kapcsolattartási kötelezettség elmulasztása, iratcsatolás elmulasztása, nem megfelelő irodahelyiség
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.247.
2020
ügyvédi mulasztás, elszámolás elmulasztása, irodahelyiség hiánya
elsőfok megállaptó
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.171/5.
2020
tájékoztatási kötelezettség megsértése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.272.
2020
nem megfelelő jogi képviselet, elszámolás elmulasztása
elsőfok megállaptó
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei Tanácsa
85/2020/17.
2020
tájékoztatási kötelezettség, iratmegküldési kötelezettség
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/015/2020.
2020
ügyvédi megbízás
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.257/10.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
3-2020F-8.
2020
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása és vizsgálat lefolytatásának akadályoztatása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/037/2020.
2020
Határidő elmulasztása / 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap beszerzése
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.235/13.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása, irodahelyiség hiánya
elsőfok megállaptó
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
DRFB-4/2020. (P2/2020)
2020
okiratszerkesztéshez kapcsolódó dokumentum
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.290.
2020
okiratszerkesztés, letétkezelés
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/016/2020.
2020
ügyvéd büntetőjogi felelőssége
másodfok megállapító
kizárás
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
3-2020F-6.
2020
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.251/3.
2020
ügyvédi beadvány sértő tartalma
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/045/2020.
2020
pártfogó ügyvédi tevékenység
másodfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/57/2019.
2020
adás-vételi szerződés, ügyvédi ellenjegyzés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.155/7.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.125/20.
2020
büntetőeljárás (csalás és közokirat-hamisítás)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/009/2020.
2020
tájékoztatási kötelezettség
másodfok megállapító
felfüggesztett pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.254/16.
2020
okiratszerkesztés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.291/10.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/83/2019.
2020
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-63/2019.(P.57/2019.)
2020
Okirat ellenjegyzési szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.306/6.
2020
ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.287/10.
2020
ellenjegyzés szabályainak megszegése; iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.144/4.
2020
letétkezelési szabályainak megsértése
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/004/2020.
2020
összeférhetetlen ügyvállalás
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.160/4.
2020
jogszabályba ütköző okirat szerkesztése, megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.106/13.
2020
büntetőeljárás (Ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/002/2020.
2020
ügyvédi titoksértés
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.199/17.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.113/7.
2020
hamis tartalmú kamarai nyilatkozat
elsőfok megállapító
kizárás
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.113/2013.
2020
letétkezelés
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.16/2019.
2020
Iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.136/6.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsa
RFK5/2020/16.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.299/5.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/012/2020.
2020
ügyvédi megbízás megszűnése, új ügyvédi megbízás létrejötte
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.274.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállaptó
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.24/2020.
2020
jogszabályt megkerülő jogügyletben való közreműködés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-1/2020.(P49/2019.)
2020
peres ügyben ügyfél érdekeinek sérelme, iratcsatolás és számlaadás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.308.
2020
büntetőeljárás (rongálás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.204/20.
2020
közhatalmi eljárás rendjének tiszteletben tartása
elsőfok megállaptó
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.180/4.
2020
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás (társasházi előírások megszegése)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.138/17.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.311/14.
2020
megbízástól eltérés, ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-3/2020/(Sz.33/2020)
2020
okiratszerkesztés
elsőfok megszüntető
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/041/2020.
2020
ügyvédi megbízás visszavonása iroda törlése esetén
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.161/16.
2020
ügyvédi mulasztás, igényérvényesítés jogellenes módja, jogszabályba ütköző jogügyletben közreműködés, összeférhetetlen megbízás, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.213/12.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/046/2020.
2020
Ellenjegyzés- és letéti szabályok megsértése
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.166/10.
2020
ügyvédi mulasztás, nem megfelelő irodahelyiség
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/040/2020.
2020
ügyvédi megbízás
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.127/12.
2020
megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztása, jogszabályba ütköző okirat szerkesztése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.207/7.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízási szeződés írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.173/8.
2020
megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.248/11.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2014.F.300/24.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ.5/2020
2020
elkésett fellebbezés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2010.F.295/22.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.57/2019.
2020
ellenfél panasza büntetőeljárásra hivatkozással
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-2/2020
2020
etikai
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.131/6.
2020
igényérvényesítés jogellenes módja
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.246.
2020
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállaptó
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.105/12.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-53/2019.(P37/2019.)
2020
Fegyelmi vétség: ügyvédi mulasztás perbeli képviseletnél, megbízással összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása, iratkiadás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.147/12.
2020
ellenjegyzés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/53/2019.
2020
ügyvállalás korábbi ügyfelével szemben
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2014.F.175/80.
2020
jogszabályba ütköző jogügyletben közreműködés, színlelt letéti szerződés megkötése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F-4-2017
2020
követlés-vásárlás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.281/21.
2020
letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2009.F.131/23.
2020
büntetőeljárás (magánokirat-hamisítás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.199/12.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsa
RFK 3/2020.
2020
jogszabályba ütköző okirat ellenjegyzése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/087/2019.
2020
Büntetőeljárást követő fegyelmi felelősség megállapítása
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.206/6.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.104/2019.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.163/9.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/083/2020.
2020
ügyvédi megbízás
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.118/9.
2020
tájékoztatási, kapcsolattartási kötelezettség megsértése, iratcsatolási kötelezettség megszegése; a kamara elnökének hozzájárulása nélkül, az ügyféllel kötött jogügylet
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.213/14.
2020
azonosítási kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-62/2019.(P33/2019.)
2020
Jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés
elsőfok megszüntető
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.122/6.
2020
Tájékoztatási, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.176/11.
2020
összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.22/2019.
2020
ügyvédi mulasztás, a meghatalmazás terjedelme, elévülés
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
DRFB-11/2020. (P10/2020)
2020
Megbízás írásba foglalása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.237/7.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2010.F.283/20.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.170/19.
2020
ügyvédi hivatáshoz méltatlan magatartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.207/11.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.149/13.
2020
okiratszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatási, kioktatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.57/2012.
2020
jogszabályba ütköző, jogszabályt megkerülő jogügyletben való közreműködés
elsőfok megállapító
pénzbírság, írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-58/2019.(34/2019.)
2020
Ügyvédi mulasztás, letétkezelés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/047/2020.
2020
Kamarai kapcsolattartás, okirati ellenjegyzés
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.125/10.
2020
tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.129/8.
2020
ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.241/12.
2020
okiratszerkesztés, összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.10-2020.
2020
iratkiadási kötelezettség
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.294/14.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatási, továbbá iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB10/2020.(P7/2020.)
2020
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság