Anonimizált fegyelmi határozatok közzététele
Fegyelmi tanács
Ügyszám
Év
Tárgy
Típus
Jogkövetkezmény
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.174/26.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-14/2021. (JNSZ12/2021)
2021
megbízási díj írásba foglalása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.163/25.
2021
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása,megbízással összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2019F-27
2021
Letétkezelési szabályok megszegése miatt indult büntetőeljárás (sikkasztás és okirathamisítás) Üttv 48. § és ÜESZ 4.4 és 4.5 pont
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.192/21.
2021
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/028/2021.
2021
Ügyvédi megbízás nem teljesítése
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2010.F.205/29.
2021
büntetőeljárás (csalás)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/012/2021.
2021
Okiratszerkesztés során ügyvédi felelősség
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.249/6.
2021
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.246/6.
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása, megfelelő irodahelyiség hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/019/2021.
2021
Irodagondnoki feladatok ellátásáról és iratcsatolási kötelezettségről
másodfok megállapító
pénzbírság és kamarai közügyektől eltiltás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/006/2021.
2021
Ügyvéd megbízás nem teljesítéséről
másodfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2021F-13.
2021
Üttv 1.§ (3) bek-e szerinti ügyvédi mulasztás ÜESZ 2.4. pontja szerint Fegyelmi eljárási Szabályzat megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Regionális Fegyelmi Tanácsa
F.23/2020
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
DRFB-19/2020. (JNSZ36/2020)
2021
hamis tanúzás gyanúja miatti büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/006/2021.
2021
Ügyvéd megbízás nem teljesítéséről
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-3/2021. (Szol.37/2020)
2021
joghatás kiváltására alkalmatlan okirat szerkesztés, ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/038/2021.
2021
JÜB szabályainak megsértése Hivatalokkal történő levelezés hangneme
másodfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2020F-15.
2021
okirat szerkesztés és ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.135/16.
2021
büntetőeljárás (közúti baleset okozása)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.225/8. (2020.V.320.)
2021
Igényérvényesítés jogellenes módja, eljárási szabályok megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.248/7.
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
DRFB-9/2021. (P54/2020)
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.131/8.
2021
eljárás megszüntetése (eljárási akadály)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.109/7.
2021
nem megfelelő jogi képviselet, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.236/10.
2021
küldemények átvételének biztosítása
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei II. Fegyelmi tanácsa
103/2020/9-II.
2021
ittas vezetés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.242/5.
2021
titoktartási kötelezettség
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.135/6.
2021
Jogszabályba ütköző jogügyletben közreműködés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.110/6.
2021
Okiratszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.28/2020.
2021
jogi képviselet gondatlan ellátása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/17/2020.
2021
adás-vételi szerződés
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
129/2021/28-I.
2021
azonosítási kötelezettség elmulasztása, szabálytalan ellenjegyzés, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
RFSZ-4/2020/13.
2021
Ügyvéd az adásvételi szerződéssel összefüggő jogvita tárgyában a panaszosokkal, mint korábbi megbízóival szemben a vevőtől megbízást fogadott el, a panaszosoknak felszólító leveleket küldött
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/011/2021.
2021
Fegyelmi eljárásban a szabad védekezés és véleménynyilvánítás korlátairól
másodfok megszüntető
-
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F-739.
2021
ügyvédi tevékenységen kívüli magatrtás és iratküldés hiánya
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
DRFB-10/2021. (P80/2020)
2021
Bírósággal kapcsolattartás, jogászi hivatás méltósága, ügyvédi beadvány sértő tartalma
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
135/2021/17-I.
2021
letéti szabályok megsértése, szabálytalan okiratszerkesztés, azonosítási kötelezettség megszegése, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/015/2021.
2021
Tájékoztatási kötelezettségről
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.130/12.
2021
büntetőeljárás (rágalmazás)
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/029/2021.
2021
Ügyvédi megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztásáról
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.251/6.
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.42/2020.
2021
kapcsolattartás szabályai
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.114/11.
2021
büntetőeljárás (könnyű testi sértés)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.229/9.
2021
jogi képviselet nem megfelelő ellátása
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.22/2020.
2021
ügyvédi tevékenységen kívüli, és bíróság előtti magatartás
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/004/2021.
2021
Ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartás
másodfok megállapító
kizárás
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.76/2020
2021
Letétkezelés miatti panaszbejelentés
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.32/2021.
2021
BV szabályok védő általi megsértése, ügyész bejelentés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.238/7.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.185/13.
2021
büntetőeljárás (zsarolás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.204/9.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.239/6.
2021
nem megfelelő jogi képviselet
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/016/2021.
2021
Az elévülésről
másodfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.226/6.
2021
irodahelyiség hiánya
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.191/8.
2021
okiratszerkesztés során ügyvédi mulasztás, megbízó érdekével ellentétes ténykedés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.231/7.
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/013/2021.
2021
Ügyvédjelölt által felhatalmazás nélkül végzett ügyvédi tevékenységéről
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa
DRFB-7/2021. (P62/2020)
2021
ügyvédi mulasztás
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Regionális Fegyelmi Tanácsa
F.89/2020
2021
ügyvédi mulasztás, fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
1-2021F-01.
2021
telefonbeszélgetés jogellenes rögzítése, ügyvédi titoksértés, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/020/2021.
2021
Büntetőeljárást követő fegyelmi eljárásról
másodfok megállapító
kizárás
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.36/2021
2021
Ellenfél panasza folyamatban lévő polgári perben
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.46/2020
2021
Okiratszerkesztéssel, ügyvédi magatartással kapcsolatos panasz
elsőfok megszüntető
-
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.1/2021
2021
Okiratszerkesztés miatti panaszbejelentés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.215/12.
2021
büntető eljárás (hamis tanúzás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.149/7.
2021
A kamara elnökének hozzájárulása nélkül az ügyféllel kötött jogügylet
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.108/5.
2021
iratvisszatartás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.244/10.
2021
büntető eljárás (költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.315/19.
2021
büntetőeljárás (zaklatás, garázdaság)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.120/7.
2021
ügyfél-azonosítás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.119/5.
2021
iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.113/8.
2021
összeférhetetlen ügyvállalás, iratcsatolási kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.364/16.
2021
büntetőeljárás (intellektuális közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.134/6.
2021
ügyvédi mulasztás, nem megfelelő jogi képviselet
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.127/5.
2021
ügyvédhez méltatlan tartalmú levelezés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.216/8.
2021
ügyvédi mulasztás (jogi képviselet nem megfelelő ellátása), iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.81/2020.
2021
Tájékoztatási kötelezettség elmulasztsása
elsőfok megszüntető
-
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei II. Fegyelmi Tanácsa
78/2020/12-II.
2021
Etikai szabályzatba ütköző tevékenység
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2015.F.174/12.
2021
büntetőeljárás (közokirat-hamisítás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.203/26.
2021
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, tájékoztatás elmulasztása, ügyvédi titoksértés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.219/15.
2021
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása, irodahelyiség, hiánya, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.232/9.
2021
nem megfelelő jogi képviselet, tájékoztatás elmulasztása, fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.124/34.
2021
ügyvédi mulasztás (jogi képviselet)
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2015.F.112/21.
2021
magánvádas eljárás (becsületsértés)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.177/19.
2021
iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2021.F.133/8.
2021
védői tevékenység kifogásolása (bíróság részéről)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2021.F.152/6.
2021
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása (okiratszerkesztés)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.202/28.
2021
ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2018.F.138/31.
2021
büntetőeljárás (sikkasztás, ügyvédi visszaélés)
elsőfok megállapító
kizárás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/38/2020.
2021
panaszolt üggyel kapcsolatos iratok megküldése kamarának
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/46/2020.
2021
ügyvédi titok sérelme
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/49/2020.
2021
ügyfél képviselet, kamarával való kapcsolattartás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei II. Fegyelmi Tanácsa
118/2021/7-II.
2021
szabálytalan adatkezelés, összeférhetetlenség
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei Tanácsa
136-1/2021/7-I.
2021
vesztegetés bűntette, büntetőeljárás megindulásának be nem jelentése, lelkiismeretes ügyvédi tevékenység kötelezettségének megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
130/2021/19-I.
2021
letéti szabályok megsértése, szabálytalan letétkezelés, ügyvédi visszaélés
elsőfok megállapító
kizárás
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
135/2021/17-I.
2021
letéti szabályok megsértése, szabálytalan okiratszerkesztés, azonosítási kötelezettség megszegése, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.162/6.
2021
büntető eljárás (lőfegyverrel visszaélés, közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.124/10.
2021
letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.214/11.
2021
büntető eljárás (intellektuális közokirat-hamisítás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.121/7.
2021
összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.256/12.
2021
büntető eljárás (intellektuális közokirat-hamisítás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.153/6.
2021
megbízó tájékoztatásának elmulasztása, küldemények kézbesíthetetlensége, iratcsatolási kötelezettség megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2010.F.315/32.
2021
büntetőeljárás (csalás, közokirat-hamisítás)
elsőfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.137/10.
2021
megbízás írásba foglalásának elmulasztása, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, iratvisszatartás, megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés; iratcsatolási kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.118/12.
2021
Birtoksértésben közreműködés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.247/5.
2021
letétkezelés szabályainak megszegése, ügyvédhez méltatlan magatartás tanúsítása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.240/12.
2021
Kirendelt ügyvéd eljárási cselekményt elmulasztó magatartása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.165/17.
2021
ügyvédhez méltatlan magatartás tanúsítása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.139/9.
2021
ügyvédi mulasztás (pártfogó ügyvéd)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2014.F.256/23.
2021
birtokháborításban való jogellenes közreműködés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.111/6.
2021
Tiltott ügyvállalás 2 éven belül olyan közhatalmi szerv előtt, ahol az ügyvéd korábban jogviszonyban állt
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.158/18.
2021
okiratszerkesztés, ellenjegyzés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.197/18.
2021
letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.225/26.
2021
Ügyvédi tevékenységgel összeférhetetlen más tevékenység
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.122/11.
2021
letétkezelés szabályainak megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.225/26.
2021
Ügyvédi tevékenységgel összeférhetetlen más tevékenység
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.173/20.
2021
Jogszabályba ütköző, vagy jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés, összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.169/14
2021
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.228/4.
2021
Ügyfél javára befolyt pénzzel való elszámolás elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.238/13.
2021
büntető eljárás (hamis magánokirat felhasználása)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.112/13.
2021
Igényérvényesítés jogellenes módja
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.215/12.
2021
büntető eljárás (közokirat-hamisítás)
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.160/6.
2021
Bv. szabályok megszegése (ügyvédhez méltatlan magatartás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2021.F.166/8.
2021
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.250/9.
2021
ügyvédhez méltatlan magatartás (beadvány), ügyvédi hivatás méltóságának megsértése
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.275/11.
2021
büntetőeljárás (lopás)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei Tanácsa
141/2021/5.
2021
számlaadási kötelezettség, büntetőeljárási határidő elmulasztása, lelkiismeretes ügyvédi tevékenység
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pécsi Regionális Fegyelmi Bizottság Somogy Megyei I. Fegyelmi Tanácsa
133/2021/19-I.
2021
jogosulatlan ügyvédi tevékenység
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
F.55/2020., F.61/2020
2021
Okiratszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, akarathibás okirat ellenjegyzése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.35/2020.
2021
adásvételi szerződés földhivatali benyújtásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.4/2021.
2021
kamarával történő kapcsolattartás, megbízási szerződésben foglaltak elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.39/2020.
2021
ügyfelek nem megfelelő tájékoztatása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.26/2020.
2021
megbízási szerződés megkötésének elmulasztása, kamarával történő kapcsolattartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/041/2021.
2021
másodfok (megszüntetést) helybenhagyó
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/045/2021.
2021
Okiratszerkesztés Letétbejelentési kötelezettség Elszámolási kötelezettség
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/042/2021.
2021
Megbízási szerződés Elszámolási kötelezettség
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.240/9.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállaptó
kizárás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-58/2019.(34/2019.)
2020
Ügyvédi mulasztás, letétkezelés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.118/9.
2020
tájékoztatási, kapcsolattartási kötelezettség megsértése, iratcsatolási kötelezettség megszegése; a kamara elnökének hozzájárulása nélkül, az ügyféllel kötött jogügylet
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.42/2011.
2020
büntető bíróság felmentő ítélet
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Győri Fegyelmi Tanácsa
F/54/2019.
2020
szerződő felek közötti jogvitában képviselet
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.176/11.
2020
okiratszerkesztéssel kapcsolatos tájékoztatás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.37/2016.
2020
büntetőeljárás hivatali vesztegetés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-2/2020.(P61/2019.)
2020
Ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása, megbízással összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.167/9.
2020
okiratszerkesztés
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.108/18.
2020
ügyvédi mulasztás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/063/2019.
2020
Igényérvényesítés jogellenes módja
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.229/15.
2020
iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-19/2019/II. (P.11/2018)
2020
Ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartás
elsőfok megszüntető
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.10-2020.
2020
iratkiadási kötelezettség
elsőfok megszüntető
-
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-62/2019.(P33/2019.)
2020
Jogszabályt megkerülő jogügyletben közreműködés
elsőfok megszüntető
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.106/13.
2020
büntetőeljárás (Ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.201/11.
2020
letétkezelési szabályok megsértése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.304/4.
2020
ügyvédi mulasztás, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.249/4.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Pest Megyei Tanácsa
F.113/2013.
2020
letétkezelés
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/082/2019.
2020
Tájékoztatási kötelezettség
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.8-2020.
2020
ügyféllel történő kapcsolattartás, iratok kiadása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.173/8.
2020
megbízási díj elszámolásával kapcsolatos kötelességszegés
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.207/7.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízási szeződés írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.147/12.
2020
ellenjegyzés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-53/2019.(P37/2019.)
2020
Fegyelmi vétség: ügyvédi mulasztás perbeli képviseletnél, megbízással összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása, vizsgálati és fegyelmi ügyben iratcsatolás elmulasztása, iratkiadás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2018.F.104/17.
2020
büntetőeljárás (ittas járművezetés)
elsőfok megállapító
pénzbírság
Pest Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Nógrád Megyei 1. Fegyelmi Tanácsa
NMÜK20/2020/F3.
2020
Gondatlan fegyelmi vétség, nem megfelelő jogi képviselet
elsőfok megállapító
pénzbírság
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsa
RFK 3/2020.
2020
jogszabályba ütköző okirat ellenjegyzése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
2020.F.123/15.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízó tájékoztatásának elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/062/2019.
2020
Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, postai küldemények átvételének elmulasztása
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.310/22.
2020
ügyvédjelölti tevékenység ellenőrzésének elmulasztása; ügyvédjelölt önálló ügyvállalása
elsőfok megállapító és megszüntető
pénzbírság és megszüntetés
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/080/2019.
2020
Pénz és letétkezelési szabályok megszegése
másodfok megállapító
kizárás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-8/2020.(8/2020.)
2020
házastársi vagyon megosztása
elsőfok megszüntető
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.158/14.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.213/14.
2020
azonosítási kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/067/2020.
2020
Nem megfelelő jogi képviselet / Iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
másodfok megállapító
kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2016.F.207/11.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.288/5.
2020
ügyvédi mulasztás., iratcsatolási kötelezettség megszegése
elsőfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-51/2019.(32/2019.)
2020
Ügyvédi mulasztás, tájékoztatás elmulasztása, iratvisszatartás
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.181/8.
2020
megbízástól eltérés
elsőfok megszüntető
-
Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Bács-Kiskun Megyei Fegyelmi Tanácsa
F.14/2017/11.
2020
jogosulatlan pénzügyi tevékenység
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/085/2019.
2020
Az ügyvéd felel alkalmazottja, megbízottja tevékenységéért
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.307/12.
2020
ügyvédhez méltatlan magatartás, eljárás
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-57/2019.(P2/2016.)
2020
Jogszabályba ütköző közreműködés (befolyással üzérkedés bűntette) ügyvédi foglalkozástól eltiltás, iratcsatolás elmulasztása, felfüggesztett eljárásban jogerős határozat csatolásának elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság, kizárás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.299/5.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.272.
2020
nem megfelelő jogi képviselet, elszámolás elmulasztása
elsőfok megállaptó
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.239/8.
2020
ügyvédi mulasztás, iratcsatolás elmulasztása
elsőfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/83/2019.
2020
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
pénzbírság
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.141/9.
2020
ügyvédi mulasztás, iratkiadási kötelezettség megszegése, iratcsatolási kötelezettség megsértése
elsőfok megszüntető
-
Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa
3-2020F-6.
2020
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2015.F.120/25.
2020
büntetőeljárás
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2020.F.155/7.
2020
ügyvédi mulasztás, megbízási szerződés írásba foglalásának elmulasztása
elsőfok megszüntető
-
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.308.
2020
büntetőeljárás (rongálás)
elsőfok megszüntető
-
Győri Regionális Fegyelmi Bizottság Zalaegerszegi Fegyelmi Tanácsa
P.27/2017.
2020
pártfogó ügyvédi kirendelés
elsőfok megállapító
írásbeli megrovás
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2017.F.241/12.
2020
okiratszerkesztés, összeférhetetlen ügyvállalás
elsőfok megszüntető
-
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/047/2020.
2020
Kamarai kapcsolattartás, okirati ellenjegyzés
másodfok megállapító
pénzbírság
Debreceni Regionális Fegyelmi Bizottság Debreceni Ügyvédi Kamarai Fegyelmi Tanácsa
DRFB-49/2019.(P26/2019.)
2020
Ügyvédi tevékenység jogosulatlan végzése, jogszabályok megtartása, ügyfél érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása, ügyvédi tevékenységgel összeférhetetlen tevékenység gyakorlása, beadványok jogi megalapozottságának hiánya, ügyvédi hivatás tekintélyének súlyos veszélyeztetése
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF(...)/2019/8.
2020
Okiratszerkesztés
másodfok megállapító
Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság
2019.F.281/21.
2020
letétkezelés szabályainak megszegése
elsőfok megállapító
kizárás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/073/2020.
2020
Összeférhetetlen ügyvédi tevékenység és egyéb kötelezettségszegés
másodfok megállapító
írásbeli megrovás
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/058/2020.
2020
Tájékoztatási-, iratkiadási- és iratcsatolási kötelezettség elmulasztása
másodfok megállapító
pénzbírság
Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Tanácsa
FF/002/2020.
2020
ügyvédi titoksértés
másodfok megállapító
pénzbírság