top of page

                                               Visszaélés-bejelentés

Tájékoztatjuk, hogy jelen felületen KIZÁRÓLAG a panaszokról és közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján tehető bejelentés.

 

A visszaélés-bejelentési rendszerben elsősorban az ügyvéd, európai közösségi jogász, ügyvédi iroda, európai közösségi jogászi iroda foglalkoztatottja tehet bejelentést belső visszaélés gyanúja esetén.

 

Tájékoztatjuk, hogy fegyelmi eljárás jelen bejelentéssel nem kezdeményezhető.

 

Tájékoztatjuk, hogy az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos panasz, illetőleg etikai vagy fegyelmi eljárás kezdeményezése annál a területi ügyvédi kamaránál terjeszthető elő, amelyik a panaszolt ügyvédi tevékenységet folytatót nyilvántartja. A panasz előterjesztése alakszerűséghez kötött, azt teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy elektronikus aláírással el kell látni.

 

Kérjük, hogy bejelentés tétele esetén olvassa el a vonatkozó tájékoztatót.


E-mail: bejelentes@muknet.hu

MÜK Elnökségi határozat a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének eljárásrendjéről
 
Tájékoztató a bejelentésekkel kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével kapcsolatban

Adatkezelési tájékoztató visszaélés-bejelentési rendszerből kiszerződők részére

Anonim bejelentés - a mezők kitöltése nem kötelező

Köszönjük a bejelentést.


Ügyvéd, európai közösségi jogász, ügyvédi iroda, európai közösségi jogászi iroda részére szóló tájékoztatás: 

A Magyar Ügyvédi Kamara Üttv. 194/A. § (4) bekezdése alapján elfogadott 4/2023. Szabályzata a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével megbízható külső szervezettel, továbbá a vele kötött szerződéssel szemben támasztott követelményekről.

Adatkezelési tájékoztató visszaélés-bejelentési rendszerből kiszerződők részére


Az Üttv. 194/A. § (2) bekezdésében foglalt bejelentéseket a Magyar Ügyvédi Kamara a fotitkar@muknet.hu e-mail címen fogadja.

bottom of page