top of page

Hírek, aktualitások

Végrendeletek átvétele

Tisztelt Kollégák!
Az Ügyvédi Kamara épületének felújítása miatt a Magyar Ügyvédi Kamara is költözik, erre figyelemmel 2023. december 1. napjától a végrendeletek személyes átvétele szünetel.
Kérjük az ügyvéd kollégák szíves türelmét, jelezzük, amikor ismét személyesen fogadni tudjuk Önöket.
Kérjük a végrendeleteket postai úton küldjék meg a Magyar Ügyvédi Kamara részére:
1055 Budapest, Szalay utca 7.
Üdvözlettel:
Dr. Havasi Dezső
elnök

Young European Lawyers Contest 2024

2023.12.01

Dear Colleagues,
A new round of the Young European Lawyers Contest is starting now.

In this format participants compete in multinational teams, where they are introduced to different legal cultures, by drafting written arguments, conducting negotiations and pleading before a judge. The jury consists of leading European law practitioners. The contest consists of the semi-finals in Bucharest, Trier and Strasbourg with the final taking place in Trier and the CJEU in Luxembourg.

This is a chance to involve your young members in European law and to highlight the significance of European law for their future careers.

The application deadline is 1 December 2023. Please forward this information to your young members or include it in your next newsletter. All participation conditions can be found on the YELC website.

The Young European Lawyers Contest is co-funded by the European Union; partner organisations for this round are the Paris Bar, the Warsaw Bar, the Slovak Bar Association and the Barcelona Bar Association (ICAB).

If you have any further questions, please contact ALees@era.int

EU Procedural guarantees instruments: seminar 13.-14. December 2023

Dear Colleagues,

I am contacting you regarding the grant 101089772 — UpJudCoop: Update on EU judicial cooperation instruments which was awarded to EIPA. We are organizing our second face-to-face seminar along with a visit to Court of Justice of the European Union (CJEU) on the following topic: EU Procedural guarantees instruments. The seminar will take place on 13. December 2023 followed by a half day visit of CJEU on 14. December 2023 in Luxembourg and we have a few places available at the price of 350€ which will cover participation in the seminar and a significant contribution towards travel, accommodation, and subsistence costs as well as access to our learning management platform with all the seminar materials. Please find attached a programme for more details and anybody interested may contact me directly at b.opletalova@eipa.eu. We would be grateful for having you promoting this training event within your network so that more legal professionals can benefit from this opportunity.

The working language of the seminar will be English and simultaneous interpretation into French, Polish, Spanish, Slovenian and Finish will be organized unless not required.

The target audience of the project are legal practitioners whose activity is generally related to EU law, especially, but not limited to, applying, and carrying out EU judicial cooperation instruments based on the principle of mutual recognition.

I remain at your disposal for further information.

Thank you,
Kind regards,

Blanka Opletalova
Project Organiser

Gyászjelentés

Az ügyvédi hivatásrend és képviseletében a Magyar Ügyvédi Kamara szomorú szívvel búcsúzik Sólyom Lászlótól, volt köztársasági elnökünktől, az Alkotmánybíróság első elnökétől, a nemzetközi hírű jogtudóstól, jogásznemzedékek oktatójától.
Sólyom László személye elválaszthatatlan a magyarországi jogállamiság megteremtésétől. Aktív résztvevője volt a rendszerváltozásnak, elnökségi tagja volt a változások motorjának, az ügyvéd kollégák által alapított Független Jogász Fórumnak.
Alkotmánybíróként, az Alkotmánybíróság elnökeként döntő befolyással volt az állampolgári jogok és az igazságszolgáltatás függetlensége alkotmányos kereteinek megalapozásában.
Büszkén emlékezünk arra, hogy közvetlenül hallhattuk átfogó, tudományos igényű elemzését a hazai igazságszolgáltatás aktuális helyzetéről a 2008. évi Ügyvédek Napi Ünnepi Ülésünk díszvendégeként.
Családjának ezúton is őszinte részvétünket nyilvánítjuk! Nyugodjon békében!

2024 októberében indul az elektronikus ingatlan-nyilvántartási eljárás

Ismét halasztott a jogalkotó, az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXI. törvény (a továbbiakban: módosító törvény) 33. § értelmében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény (a továbbiakban: E-ING) 2024. február 1. helyett 2024. október 1-jén lép hatályba.

A módosító törvény indokolása szerint az elmúlt időszakban számos szakmai testület, szervezet, kamara kereste meg a jogalkotót azzal, hogy az új rendszer egyidejű bevezetése helyett fokozatos bevezetésre kerüljön sor, ezzel csökkentve a rendszer átalakításából eredő kockázatokat. A fokozatos bevezetés részeként a 2024. október 1. és 2024. december 3. között az ingatlan-nyilvántartás kérelmek a korábbi módon, papír alapon is benyújthatók lesznek.

A módosító törvény a halasztással összefüggésben az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) rendelkezéseit és módosította. Az Üttv. 208/C. §-a értelmében az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság nyilvántartásba vétele iránti kérelem 2024. július 1-jétől terjeszthető elő. A kérelemről az ügyvédi kamara elnöke a 2024. október 1-jétől hatályos 183/A. §-ban meghatározott feltételek alapján dönt. Ha a területi kamara elnöke a kérelemnek helyt ad, az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságot legkorábban 2024. október 1-jei hatállyal veszi nyilvántartásba.

Ahogy korábban jeleztük, a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) és a területi kamarák intenzíven dolgoznak azon, hogy minden lehetséges eszközzel támogassák a kollégákat az új rendszer használatára való felkészülésben. A MÜK erre a célra létrehozott munkacsoportja az év eleje óta dolgozik a tematika és az oktatási anyagok kialakításán, illetve azon, hogy az elméleti és gyakorlati vizsgára való felkészülést támogató anyagok kellő időben álljanak a kollégák rendelkezésére, illetve mindenkinek elegendő ideje álljon rendelkezésre a rendszer tesztelésére. Az E-ING 2024 októberi hatálybalépése miatt a kamarai képzés és számonkérés ütemezése is módosul oly módon, hogy a kollégáknak megfelelő idő álljon rendelkezésre már 2024. július 1. előtt is a feltételek teljesítésére.
Az elméleti képzéshez szükséges e-learning oktatási anyagok és vizsgakérdések jelentős része a MÜK és BÜK együttműködésében elkészült, azonban ezek tartalma a módosító törvényre tekintettel felülvizsgálatra szorul. A gyakorlati képzés és számonkérés elkészítésének – a kamarától független – előfeltétele továbbra is néhány, az E-ING informatikai rendszerével kapcsolatos feladat végrehajtása.

Kedvezményprogram - SHARP

Elhunyt dr. Szalay István, a Pest Vármegyei Ügyvédi Kamara volt elnöke

Kedvezményes ajánlat

Tájékoztatás

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS és az esetleges/vagy fennálló BETEGSÉGEK GYORS KIVIZSGÁLÁSÁNAK KEDVEZMÉNYES BIZTOSÍTÁSA

A Radivert Diagnostic Kft. 10% kedvezményt biztosít a Magyar Ügyvédi Kamara tagjainak, – ideértve: ügyvédek, ügyvédi irodák, kamarai jogtanácsosok, alkalmazott ügyvédek – és valamennyi, bármely területi kamarával munkaviszonyban álló természetes személy és a közvetlen családtagjai (férj/feleség, élettárs, szülő és gyermek) számára szolgáltatásai hivatalos árából.

Az árakról és minden egyéb, a szolgáltatásokat érintő információkról előzetesen tájékozódni a http://www.radivert.hu/ oldalon lehetséges.

A kedvezményre jogosultaknak a Radivert Diagnostic Kft. recepcióján kell jelezniük, hogy a MÜK kedvezményre jogosultak.

ENSZ szankciós értesítés

Ukrán generátorok adományokból

EWLA Press Release on the Rule of Law in Poland

Európai Tanács - Tilos a jogi tanácsadás az orosz kormány és orosz jogi személyek részére

Módosult a MÜK honlapján az Ügyvédkereső elnevezése

Briefing paper: Criminalization of humanitarian and other support and assistance to migrants in the EU

EWLA Press Release No. 27 on the Adoption of the Women on Board Directive

CCBE nyilatkozata az ukrajnai invázióról

Az Alapvető Jogok Biztosának közleménye

Magyar Helsinki Bizottság tanulmánya - Hazai és nemzetközi bírósági döntések végrehajtása Magyarországon

Szeretnénk figyelmébe ajánlani a Magyar Helsinki Bizottság "Hazai és nemzetközi bírósági döntések végrehajtása Magyarországon" című új tanulmányát. A tanulmány célja, hogy pillanatképet adjon a bírósági döntések végrehajtásának helyzetéről.

Az Alapvető Jogok Biztosának közleménye

A nemzeti megelőző mechanizmus 2021. szeptember 29-30-án workshopot szervezett a fokozottan kiszolgáltatott fogvatartotti csoportokhoz tartozó személyek meghallgatásának módszere tárgyában.

Tájékoztatásul csatoltan megküldöm a workshop eredményei alapján az egyes kiszolgáltatott csoportokra vonatkozó magyar és angol nyelvű módszertani anyagokat.

Dr. Kozma Ákos
az alapvető jogok biztosa,
nemzeti megelőző mechanizmus

Information on the obligation of advanced training for European Community lawyers

Tájékoztató az ügyvédi továbbképzésről
az európai közösségi jogászok és
az alkalmazott európai közösségi jogászok részére

bottom of page