Hírek, aktualitások

Az Alapvető Jogok Biztosának közleménye

Az Alapvető Jogok Biztosa által vezetett nemzeti megelőző mechanizmus workshop-ot rendezett a fokozottan kiszolgáltatott fogvatartotti csoportokhoz tartozó személyek meghallgatásának módszere tárgyában.

Magyar Helsinki Bizottság tanulmánya - Hazai és nemzetközi bírósági döntések végrehajtása Magyarországon Copy

Szeretnénk figyelmébe ajánlani a Magyar Helsinki Bizottság "Hazai és nemzetközi bírósági döntések végrehajtása Magyarországon" című új tanulmányát. A tanulmány célja, hogy pillanatképet adjon a bírósági döntések végrehajtásának helyzetéről.

Young European Lawyers Contest 2022 - Fiatal ügyvédek versenye Copy

2022. 02. 10.

Young European Lawyers Contest 2022 - Fiatal ügyvédek versenye ismét megrendezésre kerül az Európai Jogi Akadémia (ERA) és több nemzeti ügyvédi kamara szervezésében, a CCBE támogatásával. A versenyre ügyvédjelöltek és frissen kinevezett ügyvédek (a kinevezést követő 1 éven belül) jelentkezhetnek az Európai Unió területéről.
A résztvevők száma korlátozott. A regisztrációt a jelentkezési sorrend dönti el (first-come-first-served basis).
Kívánalom az angol nyelv megalapozott tudása (working knowledge of English).
További információ kérhető:
Florence Hartmann-Vareilles - fhartmann@era.int

Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember képzés a PPKE Deák Ferenc Továbbképző Intézetében Copy

Környezetvédelmi szakjogász képzés a PPKE Deák Ferenc Továbképző Intézetben Copy

KözigKedd 4. - Adóeljárás Copy

2021.11.30.

Az első félév után új részekkel folytatódik a KözigKedd, a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar Jogász Egylet Közjogi Szakosztálya és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara webináriumsorozata.

A következő 4. részben (vagy akinek úgy jobban tetszik S02E01) egy kicsit a közigazgatási jog határterületeire evezünk.

Témánk az adóeljárás, kitekintéssel az alkotmányjogra és a büntetőeljárásra.

Előadóink:
• Dr. Kecső Gábor egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK), aki az adóeljárás és a tisztességes hivatali eljáráshoz való jog aktualitásairól, valamint
• Dr. Németh Zoltán adóigazgatási főosztályvezető (PM), aki az adóeljárás és a büntetőeljárás kapcsolatának aktualitásairól
tart előadást, amelyet vita követ.

A webinárium 2 kreditpontos képzési eseményként való nyilvántartásba vételét kezdeményeztük az OAB-nál.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Meghívó online konferenciára

2021.11.26.

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kara Professzor Asszonya,
Prof. Dr. Domokos Andrea, a Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője szervezésében kerül megrendezésre a „A természet, környezet büntetőjogi védelme” című online konferencia.
Időpontja: 2021. november 26. péntek.

Ingyenes kreditpontos konferencia: Kapcsolattartás és reintegráció a büntetés-végrehajtásban

2021.11.19.

Az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszéke, a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke és a Fogvatartottakat és Családjukat Képviselő Csoport (FECSKE, www.fogvatartas.hu) tagjaként a Magyar Helsinki Bizottság konferenciát szervez „Újrakezdés? Kapcsolattartás és reintegráció a büntetés-végrehajtásban – az elmúlt három év tapasztalatai és kutatási eredményei” - címmel. A konferenciáért kreditpont jár az ügyvédeknek. Amennyiben szeretné továbbképzésként elismertetni a konferenciát, kérjük, a regisztrációs linken adja meg a KASZ számát.

A konferencia fő célja, hogy teret biztosítson a büntetés-végrehajtással foglalkozó szakemberek: kutatók, jogalkalmazók, szakértők valamint érintettek, tapasztalati szakértők részére a független párbeszédre, tapasztalataik megosztására és vitára. Fontosnak tartjuk, hogy az eseményen bemutassuk a témában releváns, aktuális kutatási eredményeket, valamint a konferencia témájához kapcsolódó reintegrációs szakmai munkát.

A konferenciára 2021. november 19-én, 13:30 és 19:00 óra között kerül sor, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán (1051 Budapest, Egyetem tér 1-3.), a IV. előadóban. Mellékelten küldjük a konferencia részletes programját.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eseményen az ELTE járványügyi szabályzatára figyelemmel az orrot és szájat eltakaró maszk használata mindenki számára kötelező, ez alól csak az éppen előadó képez kivételt. A IV. előadóban mód lesz arra, hogy a résztvevőket a járvány helyzetnek megfelelő elővigyázatossággal ültessük le.

Az Alapvető Jogok Biztosának közleménye Copy

A nemzeti megelőző mechanizmus 2021. szeptember 29-30-án workshopot szervezett a fokozottan kiszolgáltatott fogvatartotti csoportokhoz tartozó személyek meghallgatásának módszere tárgyában.

Tájékoztatásul csatoltan megküldöm a workshop eredményei alapján az egyes kiszolgáltatott csoportokra vonatkozó magyar és angol nyelvű módszertani anyagokat.

Dr. Kozma Ákos
az alapvető jogok biztosa,
nemzeti megelőző mechanizmus

Az Alapvető Jogok Biztosának közleménye

A nemzeti megelőző mechanizmus 2021. szeptember 29-30-án workshopot szervezett a fokozottan kiszolgáltatott fogvatartotti csoportokhoz tartozó személyek meghallgatásának módszere tárgyában.

Tájékoztatásul csatoltan megküldöm a workshop eredményei alapján az egyes kiszolgáltatott csoportokra vonatkozó magyar és angol nyelvű módszertani anyagokat.

Dr. Kozma Ákos
az alapvető jogok biztosa,
nemzeti megelőző mechanizmus

Keresztény Jogakadémia 2022. évi pályázata

2021.11.22.

A Keresztény Jogakadémia 2022. évi pályázatában - az előző évihez hasonlóan - a jog és jogtudomány, valamint a kereszténység metszéspontjait igyekszünk felderíteni és bemutatni. kutatjuk, hogy a kereszténység, mint az európai kultúra és erkölcsiség évezredes alapja milyen összefüggésben áll azzal a jogrendszerrel, amely a társadalmi élet másik pillére. Hogyan hatnak ezek a rendszerek egymásra, és hogyan lehetne ez a kapcsolat még gyümölcsözőbb?

A legjobb írásokat benyújtók mint előadók részt vehetnek a Keresztény Jogakadémia konferenciáján és az annak anyagából összeállított könyv szerzői között is helyet kapnak.

Magyar Helsinki Bizottság - FECSKE - ELTE ÁJK Konferencia
Újrakezdés? Kapcsolattartás és reintegráció a büntetés-végrehajtásban Copy

2021.11.19.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékei, valamint a Fogvatartottakat és Családjukat Képviselő Csoport (FECSKE) tagjaként a Magyar Helsinki Bizottság tisztelettel meghívja Önt a fogvatartottak reintegrációjával, illetve a fogvatartottak családi kapcsolataival foglalkozó konferenciára, amelyen az elmúlt három év tapasztalatait és a témához kapcsolódó kutatási eredményeit kívánjuk bemutatni. A konferencián lehetőséget biztosítunk arra is, hogy bemutatásra kerülhessenek lezárt és folyamatban lévő kutatások, problémafelvetések is, ezért megkerestük a hazai egyetemek releváns tanszékeit, hogy minél szélesebb körben nyíljon meg a részvétel a témát kutató, azzal foglalkozó PhD hallgatóknak, valamint érettebb kutatók és gyakorlati szakemberek számára.

A konferencia címe: Újrakezdés? Kapcsolattartás és reintegráció a büntetés-végrehajtásban – az elmúlt három év tapasztalatai és kutatási eredményei

A konferencia időpontja: 2021. november 19.

A konferencia helyszíne: ELTE Állam-és Jogtudományi Kar