top of page

Hírek, aktualitások

Kúria Hírlevele

9. hét (2024. február 26-március 1.)

Pótdelegálás

2024.02.23.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöke döntése alapján azon listáknál, amelyek tekintetében a 2022. november 16-i általános delegáláson egyetlen jelöltet sem választottak meg érvényesen, új delegálást rendelt el az országos tagozat tagjainak és a területi tagozatok tisztségviselőinek delegálására.

Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást az alábbiak szerint tesszük közzé.

Tájékoztatás az Orac Kiadó Kft.-vel való szerződéskötésről

Tájékoztatjuk a Kar tagjait, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara a mai napon Szolgáltatási szerződést kötött az Orac Kiadó Kft.-vel a Kar tagjai által elérhető jogi adatbázis szolgáltatására.

Ennek alapján 2024-ben valamennyi ügyvéd, kamarai jogtanácsos, alkalmazott ügyvédek, európai közösségi jogászok, alkalmazott európai közösségi jogászok, külföldi jogi tanácsadók, ügyvédjelöltek és jogi előadók számára elérhető lesz a JogTudor Program.

Azoknak a kamarai tagoknak, akik már eddig is a területi kamarájuk előfizetése alapján a JogTudor Programot használták, nincs további teendőjük.

Azok a kamarai tagok, akiknek eddig a területi kamarájuk más jogi adatbázis szolgáltatóval állt szerződésben, nekik a napokban az Orac Kiadó Kft. az OÜNY-ben szereplő e-mail címükre megküldi a szolgáltatás eléréséhez szükséges kódokat, és tájékoztatja őket a jogosultság kiosztási eljárásról.

A szolgáltatás tartalmát tekintve országosan egységes, minden kamarai tag ugyanahhoz a szolgáltatáshoz jut hozzá.

A szolgáltatást egyszerre, egyidőben 9000 kamarai tag veheti igénybe.

Danube HRT Kft. bemutatkozása

Gyászjelentés

Az ügyvédi hivatásrend és képviseletében a Magyar Ügyvédi Kamara szomorú szívvel búcsúzik Sólyom Lászlótól, volt köztársasági elnökünktől, az Alkotmánybíróság első elnökétől, a nemzetközi hírű jogtudóstól, jogásznemzedékek oktatójától.
Sólyom László személye elválaszthatatlan a magyarországi jogállamiság megteremtésétől. Aktív résztvevője volt a rendszerváltozásnak, elnökségi tagja volt a változások motorjának, az ügyvéd kollégák által alapított Független Jogász Fórumnak.
Alkotmánybíróként, az Alkotmánybíróság elnökeként döntő befolyással volt az állampolgári jogok és az igazságszolgáltatás függetlensége alkotmányos kereteinek megalapozásában.
Büszkén emlékezünk arra, hogy közvetlenül hallhattuk átfogó, tudományos igényű elemzését a hazai igazságszolgáltatás aktuális helyzetéről a 2008. évi Ügyvédek Napi Ünnepi Ülésünk díszvendégeként.
Családjának ezúton is őszinte részvétünket nyilvánítjuk! Nyugodjon békében!

2024 októberében indul az elektronikus ingatlan-nyilvántartási eljárás

Ismét halasztott a jogalkotó, az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXI. törvény (a továbbiakban: módosító törvény) 33. § értelmében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény (a továbbiakban: E-ING) 2024. február 1. helyett 2024. október 1-jén lép hatályba.

A módosító törvény indokolása szerint az elmúlt időszakban számos szakmai testület, szervezet, kamara kereste meg a jogalkotót azzal, hogy az új rendszer egyidejű bevezetése helyett fokozatos bevezetésre kerüljön sor, ezzel csökkentve a rendszer átalakításából eredő kockázatokat. A fokozatos bevezetés részeként a 2024. október 1. és 2024. december 3. között az ingatlan-nyilvántartás kérelmek a korábbi módon, papír alapon is benyújthatók lesznek.

A módosító törvény a halasztással összefüggésben az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) rendelkezéseit és módosította. Az Üttv. 208/C. §-a értelmében az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság nyilvántartásba vétele iránti kérelem 2024. július 1-jétől terjeszthető elő. A kérelemről az ügyvédi kamara elnöke a 2024. október 1-jétől hatályos 183/A. §-ban meghatározott feltételek alapján dönt. Ha a területi kamara elnöke a kérelemnek helyt ad, az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságot legkorábban 2024. október 1-jei hatállyal veszi nyilvántartásba.

Ahogy korábban jeleztük, a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) és a területi kamarák intenzíven dolgoznak azon, hogy minden lehetséges eszközzel támogassák a kollégákat az új rendszer használatára való felkészülésben. A MÜK erre a célra létrehozott munkacsoportja az év eleje óta dolgozik a tematika és az oktatási anyagok kialakításán, illetve azon, hogy az elméleti és gyakorlati vizsgára való felkészülést támogató anyagok kellő időben álljanak a kollégák rendelkezésére, illetve mindenkinek elegendő ideje álljon rendelkezésre a rendszer tesztelésére. Az E-ING 2024 októberi hatálybalépése miatt a kamarai képzés és számonkérés ütemezése is módosul oly módon, hogy a kollégáknak megfelelő idő álljon rendelkezésre már 2024. július 1. előtt is a feltételek teljesítésére.
Az elméleti képzéshez szükséges e-learning oktatási anyagok és vizsgakérdések jelentős része a MÜK és BÜK együttműködésében elkészült, azonban ezek tartalma a módosító törvényre tekintettel felülvizsgálatra szorul. A gyakorlati képzés és számonkérés elkészítésének – a kamarától független – előfeltétele továbbra is néhány, az E-ING informatikai rendszerével kapcsolatos feladat végrehajtása.

Kedvezményprogram - SHARP

Elhunyt dr. Szalay István, a Pest Vármegyei Ügyvédi Kamara volt elnöke

Kedvezményes ajánlat

Tájékoztatás

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS és az esetleges/vagy fennálló BETEGSÉGEK GYORS KIVIZSGÁLÁSÁNAK KEDVEZMÉNYES BIZTOSÍTÁSA

A Radivert Diagnostic Kft. 10% kedvezményt biztosít a Magyar Ügyvédi Kamara tagjainak, – ideértve: ügyvédek, ügyvédi irodák, kamarai jogtanácsosok, alkalmazott ügyvédek – és valamennyi, bármely területi kamarával munkaviszonyban álló természetes személy és a közvetlen családtagjai (férj/feleség, élettárs, szülő és gyermek) számára szolgáltatásai hivatalos árából.

Az árakról és minden egyéb, a szolgáltatásokat érintő információkról előzetesen tájékozódni a http://www.radivert.hu/ oldalon lehetséges.

A kedvezményre jogosultaknak a Radivert Diagnostic Kft. recepcióján kell jelezniük, hogy a MÜK kedvezményre jogosultak.

ENSZ szankciós értesítés

Ukrán generátorok adományokból

EWLA Press Release on the Rule of Law in Poland

Európai Tanács - Tilos a jogi tanácsadás az orosz kormány és orosz jogi személyek részére

Módosult a MÜK honlapján az Ügyvédkereső elnevezése

Briefing paper: Criminalization of humanitarian and other support and assistance to migrants in the EU

EWLA Press Release No. 27 on the Adoption of the Women on Board Directive

CCBE nyilatkozata az ukrajnai invázióról

Az Alapvető Jogok Biztosának közleménye

Magyar Helsinki Bizottság tanulmánya - Hazai és nemzetközi bírósági döntések végrehajtása Magyarországon

Szeretnénk figyelmébe ajánlani a Magyar Helsinki Bizottság "Hazai és nemzetközi bírósági döntések végrehajtása Magyarországon" című új tanulmányát. A tanulmány célja, hogy pillanatképet adjon a bírósági döntések végrehajtásának helyzetéről.

Az Alapvető Jogok Biztosának közleménye

A nemzeti megelőző mechanizmus 2021. szeptember 29-30-án workshopot szervezett a fokozottan kiszolgáltatott fogvatartotti csoportokhoz tartozó személyek meghallgatásának módszere tárgyában.

Tájékoztatásul csatoltan megküldöm a workshop eredményei alapján az egyes kiszolgáltatott csoportokra vonatkozó magyar és angol nyelvű módszertani anyagokat.

Dr. Kozma Ákos
az alapvető jogok biztosa,
nemzeti megelőző mechanizmus

bottom of page