top of page
A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatai közzétett állapotban
Megjelölés
Cím
Közzététel
MÜK Alapszabály
A Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya
2024.02.15.
5/2024. (V.13.) MÜK szabályzat
a közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2024.07.19.
4/2024. (V.13.) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2024.07.19.
3/2024. (V.13.) MÜK szabályzat
a fegyelmi bizottságokról, valamint az országos fegyelmi főbiztosi és fegyelmi biztosi tisztséget ellátó tisztségviselők létszámáról szóló 11/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat módosításáról
2024.06.14.
2/2024. (V.13.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat módosításáról
2024.06.14.
1/2024. (V.13.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2024.05.22.
Regulation 6/2018 (26.III.)
Regulation 6/2018 (26.III.) of the MÜK on the ethical rules and expectations of the legal profession
2023.12.19.
4/2023. (XI.27.) MÜK szabályzat
a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével megbízható külső szervezettel, továbbá a vele kötött szerződéssel szemben támasztott követelményekről
2023.11.30.
3/2023. (XI.27.) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2023.11.30.
2/2023. (XI.27.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának a módosításáról
2024.02.15.
1/2023. (IV.17.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2023.04.18.
10/2022. (X. 24.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara egyes szabályzatainak az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetésének elhalasztásával összefüggő módosításáról
2022.12.05.
09/2022. (X. 24.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának a módosításáról
2022.12.05.
8/2022. (X. 24.) MÜK szabályzat
a közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2022.11.01.
7/2022. (X. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről szóló 9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2022.11.01.
6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2022.06.01.
5/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2022.06.01.
4/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat módosításáról
2022.06.01.
3/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
a helyettes ügyvéddel összefüggő kiemelt szabályzatok módosításáról
2022.06.01.
2/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
a tagfelvételi és nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos szabályzatmódosításokról
2022.05.05.
1/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
a helyettes ügyvéddel összefüggő nem kiemelt szabályzatok módosításáról
2022.05.05.
7/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2021.10.25.
6/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat módosításáról
2021.10.25.
5/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2021.10.25.
4/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2021.09.28.
3/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2021.09.28.
2/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek és a jogi előadók képzésének szabályairól szóló MÜK szabályzatok módosításáról
2021.09.28.
1/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek, jogi előadók, alkalmazott ügyvédek és alkalmazott európai közösségi jogászok foglalkoztatásának feltételeiről szóló MÜK szabályzatok módosításáról
2021.09.28.
6/2020. (XI. 2.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2020.11.02.
5/2020. (XI. 2.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat módosításáról
2020.11.02.
4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2020.10.02
3/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat
egyes nem kiemelt szabályzatok módosításáról
2020.10.02
2/2020 (X. 2.) MÜK szabályzat
az európai közösségi jogászok, az ügyvédjelöltek és a jogi előadók bizottságáról
2020.10.02
1/2020 (X. 2.) MÜK szabályzat
a jogi előadók képzéséről
2020.10.02.
15/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya és egyes kiemelt szabályzatok módosításáról
2019.12.11
14/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.10.28
13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.10.28
12/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.10.28
11/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
az ügyvédi levéltárral kapcsolatos szabályzatmódosításokról
2019.10.28
10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről
2019.07.29.
9/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról szóló 8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.07.29.
8/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.07.29.
7/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról
2019.07.29.
6/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara egyes nem kiemelt szabályzatai módosításáról
2019.07.04.
5/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek, jogi előadók, alkalmazott ügyvédek és alkalmazott európai közösségi jogászok foglalkoztatásának feltételeiről
2019.07.04.
4/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.07.04.
3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.07.04
2/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi kamarai nyilvántartás adataiból történő csoportosított adatszolgáltatás eljárási díjáról
2019.07.04.
1/2019. (VI. 24) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.07.04.
20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról
2018.12.21
19/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról
2018.12.21
18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről
2018.11.29
17/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról
2018.11.29
16/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről
2018.11.29
15/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
a közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2018.11.29
14/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, kockázatértékelésről, felügyeleti eljárásrendről és útmutatóról
2018.08.01
13/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról
2018.08.01
12/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2018.07.03
11/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a fegyelmi bizottságokról, valamint az országos fegyelmi főbiztosi és fegyelmi biztosi tisztséget ellátó tisztségviselők létszámáról
2018.07.03
10/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
az országos kamarai jogtanácsosi és az országos alkalmazott ügyvédi tagozat tagjainak, valamint a területi kamarai jogtanácsosi és a területi alkalmazott ügyvédi tagozatok tisztségviselőinek delegálásáról
2018.07.03
9/2018. (V. 25.) MÜK szabályzat
a kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről
2018.06.28
8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról
2018.04.20
7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól
2018.04.20
6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól
2018.03.28
5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
a közvetítői eljárásról
2018.03.28
4/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó által kötött együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeiről, valamint az európai közösségi jogászra vonatkozó sajátos névhasználati és hatósági eljárási szabályokról
2018.03.28
3/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az ideiglenes országos alkalmazott ügyvédi tagozat delegálási szabályairól
2018.03.28
2/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról
2018.03.28
1/2018. (I. 29.) MÜK szabályzat
az ideiglenes országos kamarai jogtanácsosi tagozat delegálási szabályairól
13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról
12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
a kamarai hatósági eljárásokról
11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről
10/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998 (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata módosításáról
9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről
8/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről
7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az irodagondnokról
6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról
5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól
4/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelölti és a jogi előadói fogadalom szövegéről
3/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
a kamarai jogtanácsosok felvételének és a jogi előadók nyilvántartásba vételének átmeneti szabályairól
2/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról
1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére
1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat
a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól
6/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
5/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
4/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
3/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról
2/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
1/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
Magyar Ügyvédi Kamara
Alapszabály-módosítása
3/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat
a székhelyszolgáltatásról szóló 1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat módosításáról
2/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól
1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről
7/2011. (X. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
1/2011. (VI. 17.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló többször módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről
3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzat
a MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzatáról szóló 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat módosításáról
2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat
az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzatról [egységes szerkezetben a 4/2007. (XI. 19.) MÜK és a 2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzattal megállapított módosításokkal]
1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól
5/2008. (XI. 27.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata
3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat
a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatának módosításáról
1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat
az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról szóló 5/1999. (III. 1.) MÜK (Magyar Ügyvédi Kamara) szabályzat módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalásról
4/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat
a 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosítással egységes szerkezetben az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről
2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat
a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról
1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat
a székhelyszolgáltatásról
Magyar Ügyvédi Kamara
Alapszabálya
3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról
2/2006. (III. 20.) MÜK szabályzat
az ügyvédi társulásról
1/2006. (I. 9.) MÜK határozat
az 1/2001. (VI. 11.) Választási Szabályzat módosításáról
4/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a MÜK Országos Levéltáráról
3/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat
az elektronikus cégeljárás alkalmazásáról
2/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
1/2005. (I. 10.) MÜK szabályzat
az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának állampolgára és a külön jogszabályban meghatározott szakmai megnevezések valamelyike alatt ügyvédi tevékenység folytatására jogosultnak a Magyar Köztársaság területén történő európai közösségi jogászi tevékenységről
Magyar Ügyvédi Kamara
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról ügyvédek és ügyvédi irodák részére szóló szabályzata
1/2002. (II. 25.) MÜK szabályzat
a 3/1998. (VI. 27.) MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzat módosításáról
1/2001. (VI. 11.) MÜK szabályzat
a választási szabályzatról
1/2000. (V. 22.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól
7/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat
a gondnok és végelszámoló jogköréről és eljárásáról
5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat
az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról
4/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat
az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről
3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról
2/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat
Összeférhetetlenségi Szabályzatról
1/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat
Felvételi Szabályzatról
1994. (VI. 1.) MÜK szabályzata
az ügyvédi szervek iratai és az ügyvédi iratok irattári kezeléséről és selejtezéséről
Megjelölés
Cím
Közzététel
MÜK Alapszabály
A Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya
2024.02.15.
5/2024. (V.13.) MÜK szabályzat
a közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2024.07.19.
4/2024. (V.13.) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2024.07.19.
3/2024. (V.13.) MÜK szabályzat
a fegyelmi bizottságokról, valamint az országos fegyelmi főbiztosi és fegyelmi biztosi tisztséget ellátó tisztségviselők létszámáról szóló 11/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat módosításáról
2024.06.14.
2/2024. (V.13.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat módosításáról
2024.06.14.
1/2024. (V.13.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2024.05.22.
Regulation 6/2018 (26.III.)
Regulation 6/2018 (26.III.) of the MÜK on the ethical rules and expectations of the legal profession
2023.12.19.
4/2023. (XI.27.) MÜK szabályzat
a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésével megbízható külső szervezettel, továbbá a vele kötött szerződéssel szemben támasztott követelményekről
2023.11.30.
3/2023. (XI.27.) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2023.11.30.
2/2023. (XI.27.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának a módosításáról
2024.02.15.
1/2023. (IV.17.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2023.04.18.
10/2022. (X. 24.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara egyes szabályzatainak az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetésének elhalasztásával összefüggő módosításáról
2022.12.05.
09/2022. (X. 24.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának a módosításáról
2022.12.05.
8/2022. (X. 24.) MÜK szabályzat
a közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2022.11.01.
7/2022. (X. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről szóló 9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2022.11.01.
6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2022.06.01.
5/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2022.06.01.
4/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat módosításáról
2022.06.01.
3/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
a helyettes ügyvéddel összefüggő kiemelt szabályzatok módosításáról
2022.06.01.
2/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
a tagfelvételi és nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos szabályzatmódosításokról
2022.05.05.
1/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat
a helyettes ügyvéddel összefüggő nem kiemelt szabályzatok módosításáról
2022.05.05.
7/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2021.10.25.
6/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat módosításáról
2021.10.25.
5/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2021.10.25.
4/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2021.09.28.
3/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2021.09.28.
2/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek és a jogi előadók képzésének szabályairól szóló MÜK szabályzatok módosításáról
2021.09.28.
1/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek, jogi előadók, alkalmazott ügyvédek és alkalmazott európai közösségi jogászok foglalkoztatásának feltételeiről szóló MÜK szabályzatok módosításáról
2021.09.28.
6/2020. (XI. 2.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2020.11.02.
5/2020. (XI. 2.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat módosításáról
2020.11.02.
4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2020.10.02
3/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat
egyes nem kiemelt szabályzatok módosításáról
2020.10.02
2/2020 (X. 2.) MÜK szabályzat
az európai közösségi jogászok, az ügyvédjelöltek és a jogi előadók bizottságáról
2020.10.02
1/2020 (X. 2.) MÜK szabályzat
a jogi előadók képzéséről
2020.10.02.
15/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya és egyes kiemelt szabályzatok módosításáról
2019.12.11
14/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.10.28
13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.10.28
12/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.10.28
11/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat
az ügyvédi levéltárral kapcsolatos szabályzatmódosításokról
2019.10.28
10/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről
2019.07.29.
9/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról szóló 8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.07.29.
8/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.07.29.
7/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról
2019.07.29.
6/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara egyes nem kiemelt szabályzatai módosításáról
2019.07.04.
5/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek, jogi előadók, alkalmazott ügyvédek és alkalmazott európai közösségi jogászok foglalkoztatásának feltételeiről
2019.07.04.
4/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.07.04.
3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.07.04
2/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi kamarai nyilvántartás adataiból történő csoportosított adatszolgáltatás eljárási díjáról
2019.07.04.
1/2019. (VI. 24) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2019.07.04.
20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról
2018.12.21
19/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról
2018.12.21
18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről
2018.11.29
17/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról
2018.11.29
16/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről
2018.11.29
15/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat
a közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat módosításáról
2018.11.29
14/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, kockázatértékelésről, felügyeleti eljárásrendről és útmutatóról
2018.08.01
13/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának módosításáról
2018.08.01
12/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól szóló 5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat módosításáról
2018.07.03
11/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a fegyelmi bizottságokról, valamint az országos fegyelmi főbiztosi és fegyelmi biztosi tisztséget ellátó tisztségviselők létszámáról
2018.07.03
10/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat
az országos kamarai jogtanácsosi és az országos alkalmazott ügyvédi tagozat tagjainak, valamint a területi kamarai jogtanácsosi és a területi alkalmazott ügyvédi tagozatok tisztségviselőinek delegálásáról
2018.07.03
9/2018. (V. 25.) MÜK szabályzat
a kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről
2018.06.28
8/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról
2018.04.20
7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól
2018.04.20
6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól
2018.03.28
5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
a közvetítői eljárásról
2018.03.28
4/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó által kötött együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeiről, valamint az európai közösségi jogászra vonatkozó sajátos névhasználati és hatósági eljárási szabályokról
2018.03.28
3/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az ideiglenes országos alkalmazott ügyvédi tagozat delegálási szabályairól
2018.03.28
2/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról
2018.03.28
1/2018. (I. 29.) MÜK szabályzat
az ideiglenes országos kamarai jogtanácsosi tagozat delegálási szabályairól
13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
a kamarai tagdíjról
12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
a kamarai hatósági eljárásokról
11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről
10/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
a Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998 (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata módosításáról
9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről
8/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről
7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az irodagondnokról
6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról
5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat
az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól
4/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelölti és a jogi előadói fogadalom szövegéről
3/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
a kamarai jogtanácsosok felvételének és a jogi előadók nyilvántartásba vételének átmeneti szabályairól
2/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról
1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat
egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére
1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat
a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól
6/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
5/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
4/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
3/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról
2/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
1/2013. (VII. 8.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
Magyar Ügyvédi Kamara
Alapszabály-módosítása
3/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat
a székhelyszolgáltatásról szóló 1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat módosításáról
2/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól
1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat
az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről
7/2011. (X. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
1/2011. (VI. 17.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló többször módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről
3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzat
a MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzatáról szóló 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat módosításáról
2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat
az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzatról [egységes szerkezetben a 4/2007. (XI. 19.) MÜK és a 2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzattal megállapított módosításokkal]
1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól
5/2008. (XI. 27.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata
3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat
a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatának módosításáról
1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat
az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról szóló 5/1999. (III. 1.) MÜK (Magyar Ügyvédi Kamara) szabályzat módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalásról
4/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat
a 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosítással egységes szerkezetben az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről
2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat
a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról
1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat
a székhelyszolgáltatásról
Magyar Ügyvédi Kamara
Alapszabálya
3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról
2/2006. (III. 20.) MÜK szabályzat
az ügyvédi társulásról
1/2006. (I. 9.) MÜK határozat
az 1/2001. (VI. 11.) Választási Szabályzat módosításáról
4/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a MÜK Országos Levéltáráról
3/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat
az elektronikus cégeljárás alkalmazásáról
2/2005. (VI. 25.) MÜK szabályzat
a MÜK Alapszabályának módosításáról
1/2005. (I. 10.) MÜK szabályzat
az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának állampolgára és a külön jogszabályban meghatározott szakmai megnevezések valamelyike alatt ügyvédi tevékenység folytatására jogosultnak a Magyar Köztársaság területén történő európai közösségi jogászi tevékenységről
Magyar Ügyvédi Kamara
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról ügyvédek és ügyvédi irodák részére szóló szabályzata
1/2002. (II. 25.) MÜK szabályzat
a 3/1998. (VI. 27.) MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzat módosításáról
1/2001. (VI. 11.) MÜK szabályzat
a választási szabályzatról
1/2000. (V. 22.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól
7/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat
a gondnok és végelszámoló jogköréről és eljárásáról
5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat
az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról
4/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat
az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről
3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat
a fegyelmi eljárásról
2/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat
Összeférhetetlenségi Szabályzatról
1/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat
Felvételi Szabályzatról
1994. (VI. 1.) MÜK szabályzata
az ügyvédi szervek iratai és az ügyvédi iratok irattári kezeléséről és selejtezéséről
bottom of page