top of page
A Magyar Ügyvédi Kamara nemzetközi kapcsolatai

A magyar ügyvédség a közép- és kelet európai országok ügyvéddiplomáciájának jelentős résztvevője. A Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) széleskörű, intenzív nemzetközi kapcsolatokat épített ki és tart fenn. A nemzetközi kapcsolatok fontosságát mutatja, hogy a MÜK Alapszabálya a MÜK feladatai között nevesíti a nemzetközi szakmai konferenciák szervezését és a lebonyolításukban történő részvételt, ahogy a nemzetközi ügyvédszervezetekben tevékenységében történő részvételt is. [Alapszabály, II.1. n) és o) pontjai]. A nemzetközi kapcsolatok fenntartásában a MÜK-kel szorosan együttműködnek a területi ügyvédi kamarák is. A különböző nemzetközi szervezetekkel való összeköttetések kiépítésében legnagyobb részt – már csak méreténél fogva is – a Budapesti Ügyvédi Kamara vállal, míg a szomszédos országok nemzeti és helyi kamaráival való kapcsolattartásban a határmenti területi kamaráknak van nélkülözhetetlen és jelentős szerepe. A MÜK szervezetén belül korábban dr. Bánáti János elnök, a 2023. évi választások után pedig dr. Havasi Dezső elnök mellett immáron harmadik ciklusban dr. Szecskay András elnökhelyettes felelős a nemzetközi kapcsolatokért.

Multinacionális kapcsolatok

 

A MÜK számos európai és világméretű ügyvédi szervezet tagja, amelyekben aktív tevékenységet folytat.

 

CCBE Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa / Council of Bars and Law Societies of Europe / Conseil des Barreaux européens

 

A CCBE hivatalosan képviseli az uniós közösségi intézmények előtt az ügyvédi kamarák, ezen keresztül pedig az európai ügyvédek érdekeit, továbbá konzultációs státusza van az Európa Tanácsban. Legfontosabb céljai:

 • a tagok ügyvédi kamaráinak képviselete az ügyvédi szakma gyakorlásával összefüggő kölcsönös érdekeltségű ügyekben;

 • európai és nemzetközi szintű jogfejlesztés és a jogállamiságnak megfelelő joggyakorlás elősegítése;

 • tanácsadás és közvetítés a tagok, valamint az EU és EGT intézmények és a tagok között;

 • a jogállamiság, az emberi, alap- és szabadságjogok, ideértve a bírói eljáráshoz és az ügyfél védelméhez való jogot, valamint az ilyen jogokhoz kapcsolódó demokratikus értékek érvényesülésének figyelemmel kísérése;

 • Állandó Küldöttség fenntartása az Európai Elsőfokú Bíróságon és az Európai Bíróságon (EJC), valamint az EFTA Bíróságon.

A CCBE tagjai az Európai Unió tagállamainak országos ügyvédi kamarái (ezek között a MÜK is), társult tag a Brexit-re tekintettel az Egyesült Királyság, valamint a megfigyelői státuszban jelen van számos más ország nemzeti ügyvédi kamarája. Külön kiemelendő, hogy dr. Köves Péter 2008-ban a CCBE elnöke, négy éven keresztül pedig a CCBE elnökségének jelölése alapján a European Lawyers Foundation igazgatótanácsának elnöke volt.

 

Jelenleg a magyar CCBE delegáció vezetője dr. Szecskay András, tagjai dr. Köves Péter és dr. S. Szabó Péter, információs kapcsolattartó pedig dr. Kopár Bernadett. Dr. S. Szabó Péter a CCBE Pénzügyi Bizottságának (Financial Committee) 2018-2020 között, az European Lawyers Foundation Igazgatóságának pedig 2020-2022 volt az elnöke. Az Oktatási Bizottságban dr. Sándor Éva képviseli a magyar ügyvédséget, míg korábban dr. Homoki Péter az IT Bizottság elnöke volt. Emellett a CCBE Brexit Munkacsoportban és az Ügyvédi Hivatás és Ügyvédi Szolgáltatások Jövője Munkacsoportban dr. Köves Péter, a PECO Bizottságban dr. Réti László, az Oktatási Bizottságban dr. Sándor Éva, a Biztosítási Bizottságban dr. Kovács Szabolcs, a Megfigyelési Munkacsoportban és az IT Bizottságban pedig dr. Homoki Péter fejtenek ki aktív tevékenységet.

 

IBA Nemzetközi Ügyvédi Kamarai Szövetség / International Bar Association

 

A MÜK több évtizede tagja a világ legnagyobb ügyvédi szervezetének, az IBA-nak, amely befolyással bír a nemzetközi jogi reformokra és körvonalazza a jogi szakma jövőjét. Az IBA főbb célkitűzései, tevékenységi területei:

 • az ügyvédi kamarák közötti információcsere;

 • a bíróságok függetlenségének megőrzése és a jogi szakma szabad gyakorlása, valamint fejlődő ügyvédi kamarák támogatása;

 • az emberi jogok támogatása az ügyvédek által.

Az IBA a kettős tagság elve alapján működik (tagjai egyaránt lehetnek ügyvédi kamarák és ügyvédek is). Az IBA-nak a világ minden részéről vannak tagjai. Az ügyvédi kamarai ügyekkel foglalkozó Bar Issues Committee elnöke a 2019–20-as ciklusban dr. Köves Péter volt. A pozíció annak a több éves kutató és elemző munkának is elismerése, amely világszerte felmérte az ügyvédi kamarák által alkalmazott oktatási, képzési gyakorlatokat, és a világszervezet számára megfogalmazta az ügyvédi hivatásrendi oktatásokról és képzésekről szóló stratégiai irányelveket. Ma dr. Köves Péter tekinthető az IBA és a CCBE közti egyik legfontosabb összekötőnek. Az IBA-ban a MÜK képviselője dr. Köves Péter, a BÜK képviselője pedig dr. S. Szabó Péter.

Az IBA-ban dr. Budai Judit az Értékpapírjogi Bizottság (Securities Law Committee) alelnöke, és ekként számos IBA rendezvény lebonyolításának felelőse. Dr. Görgényi Orsolya a Jogi Szolgáltatások Jövőjével foglalkozó IBA Elnöki munkacsoport tagja.

UIA Ügyvédek Nemzetközi Uniója / Union Internationale des Avocats

 

Az UIA a legrégebbi (alapítása 1927-ben volt), jogfolytonosan működő nemzetközi ügyvédi szervezet, melynek főbb célkitűzései:

 • a jogászi szakma alapelveinek és fő értékeinek terjesztése és védelme;

 • a jogi ismeretek nemzetközi szintű fejlesztése;

 • az emberi jog alapelveire és a nemzetek közötti békére épülő nemzetközi jogrend megvalósítása a jog által;

 • kormánytól független szervezetként tanácsadói részvétel a nemzeti és nemzetközi szervezetek (ENSZ, Európa Tanács, az Ex-Jugoszláviai és a Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék, Nemzetközi Büntető Törvényszék, Nemzetközi Büntetőjogi Kamara Tanácsa) tevékenységében;

 • kamarák és kamarai szervezetek közötti nemzetközi kapcsolatok építése;

 • a jogi szakma érdekvédelme.

 

Az IBA-hoz hasonlóan a kettős tagság elve alapján működő UIA szervezetének a MÜK évek óta tagja. Az UIA végrehajtó bizottságában (UIA Executive Committee) dr. Budai Judit a nemzetközi partnerkapcsolatokért felelős igazgatóként, dr. Szecskay András pedig az ügyvédi hivatás függetlenségéért felelős igazgatóként az UIA IROL szervezetében évek óta aktív tevékenységet fejtenek ki. Az UIA ban a magyar ügyvédséget több éven át dr. Kun Péter, jelenleg pedig dr. Kertész Éva képviseli. Az UIA 2016-ban Budapesten rendezte meg nagy sikerrel az Éves Kongresszusát, több mint 1000 részvevővel, 2023-ebn pedig ugyancsak Budapest a helyszíne az UIA 14. Gazdasági Jogi Fórumának.

 

AIJA International Association of Young Lawyers

 

A Fiatal Ügyvédek Nemzetközi Egyesülete (AIJA) a 45 évnél fiatalabb ügyvédeket és jogtanácsosokat összefogó egyetlen globális ügyvédi szervezet. Az AIJA szemináriumok, jogi tanfolyamok és konferenciák széles skálájával támogatja a szakmai együttműködést és barátságot a fiatal, karrierjüket építő jogászok között szerte a világban. Ezek a szakmai konferenciák nemcsak a tételes jogi fejlődésről adnak számot, hanem olyan készségek kifejlesztéséhez is segítséget adnak, mint a tárgyalások művészete és az ügyvédi irodaépítés tapasztalatai. Az AIJA célja, hogy rendezvényei lehetőséget biztosítsanak a szakmai kérdések megvitatásán túlmenően a fiatal ügyvédek közötti együttműködés és baráti kapcsolatok kialakításához. A rendezvények magukban foglalják a féléves és az éves közgyűlést, valamint a különböző témákkal foglalkozó szakmai szemináriumokat.

 

Az AIJA 2002-ben féléves konferenciát, 2009-ben 500 fős éves kongresszust, 2016-ban pedig vállalatfelvásárlási szemináriumot tartott Budapesten. Dr. Görgényi Orsolya 2015–16-ban az egyesület elnöke volt, azóta pedig az AIJA innovációért és a vezetői és egyéb készségek fejlesztéséért felelős bizottságának (SCILL - Skills, Career, Innovation, Leadership & Learning) alelnökeként továbbra is a szervezet vezetőségének tagja. Dr. Klenanc Miklós 2016 óta az AIJA magyarországi nemzeti képviselője.

 

EJB Európai Igazságügyi Hálózat / European Judicial Network

 

Az EJB a tagállamok kapcsolattartó pontjainak hálózata, amelynek célja az uniós tagállamok közötti büntetőügyekben folytatott együttműködés javítása, melynek célja az Európai Unió tagállamai közötti jogi és gyakorlati szintű igazságügyi együttműködés javítása a súlyos bűncselekmények, különösen a szervezett bűnözés, a korrupció, a kábítószer-kereskedelem és a terrorizmus ellen folytatott küzdelem terén.

 

A magyar ügyvédek részt vesznek az EJB munkájában is, a negyedévente tartott üléseken Dr. Kölcsényi Soma képviseli a magyar ügyvédséget.

 

UAE Európai Ügyvédek Uniója / Union des Avocats Européens

 

A UAE az egyik legjelentősebb európai ügyvédszervezet, melynek főbb céljai:

 • az ügyvédi hivatás feltételeinek javítása, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elősegítése a Közösségen belül;

 • a közösségi jog és az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Európai Egyezménynek megfelelő európai joggyakorlat kialakulásának elősegítése;

 • az ügyvédi hivatás jogállásának, valamint az azzal kapcsolatos gyakorlat és etikai szabályok harmonizációja annak érdekében, hogy az Európai Unió területén egy egységes, az ügyvédi hivatással kapcsolatos koncepció alakuljon ki.

A kettős tagság elve alapján működő UAE céljainak megvalósítása érdekében fórumot teremt az európai ügyvédek számára és lehetőséget biztosít a különböző tagországbéli jogász kollégákkal történő kapcsolatfelvételre, szakmai önképzésre, tapasztalat- és eszmecserére. Az UAE éves rendszerességgel megrendezett kongresszusai mellett további színvonalas konferenciákat, szakmai találkozókat és szemináriumokat szervez különböző európai helyszíneken.

 

Az UAE 2018 novemberében Lisszabonban tartotta éves rendes közgyűlését, amelyen dr. Jásdi Attila, a BÜK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, mint a szervezet Végrehajtó Bizottságának tagja vett részt. Dr. Jásdi Attila a szervezet alelnöke volt két cikluson át, 2008 és 2012 között.

 

EWLA Európai Ügyvédnők Egyesülete / European Women Lawyer’s Association

 

Az EWLA egy nemzetközi, kormányoktól független szervezet, amely filantróp, tudományos és pedagógiai célok elérésén dolgozik. Az EU-ban és az EFTA területén működő ügyvédnők nemzeti szövetségeit egyesíti, emellett tagjai ezen országokból származó egyéni ügyvédnők és akadémikusok is.  Hazánk részéről a Magyar Ügyvédnők Egyesülete tagja az EWLA-nak.
 

Az EWLA legfőbb célkitűzései:

 • az európai törvényhozás felfogását javítani a – különösen nőkre vonatkozó – egyenlőség tekintetében;

 • a női ügyvédek egyesítése EU-szerte, pl. a kamarákkal, ügyvédnői egyesületekkel, jogi és kutatói oktatási intézményekkel, valamint az európai vagy egyéb hatóságokkal való kapcsolattartás útján országos és nemzetközi szinten;

 • tanulmányok, kutatások végzése és konferenciák szervezése európai ügyvédnők részére, európai és Európán kívüli szervezetekkel és intézményekkel együttműködésben, a jog- és esélyegyenlőség elérése érdekében;

 • az EU-n belül gyakorló ügyvédnők közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése, találkozók és együttműködések elősegítése.

Az EWLA elsősorban tudományos és pedagógiai jellege mellett a nők érdekeit általában és különösen jogi téren képviseli és védi az EU intézményei előtt. Az EWLA az európai ügyvédnők együttműködésével a jog és a politika terén az emberi jogok és különösen a nemek közötti egyenlőség szempontjából szerzett speciális tapasztalatok ötvözését kívánja elérni. Célja továbbá, hogy az emberi jogok – ideértve a nemek közötti egyenlőséget – garanciáinak hatékonysága érdekében európai szinten nyomást gyakoroljon a jog eszközeivel (például szakértői vélemények készítésével, az EU és nemzeti intézményeknél folytatott lobbi tevékenységgel, elsődleges és másodlagos közösségi jogszabályokra vonatkozó javaslatokkal és tervezetekkel, az Európai Bíróság elé terjesztett próba-ügyekkel, a nők felvilágosításával a jogérvényesítés lehetőségeire nézve, kampánytevékenységgel stb.)

 

Az EWLA számos állásfoglalást és határozatot bocsátott ki különböző témákban, így az Európai Alkotmány, az Európai Alapjogi Karta és Ügynökség, az EU jövője, az európai irányelvek módosításai, a csempészet, és a bevándorlás témaköreiben. Az EWLA részt vesz továbbá uniós és nemzeti szintű nyilvános meghallgatásokon.

 

Az EWLA munkacsoportjai különböző területekkel foglalkoznak, úgy, mint a nemek közötti egyenlőség, jogi oktatás, egyenlő jogok oktatása, üzleti jog, büntetőjog, családjog, Európa Jövője, egészségügyi jog és reprodukciós eljárások joga, a női nem elleni erőszak, csempészet, igazságügyi együttműködés és határon átnyúló jogviták. Az elnökségi és egyéb tagok önkéntesen végzik tevékenységüket.

 

Regionális és kétoldalú kapcsolatok

A MÜK részese a Közép-Európai Ügyvédi Kamarák éves konzultatív konferenciáinak, amely eddig már két alkalommal tartotta ülését Budapesten.

A MÜK nagy hangsúlyt fektet az aktív kétoldalú kapcsolatok létesítésére és fenntartására. Ezek a kapcsolatok komoly segítséget jelentenek az ügyvédi gyakorlat bővítésében, a külföldi tapasztalatok hazai átültetésében, a hazai ügyvédi praxisok külföldi kapcsolatrendszerének támogatásában és az ügyvédi érdekvédelemben. A MÜK vezetői rendszeresen részt vesznek a nemzeti társkamarák rendezvényein. Itt elsősorban a szomszédos országok nemzeti kamaráival fenntartott kapcsolat bír elsődleges jelentőséggel, de a nagy ügyvédi hagyománnyal rendelkező országok ügyvédszervezeteivel is kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk. A MÜK-nek emellett több külföldi nemzeti kamarával van kétoldalú együttműködési megállapodása.

 

Szomszédos országok ügyvédi kamarái

 

A szomszédos országok nemzeti ügyvédi kamarái az alábbi weboldalakon érhetők el:

 

Fontosabb szakterületi érdekvédelmi nemzetközi szervezetek

 

AIPPI Szellemi Tulajdon Védemének Nemzetközi Egyesülete / Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle / International Association for the Protection of Intellectual Property

 

LIDC Nemzetközi Versenyjogi Liga / International League of Competition Law, melynek egyik alelnöke Dr. Barakonyi Zoltán, és amelynek magyar csoportjaként működik a Versenyjogi Egyesület  

 

INTA Nemzetközi Védjegy Egyesület / International Trademark Association

CCBE
IBA
UIA
AIJA
UAE
EWLA
Regionális
bottom of page