top of page

Elektronikus ügyintézés

A jelen oldalon a Magyar Ügyvédi Kamara az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatásokat kívánja közzétenni. A most kihirdetett jogszabályok szerint 2018. január 1-jétől a jogi képviselőként eljárók, valamint az ügyvédi irodák saját ügyükben is kizárólag elektronikusan járhatnak majd el. Ennek nem teljesítése a nyilatkozat hatálytalanságával járhat. Az ügyvédi kamara előtti eljárásokról a 4. pontban írunk.

 

Hogyan olvashatjuk az elektronikus személyi igazolványt

E-akta használati útmutató

1. Keresetlevél

 

A 2016. július 1-je után indult ügyekben a kamarai határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet szintén elektronikusan kell benyújtani. Továbbra is ezen az oldalon tölthető le a MUK_K01 nevű nyomtatványsablon, amivel az ügyvédi kamarai határozatok bírósági felülvizsgálatát elektronikusan lehet kérni (ÁNYK-sablon). A perrendtartás szabályai szerint az elsőfokú szervnél (azaz a területi kamaránál) kell a keresetlevelet benyújtani, amelyet a másodfokú szerv elektronikusan küld be a bírósághoz. Ez az elektronikus kapcsolattartás jelenlegi technikája mellett azt jelentené, hogy azonos tartalommal minden területi kamarának külön-külön kellene nyomtatványsablont szerkesztenie és közzétennie, noha az alperes mindegyik ügyben a Magyar Ügyvédi Kamara lesz. Az egyszerűsítés miatt ezért inkább a Magyar Ügyvédi Kamara tett közzé erre egységes nyomtatványsablont, amely minden területi kamara számára megcímezhető. A Magyar Ügyvédi Kamara a keresetlevél megérkezését jelzi a területi kamarának, és így beszerzi tőle az elsőfokú iratanyagot.

 

http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato

 

Technikai útmutató az elektronikus peres eljárásokhoz

 

Letöltés: keresetlevél formanyomtatvány a Magyar Ügyvédi Kamara másodfokú határozatainak bírósági felülvizsgálata iránti ügyekben

 

A más hatóságok által közzétett K01 nyomtatványsablonok

A más hatóságok által közzétett P26 nyomtatványsablonok

 

2. Cégkapu

 

2018. január 1-jétől egyes hatóságoknak és bíróságoknak szükségük van az egyéni ügyvédek cégkapu elérhetőségére. Ha Ön még nem nyitott cégkaput, kérjük, hogy haladéktalanul nyissa meg a https://cegkapu.gov.hu címen.

 

Ha Ön egyéni ügyvéd és a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvános keresője nem adja ki az Ön nevéhez tartozó „Eüsztv. elérhetőség” adatot, vagy Ön irodai tag ügyvéd és az ügyvédi irodájához tartozóan az ügyvédi iroda keresőjében nem talál ilyen „Eüsztv. elérhetőség” adatot, akkor kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a területi ügyvédi kamarájával, hogy a hiányzó cégkapu elérhetőségét rögzíthessék.

 

3. Kamarai hatósági ügyek

 

A MÜK teljes ülésének 12/2017. (XI.20.) MÜK szabályzata szerint kamarai hatósági eljárásban kötelező az elektronikus kapcsolattartás, kivéve az 1000 fő taglétszámot el nem érő ügyvédi kamarai hatósági eljárások résztvevői számára, az ügyvédi kamarai nyilvántartásban nem is szereplő résztvevők számára, valamint a külföldi jogi tanácsadók számára.

 

Kérjük, hogy amennyiben a Budapesti Ügyvédi Kamaránál kíván elektronikus eljárást indítani, ide kattintson: http://ugyvedikamara.hu

 

A többi területi kamara esetén, ha a területi kamara a kérelem előterjesztésére egyébként a saját honlapján űrlapot nem biztosít, a kérelmét a következő felületen lehet benyújtani: https://epapir.gov.hu/level/uj

 

Ha az érintett területi kamara közvetlenül nem érhető el az e-Papíron, válassza ki a Magyar Ügyvédi Kamarát címzettként, és ezt követően válassza ki a területi kamara címzésére szolgáló mezőben a címzett területi kamarát.

 

4. Adóbevallás

 

Hogyan tudja 2019. január 1-jét követően a könyvelő beadni az állami adóhatóság felé az ügyvéd és ügyvédi iroda adóbevallásait?

 

A cégkapu használatára kötelezett egyéni  ügyvéd, ügyvédi iroda és európai közösségi jogász ha nem saját maga kíván eljárni cégkapuján keresztül a saját adóügyeiben a NAV előtt, akkor célszerű, ha könyvelőjének, adótanácsadójának (cég esetén a számviteli szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet vagy adótanácsadó szervezet foglalkoztatottjának, tagjának) állandó meghatalmazást ad

 

a) az EGYKE segítségével (ennek módjáról a leírást lásd https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/NAV_egyke.html)

 

b) a meghatalmazás eBEV felületen történő rögzítésével (a pontos módját lásd alább).

 

Az eBEV felületen történő bejelentéskor nincs szükség a meghatalmazás hitelesített másolatának csatolására, ezért egyszerűbben és gyorsabban adható meghatalmazás a felületen.

 

Az eBEV-ben a képviseleti jogokat úgy ellenőrizhetjük, ha a Képviseletek menüpontban az Aktuális jogosultságok menüpontot választjuk, majd a megfelelő Képviselt adózót kiválasztjuk.

 

Ha nem szerepel még a könyvelő meghatalmazottként, az "új meghatalmazás" gombbal adhatunk meghatalmazást (ehhez az ügyvédi iroda elektronikus okirati vagy elektronikussá átalakított meghatalmazását is csatolni kell, amelyet majd a választott képviselőnek el kell fogadnia.)

 

A képviseleti jog rögzítését követően, ha

 

  • a meghatalmazott (egyéni vállalkozónak minősülő) könyvelő, adótanácsadó saját KÜNY tárhelyéről;

  •  

  • a meghatalmazott (számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tagjaként, alkalmazottjaként eljáró) könyvelő, adótanácsadó a saját szervezete cégkapujáról

  •  

a meghatalmazó ügyében elektronikus iratot, például bevallást nyújt be, akkor a bevallást a NAV - figyelemmel a bejelentett képviseleti jogviszonyra - befogadja és feldolgozza.

 

Ilyen megoldás esetén semmi szükség a könyvelő saját cégkapunkba ügykezelőként való felvételére, saját tárhelyükön keresztül is elláthatják a NAV előtti képviseletünket, beadványt nyújthatnak be, illetve fogadhatják a NAV küldeményeit.

 

Így elkerülhetjük a cégkapura érkező, hatósági és bírósági ügyekkel kapcsolatos ügyvédi titkokhoz való hozzáférést, és elkerülhetjük azt is, hogy az ügykezelőként felvett könyvelő véletlenül más ügyre tartozó, nem az adóbevallásokkal kapcsolatos iratokat töltsön le, amiről aztán az ügyvéd vagy iroda nem szerez tudomást.

 

Ha a cégkapu használatára kötelezett egyéni  ügyvéd, ügyvédi iroda és európai közösségi jogász az adott ügy tekintetében nem rendelkezik a NAV-hoz bejelentett képviselő szervezettel (számviteli, könyvviteli szolgáltatásra jogosult gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tagjaként, alkalmazottjaként eljáró meghatalmazottal), azonban ugyanazon ügytípus tekintetében egyidejűleg van egyéni vállalkozónak minősülő meghatalmazottja és saját alkalmazottként bejelentett meghatalmazottja is, akkor a NAV az adott ügyben elsődlegesen a meghatalmazó, azaz az ügyvéd, ügyvédi iroda és európai közösségi jogász cégkapujára helyezi ki küldeményeit.

 

5. Bírósági fizetési portál

 

6. E-akta

 

bottom of page