Szakmai álláspontok

A Magyar Ügyvédi Kamara Szakmai Álláspontjai az ügyvédi tevékenység gyakorlása során visszatérően előforduló, válaszokat igénylő helyzetekben követendő eljárásra általában irányadó, de normatívának nem minősülő, a MÜK Elnöksége által elfogadott iránymutatások. A MÜK Alapszabályának VII.25. pontja alapján a Szakmai Álláspontok előkészítését a MÜK állandó bizottságaként működő Szakmai Bizottság végzi. A Szakmai Bizottság feladata, hogy a Szakmai Állásfoglalások megfogalmazásához tervezeteket készítsen, amelyeket azután a MÜK Elnöksége megtárgyal, majd szavazással dönt azok elfogadásáról.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2019. (IV.15.) Szakmai Álláspontja a GDPR tekintetében

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 3/2017.(XII.18.) sz. Szakmai Álláspontja az ügyvédi székhelyszolgáltatási tevékenység folytathatóságáról.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2017. (IX.04.) Szakmai álláspontja az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvéd speciális figyelemfelhívási kötelezettsége elővásárlási jog esetén.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2017. (III.20.) Szakmai Álláspontja a gazdasági társaságok szerepéről, a kizárólag ügyvédek által végezhető jogi tevékenységek tekintetében.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2016. (III.21.) Szakmai Álláspontja a felszámolás alatt álló ügyvédi iroda ügyvállalásáról

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségnek 1/2015. (III.09.) számú Szakmai Álláspontja a zárolásra került pénzintézeteknél vezetett ügyvédi letéti számlák kapcsán

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségnek 2/2015. (III.09.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvédi titok és az aláíró fél belátási képességéről történő tanúvallomás összefüggéséről

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 3/2015.(IV.20) számú Szakmai Álláspontja a sikerdíjas ügyvédi megbízási szerződésbe felvenni javasolt kikötésről

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 4/2015.(VII.20.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvédek által alkalmazott ügyvéddel (ügyvédjelölttel) köthető versenytilalmi  megállapodásról

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 5/2015. (XI.09.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvédek által ingatlanközvetítőként végezhető forgalmi értékbecslés lehetőségéről

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 6/2015. (XII.21.) sz. Szakmai Álláspontja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ügyvédek általi végezhetőségéről

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2014.(IX.01.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvezetői tisztség alkalmazott ügyvéd általi ellátásának összeférhetetlensége tárgyában

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2014.(XI.03.) számú Szakmai Álláspontja az okiratszerkesztéssel kapcsolatosan az ügyvédet terhelő tájékoztatási kötelezettség tartalma tárgyában

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségnek 3/2014.(XII.15.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvédi munkadíj bírósági érvényesíthetősége tárgyában