top of page

Szakmai álláspontok

A Magyar Ügyvédi Kamara Szakmai Álláspontjai az ügyvédi tevékenység gyakorlása során visszatérően előforduló, válaszokat igénylő helyzetekben követendő eljárásra általában irányadó, de normatívának nem minősülő, a MÜK Elnöksége által elfogadott iránymutatások. A MÜK Alapszabályának VII.25. pontja alapján a Szakmai Álláspontok előkészítését a MÜK állandó bizottságaként működő Szakmai Bizottság végzi. A Szakmai Bizottság feladata, hogy a Szakmai Álláspontok megfogalmazásához tervezeteket készítsen, amelyeket azután a MÜK Elnöksége megtárgyal, majd szavazással dönt azok elfogadásáról.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2024. (VI.10.) számú Szakmai Álláspontja a tárgyalóteremben történtekről a védő az ítélethirdetést követően is védői minőségben szerez tudomást, ezért idézése esetén meg kell jelenjen, de a vallomástételt meg kell tagadja

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2024. (II.19.) számú Szakmai Álláspontja az Üttv. 3. §-ában foglalt kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódó ügyvédi letétkezelés lehetőségéről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 6/2023. (XI.27.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvédi iroda kárfelelősségéről, ha a tagja a megbízás megsértését jelentő károkozó magatartást a taggá válása előtt, egyéni ügyvédként tanúsította

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 5/2023. (X.13.) számú Szakmai Álláspontja a kamarai tisztségviselő tanúkénti bírósági idézése esetén, amennyiben a mentességi feltételek fennállására kellő indoklás mellett hivatkozik, a tanúvallomást a kamarai tisztségviselői hatásköre gyakorlása során a jelenlétében lefolytatott eljárási cselekményekről meg kell tagadja

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 4/2023. (X.13.) számú Szakmai Álláspontja a cégbíróság részére kötelezően beküldendő cégiratok tekintetében a cégügyben eljáró ügyvédet az általa kötelezően eredetben őrzött azon iratok tekintetében, melyek nyilvánosságát a jogszabályok biztosítják az ügyvédi titoktartási kötelezettség nem terheli

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 3/2023. (IX.11.) számú Szakmai Álláspontja az Üttv. hatályba lépését követő időponttal nem tartja fenn

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2023. (VII.31.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvédjelöltek elektronikus aláírásáról

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2023. (V.15.) számú Szakmai Álláspontja a védő eljárási kötelezettségéről védőként birtokába került bírósági iratok pótlására irányuló bírósági megkeresés esetén

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 5/2022. (III.28.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvédek, mint kizárólag ügyleti képviseletre jogosultak részére szóló meghatalmazás általuk történő ellenjegyzésének elkerüléséről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége 4/2022. (III.28.) számú Szakmai Álláspontja az ügyfélérdek elsődlegességéről az ügyvédi tevékenységet gyakorlók egymásközti feladatmegosztásakor

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 3/2022. (II. 28.) Szakmai Álláspontja az Üttv. 39. § (3) és (4) bekezdésében és 41. § (2) bekezdésében írt jogszabályi rendelkezések tartalmi egybevetésével a jogi képviseletre és a jogi tanácsadásra vonatkozó jogszabályi követelmények megfogalmazásaiban mutatkozó eltérések megítéléséről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2022. (I. 24.) Szakmai Álláspontja a kriptovaluták elfogadhatóságáról

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2022. (I. 24.) Szakmai Álláspontja az ügyvéd "nyomtatott aláírásáról"

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2/2021. (XII. 13.) Szakmai Álláspontja a tolmács útján történő távelőttemezésről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/1/2021. (XII. 13.) Szakmai Álláspontja a jogi személy „védőjét” a felszámolóval szembeni titoktartási kötelezettség kizártságáról

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2021. (VI. 14.) Szakmai Álláspontja az ingatlanátruházással összefüggő jogosulatlanul végzett okiratszerkesztési tevékenységet elősegítő ügyvédi tevékenységről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2021. (VI. 14.) Szakmai Álláspontja az „önálló” ügyvédi letéti megbízás kereteiről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2019. (IV. 15.) Szakmai Álláspontja a GDPR tekintetében

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 3/2017. (XII. 18.) sz. Szakmai Álláspontja az ügyvédi székhelyszolgáltatási tevékenység folytathatóságáról.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2017. (IX. 4.) Szakmai álláspontja az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvéd speciális figyelemfelhívási kötelezettsége elővásárlási jog esetén.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2017. (III. 20.) Szakmai Álláspontja a gazdasági társaságok szerepéről, a kizárólag ügyvédek által végezhető jogi tevékenységek tekintetében.

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2016. (III. 21.) Szakmai Álláspontja a felszámolás alatt álló ügyvédi iroda ügyvállalásáról

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 6/2015. (XII. 21.) sz. Szakmai Álláspontja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ügyvédek általi végezhetőségéről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 5/2015. (XI. 9.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvédek által ingatlanközvetítőként végezhető forgalmi értékbecslés lehetőségéről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 4/2015. (VII. 20.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvédek által alkalmazott ügyvéddel (ügyvédjelölttel) köthető versenytilalmi  megállapodásról

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 3/2015. (IV. 20) számú Szakmai Álláspontja a sikerdíjas ügyvédi megbízási szerződésbe felvenni javasolt kikötésről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségnek 2/2015. (III. 9.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvédi titok és az aláíró fél belátási képességéről történő tanúvallomás összefüggéséről

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségnek 1/2015. (III. 9.) számú Szakmai Álláspontja a zárolásra került pénzintézeteknél vezetett ügyvédi letéti számlák kapcsán

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségnek 3/2014. (XII. 15.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvédi munkadíj bírósági érvényesíthetősége tárgyában

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2014. (XI. 3.) számú Szakmai Álláspontja az okiratszerkesztéssel kapcsolatosan az ügyvédet terhelő tájékoztatási kötelezettség tartalma tárgyában

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2014. (IX. 1.) számú Szakmai Álláspontja az ügyvezetői tisztség alkalmazott ügyvéd általi ellátásának összeférhetetlensége tárgyában

bottom of page