Irodagondnoki hirdetmények

10/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.09.17.

Alulírott dr. Frank Erzsébet ügyvéd (székhely: 8360 Keszthely, Bercsényi u.2/A. KASZ: 36060222, e-mail: frankerzsebet@t-online.hu, tel: +3630/9939-122), mint a Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara Kij. 19/2019/irodagondn. számú határozatával a Dr. Hadobás Edit Ügyvédi Iroda (8360 Keszthely, Sopron u. 1/b.) részére kirendelt irodagondnok, a MÜK 7/2017. számú szabályzata 4.2.2.c.) pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé:

Az irodagondnok ezúton felhívja a dr. Hadobás Edit Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követelésüket a jelen hirdetmény második közzétételét követő negyven napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

9/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.09.09.

dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4.,
levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.:
+36306973949, KASZ: 36059453), mint a Berencsi Ügyvédi Iroda (Budapesti
Ügyvédi Kamara I-1536/2020/irodag. számú kijelölő határozatával) kijelölt
irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c)
pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok felhívja a Berencsi Ügyvédi Iroda (székhely: 1025 Budapest,
Szikla u. 27/A.), mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a
jelen hirdetmény második közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban
- a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti
levelezési címén jelentsék be.
Budapest, 2020. 09. 08.
Tisztelettel:
Berencsi Ügyvédi Iroda képviseletében
dr. d’Elhougne Győző ügyvéd, irodagondnok

8/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.07.15.

2020.08.24.

dr. Szeidlné dr. Németh Mariann ügyvéd (KASZ: 36069324, a dr. Németh Mariann Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: dr.nemeth.mariann.ui@gmail.com, tel:+3620-5444-802, postacím: 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 16/a), mint néhai dr. Pataki Erna ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 14226-1/2020/irodag.) közlöm, hogy néhai dr. Pataki Erna egyéni ügyvéd 2020. június 4-én elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja néhai dr. Pataki Erna ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36066942, irodacíme: 1081 Budapest, Rákóczi út 65. 5. em. 55.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be dr. Szeidlné dr. Németh Mariann ügyvéd irodagondnoknak a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.
Budapest, 2020. július 14.

7/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.07.06.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint néhai Dr. Magony Miklós ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 01-13621/2020/Irodag.) közlöm, hogy néhai Dr. Magony Miklós egyéni ügyvéd 2020. január 24.-én elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja néha Dr. Magony Miklós ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36064823, irodacíme: 1054 Budapest –október 6. utca 11.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételt követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

6/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.06.25.

2020.07.10.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint néhai Dr. Schreier Tibor ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 11413/2020/Irodag.) közlöm, hogy néhai Dr. Schreier Tibor ügyvéd, aki a Bp-i 96. számú Ügyvédi Iroda irodavezetője volt, 2020. február 18.-án elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja néha Dr. Schreier Tibor ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36068192, irodacíme: 1185 Budapest, Hubay J. u. 56.) illetve a Bp-i 96. számú Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételt követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

5/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.04.27.

2020.05.18.

dr. Varga János (KASZ: 37071016, e-mail: vargajanosdr@t-online.hu, telefonszám: 70/4523552, postacím: 5001 Szolnok, 293., 5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 22. I/5. szám alatti) egyéni ügyvéd, mint néhai Dr. Hubert Imre ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 15240/2020/irodag.) közlöm, hogy néhai Dr. Hubert Imre ügyvéd 2020. január 16. napján elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokokról szóló 4/2019. (VI. 24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja néhai Dr. Hubert Imre ügyvéd (Kamarai Azonosítási száma: 36061880, irodacíme: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket a második közzétételt követő 40 napon belül jelentsék be dr. Varga János (5000 Szolnok, Pf. 293.), egyéni ügyvédnek, mint néhai Dr. Hubert Imre ügyvéd kijelölt irodagondnokának.

4/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.04.21.

2020.07.06.

Alulírott dr. Pink Marianna ügyvéd (Dr. Pink Marianna Ügyvédi Iroda, székhely: 1084 Budapest, Német utca 13. fszt., KASZ: 36067213, e-mail: office@drpink.hu), mint a Budapesti Ügyvédi Kamra I-209-3/2020/irodag. határozata alapján kirendelt irodagondnok az alábbi hirdetményt teszem közzé a 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c. pontja alapján:
Dr. Tusnádi Miklós ügyvéd, aki a Dr. Tusnádi Miklós Ügyvédi Iroda (székhely: 1133 Budapest, Esztergomi út 14. sz., adószám: 18094062-1-41) irodavezető ügyvédje volt, 2020. február 24. napján elhunyt.
Ezúton felhívom a Dr. Tusnádi Miklós Ügyvédi Iroda (székhely: 1133 Budapest, Esztergomi út 14. sz., adószám: 18094062-1-41, KASZ: 290) hitelezőit, hogy az irodával szembeni követeléseiket jelen hirdetmény második közzétételét követő negyven (40) napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.
Budapest, 2020. 04. 20. napján

3/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.03.18.

2020.07.06.

„Alulírott dr. Fábos Katalin ügyvéd (8700 Marcali, Hársfa utca 2/A., KASZ:36071895, tel: +36/20374-04567, e-mail: dr.fabos.katalin@gmail.com), mint néhai dr. Laczkovics Anna ügyvéd (8700 Marcali, Rákóczi utca 47., KASZ: 36059245) a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 10/2020.(02.03.) számú határozatával kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokságról szóló 7/2017.(XI.20) MÜK szabályzat 4.2.2. c. pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé: Az irodagondnok ezúton felhívja dr. Laczkovics Anna ügyvéd (8700 Marcali, Rákóczi utca 47.), mint gondnokolt esetleges hitelezőt, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételétől számított 40 ( negyven) napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.”

2/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.02.12

2020.02.26

"Alulírott dr. Györgyné dr. Bessenyei Erika (1032. Bp. Bécsi út 185., Kasz:36061004, e’mail: drbessenyeierika@gmail.com) ügyvéd, mint a Budapesti Ügyvédi Kamara által 01-I-2841/2019/irodagondn. számú határozatával Szabó Balázs Gábor Ügyvédi Iroda (1126. Bp. Kiss János alt. utca 38. II/10.) részére kirendelt irodagondnoka a MÜK 7/2017. számú szabályzata 4.2.2.c pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé. Az egyszemélyes ügyvédi iroda tagjának dr. Szabó Balázs Gábor kamarai tagságának megszűnésére tekintettel, az Irodagondnok felhívja dr. Szabó Balázs Gábor gondnokolt esetleges hitelezőit, hogy követelésüket a jelen hirdetmény 2. közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be az Irodagondnok részére a fenti elérhetőségen követelésüket, azt alátámasztó okiratokkal együtt. Budapest, 2020.02.11. dr. Györgyné dr. Bessenyei Erika"

1/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.01.29

2020.02.14

"Alulírott dr. Zsolnai János ügyvéd ( székhely: 5400 Mezőtúr, Bástya utca 20.. szám KASZ: 36071786 telefon: +36/30/4761637 e-mail címe: ugyved.zsolnai@t-online.hu ) mint néhai dr. Samu István Gábor egyéni ügyvéd ( 5420 Túrkeve, Petőfi utca 3.. KASZ: 36067997 ) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara E.2/2019.(X.38.) számú határozatával kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokságról szóló 7/2017. ( XI.20 ) MÜK szabályzat 4.2.2. c. pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé: Az irodagondnok ezúton felhívja a dr. Samu István Gábor egyéni ügyvéd ( székhely: 5420 Túrkeve, Petőfi utca 3. sz.) mint gondnokolt esetleges hitelezőit, hogy a követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételétől számított negyven (40) napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg. Mezőtúr, 2020. január 27."

4/2019. Irodagondnoki hirdetmény

2019.11.18

2019.12.10

"Alulírott dr. Legény Péter ügyvéd (1051 Budapest, Sas utca 1. 3. em. 1.) az alábbi hirdetményt tetetem közzé: Dr. Petheő Gábor ügyvéd 2019. szeptember 16. napján kelt a Budapest XII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által kiállított 2086715 okiratszámú halotti anyakönyvi kivonata tanúsága szerint 2019.szeptember 3. napján elhunyt. Felhívom a Dr. Petheő Gábor Ügyvédi Iroda hitelezőit, hogy az irodával szembeni követeléseiket jelen hirdetmény második közzétételét követő negyven napon belül jelentsék be."

3/2019. Irodagondnoki hirdetmény

2019.10.09

2019.12.10

"Alulírott dr. Gergő Károly ügyvéd ( székhely: 8700 Marcali, Kupa utca 1. szám KASZ: 36059165 telefon: +36/70/3266596 e-mail címe: gergokl@vidanetmail.hu ) mint dr. Guricza Tibor egyéni ügyvéd ( 8700 Marcali, Rákóczi utca 15. KASZ: 36059171 ) a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara IV/10/4/2019 számú határozatával kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokságról szóló 7/2017. ( XI.20 ) MÜK szabályzat 4.2.2. c. pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé: Az irodagondnok ezúton felhívja a dr. Guricza Tibor egyéni ügyvéd ( székhely: 8700 Marcali, Rákóczi utca 15. szám ) mint gondnokolt esetleges hitelezőit, hogy a követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételétől számított negyven (40) napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg."" Marcali, 2019. október 08. dr. Guricza Tibor egyéni ügyvéd képviseletében dr. Gergő Károly irodagondnok"

Székhely

1055 Budapest
Szalay utca 7.

 

Call

T: +36-1-311-9800
+36-1-331-1773

F: +36-1-311-7867

Elektronikus út

muk@muknet.hu

KRID: 131010762

MUK

Impresszum

Magyar Ügyvédi Kamara

Fsz: dr. Baranyi Bertold

Ez a weboldal sütiket használ, részletes tájékoztatásért, vagy ha azokat ki szeretné kapcsolni, kérem kattintson ide: