top of page
Irodagondnoki hirdetmények

3/2023. Irodagondnoki hirdetmény

2023.03.23

Dr. Sáska Anna ügyvéd (székhely: 1024 Budapest, Buday László utca 12., 4. emelet, elektronikus elérhetőség: anna.saska@avocat.hu, telefonszám: +3620/214-7515, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 36068119), mint a Bayerné dr. Siklós Éva Ügyvédi Iroda (székhely: 1184 Budapest, Dolgozó utca 4/B., II/5.) Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-471/2023/irodag. számú határozatával kirendelt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Az irodagondnok ezúton felhívja a Bayerné dr. Siklós Éva Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban, a követeléseiket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével jelentsék be az irodagondnok részére, a fenti levelezési címen.

2/2023. Irodagondnoki hirdetmény

2023.02.20.

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd (KASZ: 36058537) (dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A, tel: +36209646960, e-mail: csomos.lilladr@gmail.com, cegkapu: 18175842#), a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-2551/2023. számú határozatával, dr. Pörzse Ildikó (dr. Pörzse Ildikó Ügyvédi Iroda, (1115 Budapest, Etele tér 4., 2. emelet 3., adószáma: 18195101-2-43) kamarai tagságának megszűntetése miatt kijelölt irodagondnoka, a 7/2017. (XI. 20) MÜK szabályzat 4.2.2 c) pontja alapján,
felhívom a dr. Pörzse Ildikó Ügyvédi Iroda hitelezőit, mivel az egyszemélyes ügyvédi irodának nem maradt tagja, hogy a hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül, a fenti elérhetőségeim egyiként, okirati bizonyítékok csatolásával a dr. Pörzse Ildikó Ügyvédi Irodával/dr. Pörzse Ildikó volt irodavezető ügyvéddel szemben fennálló hitelezői igényüket jelentsék be.

1/2023. Irodagondnoki hirdetmény

2023.02.14.

Dr. Sáska Anna ügyvéd (székhely: 1024 Budapest, Buday László utca 12., 4. emelet, elektronikus elérhetőség: anna.saska@avocat.hu, telefonszám: +3620/214-7515, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 36068119), mint dr. Benyák György ügyvéd (székhely: 1133 Budapest, Garam utca 34., I/19.) Budapesti Ügyvédi Kamara 01-Ü-36057444/2023/irodag. számú határozatával kirendelt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Az irodagondnok ezúton felhívja dr. Benyák György ügyvéd esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban, a követeléseiket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével jelentsék be az irodagondnok részére, a fenti levelezési címen.

32/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.12.19.

Alulírott, dr. Tasnádi Zita, egyéni ügyvéd (székhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 86/a., KASZ: 36070081, e-mail: zita.tasnadi@gmail.com, mobil: 06203692125), a Budapesti Ügyvédi Kamara által 01-I-1600/2022/irodag. szám alatt meghozott határozattal néhai dr. Tasnádi Zoltán, ügyvéd, valamint a Tasnádi Zoltán Ügyvédi Iroda (székhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 86/A.) kinevezett irodagondnoka az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 4.2.2. pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok ezúton felhívja a Tasnádi Zoltán Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy igényüket – a követeléseiket alátámasztó dokumentumok egyidejű megküldésével - jelentsék be fenti levelezési címen jelen, hirdetmény közzétételét követő 40 (negyven) napon belül.

31/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.12.14

Alulírott dr.Benis László ügyvéd (székhely: 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 12. elektronikus elérhetőség: dr.benis@benisugyved.hu, telefonszám: 20/9411-302, nyilvántartó kamara: Pest Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 36057411) mint néhai dr.Babák László (székhely: 2131 Göd, Iván-Kovács László utca 1/C.) a Pest Megyei Ügyvédi Kamara Ü.563/2022. számú határozatával kirendelt irodagondnoka, az irodagondnokokról szóló 7/2017. (XI.20.) MÜK szabályzat 4.2.2. c pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondok ezúton felhívja dr.Babák László esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban, a követeléseiket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével jelentsék be az irodagondnok részére, a fenti levelezési címen.

30/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.11.15.

dr. Tar György ügyvéd (székhely: 2600 Vác, Zichy utca 29., elektronikus elérhetőség: drtargyorgy@gmail.com, telefonszám: +3630/433-8532, nyilvántartó kamara: Pest Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 36070037), mint a dr. Kenéz Tibor (székhely: 2600 Vác, Kosdi utca 2.) Pest Megyei Ügyvédi Kamara Ü.569/2022. számú határozatával kirendelt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok ezúton felhívja dr. Kenéz Tibor esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban, a követeléseiket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével jelentsék be az irodagondnok részére, a fenti levelezési címen.

29/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.10.27.

Dr. Sáska Anna ügyvéd (székhely: 1024 Budapest, Buday László utca 12., 4. emelet, elektronikus elérhetőség: anna.saska@avocat.hu, telefonszám: +3620/214-7515, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 36068119), mint a Dr. Rőder Edit Ügyvédi Iroda (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., II/1.) Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-4239/2022/irodag. számú határozatával kirendelt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Az irodagondnok ezúton felhívja a Dr. Rőder Edit Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban, a követeléseiket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével jelentsék be az irodagondnok részére, a fenti levelezési címen.

28/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.10.27.

Dr. Sáska Anna ügyvéd (székhely: 1024 Budapest, Buday László utca 12., 4. emelet, elektronikus elérhetőség: anna.saska@avocat.hu, telefonszám: +3620/214-7515, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 36068119), mint a Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda (székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 81.) Budapesti Ügyvédi Kamara 01-Ü-17799/2022/irodag. számú határozatával kirendelt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Az irodagondnok ezúton felhívja a Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban, a követeléseiket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével jelentsék be az irodagondnok részére, a fenti levelezési címen.

27/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.10.03.

Alulírott dr. Homoki Péter ügyvéd (Homoki Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1, 0617004020, office@homoki.net), mint a Gál Andor Géza Ügyvédi Iroda (székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 31. I/1.) Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-248/2022/irodag. számú határozatával kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé: Az irodagondnok ezúton felhívja a Gál Andor Géza Ügyvédi Iroda mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított negyven (40) napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követeléseiket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével. Budapest, 2022. 09. 30. Tisztelettel: Gál Andor Géza Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Homoki Péter ügyvéd, irodagondnok

26/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.09.09

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara határozatával dr.Polyák Ügyvédi Iroda (1136 Budapest Hollán Ernő u. 43.II/1) részére kirendelt irodagondnok, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok felhívja az Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

25/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.09.05.

Szabóné dr. Helli Ilona ügyvéd (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 49. fszt. 3., KASZ: 36069061, telefonszám: 0642/951-107, +3620/414-7100, e-mail: drhelliilona@gmail.com) mint a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara E.3./2022. sz. elnöki határozatával Oroszné dr. Nagy Matild Ügyvédi Irodája (4320 Nagykálló, Hunyadi u. 2. szám) részére kirendelt irodagondnok, az irodagondnokról szóló 7/2017 (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: Az irodagondnok felhívja az Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban – a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével – az irodagondnok fenti elektronikus vagy postai levelezési címén jelentsék be.

24/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.09.01.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara határozatával dr.Bodnár Melinda Ügyvédi Iroda ( 1112 Budapest Hermánd u. 12. I/3) részére kirendelt irodagondnok, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok felhívja az Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

23/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.08.22.

Dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd (székhely: 1132 Budapest, Váci út 28., II. emelet 5.; KASZ: 36071361; telefon: +36 1 445-0456, e-mail: iroda@vidakovics.hu; a továbbiakban: „Irodagondnok”) mint a Dr. Kiss G. Szabolcs Ügyvédi Iroda (székhely: 1132 Budapest, Váci út 28., II. emelet 5.; a továbbiakban: „Ügyvédi Iroda”) részére kirendelt irodagondnok, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: Az Irodagondnok felhívja az Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban – a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével – az Irodagondnok fenti elektronikus vagy postai levelezési címén jelentsék be.

22/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.08.10.

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd (KASZ: 36058537) (dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A, tel: +36209646960, e-mail: csomos.lilladr@gmail.com, cegkapu: 18175841#), a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-12935/2022. irodag. számú határozatával, dr. Kemenes Éva ügyvéd (székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 13-15., I. emelet 5.) elhalálozása miatt kijelölt irodagondnoka, a 7/2017. (XI. 20) MÜK szabályzat 4.2.2 c) pontja alapján,
felhívom dr. Kemenes Éva hitelezőit, hogy a hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül, a fenti elérhetőségeim egyiként, okirati bizonyítékok csatolásával hitelezői igényüket jelentsék be.

21/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.08.01.

Dr. Sütő Katalin ügyvéd (székhely: 1028 Budapest, Dózsa György utca 23., KASZ: 36068760, telefon: +36 70 331-9073, e-mail: drsuto@t-online.hu) a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-2690/P223Z4ZMEB5B/2022/irodag. számú Határozatával a Peterdi Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Síp u. 6. II/5.) részére kirendelt irodagondnok, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok felhívja a Peterdi Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

20/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.07.26.

Dr. Szolga Róbert ügyvéd (székhely: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. utca 43. fszt. 1., KASZ:36059345, telefon: +36 20 256 19 38, e-mail: szolga.iroda@gmail.com) a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara VIII/6/5/2022. ügyiratszámú és 3/ 2022 (03.22.). számú Határozatával Bérczi Ügyvédi Iroda (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. utca 119.) részére kirendelt irodagondnok, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: Az irodagondnok felhívja az Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

19/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.07.26.

Dr. Dobi Ildikó ügyvéd, (székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 31.1/1., levelezési cím: 1381 Budapest, Pf.1368., telefon: +3620/494-6771; KASZ:36058969) mint dr. Gerencsér Mária (Fejér Megyei Ügyvédi Kamara 1931/2022.(VI.17.) E.h. számú irodagondnokot kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat4.2.2.c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok felhívja dr. Gerencsér Mária ügyvéd (székhely: 2451 Ercsi, József Attila utca 26/1., KASZ.36060642) esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban – a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével – az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

18/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.06.28

Dr. Nagy József Gyula ügyvéd (székhely: 11165 Budapest, Nagyvázsony utca 2, KASZ:36065916, telefon: +36 30 566-3456, e-mail: drnagyjozsefgyula@gmail.com) a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-3831/2022/irodag. számú Határozatával Dr. Huszár-Szabó Ügyvédi Iroda (1147 Budapest, Lőcsei utca 47.) részére kirendelt irodagondnok, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok felhívja az Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

17/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.06.02.

Dr. Nagy József Gyula ügyvéd (székhely: 11165 Budapest, Nagyvázsony utca 2, KASZ:36065916, telefon: +36 30 566-3456, e-mail: drnagyjozsefgyula@gmail.com) a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-4210/2022/irodag. számú Határozatával dr. Vajk Kálmán Ügyvédi Iroda (1224 Budapest, Kunyhó u. 56.) részére kirendelt irodagondnok, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok felhívja az Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

16/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.05.23.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara határozatával dr. Szilágyi Roland Ügyvédi Iroda ( 1053 Budapest Honvéd u. 40. I.em.2/a) részére kirendelt irodagondnok, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok felhívja az Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

15/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.04.12.

dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.: +36306973949, KASZ: 36059453), mint dr. Széll M. Gábor ügyvéd (Budapesti Ügyvédi Kamara 01-Ü-13181/2022/irodag. sz. kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok felhívja dr. Széll M. Gábor ügyvéd (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 47. I/4.) esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

14/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.04.08.

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd (KASZ: 36058537) (dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A, tel: +36209646960, e-mail: csomos.lilladr@gmail.com, cegkapu: 18175841#), a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-Ü-184KPKNQ/2022. számú határozatával, dr. Pintér Blanka (székhely: 1052 Budapest, Galamb utca 3., 6. emelet 4., ) kamarai tagságának megszűntetése miatt kijelölt irodagondnoka, a 7/2017. (XI. 20) MÜK szabályzat 4.2.2 c) pontja alapján,
felhívom dr. Péter Blanka hitelezőit, hogy a hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül, a fenti elérhetőségeim egyikén, okirati bizonyítékok csatolásával hitelezői igényüket jelentsék be.

13/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.03.30.

Dr. Farkas Gabriella ügyvéd (székhely: 1055 Budapest, Szent István tér 5. 2./8., cégkapu#62896380, e-mailcím: gabriella.farkas@avocat.hu, mobil: 0036-20-5781288, KASZ: 360 59779) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-l-163/2022/irodag. számú határozatával az Erdős Ügyvédi Iroda (székhelye: 1107 Budapest, Somfa köz 10. 1/3.) részére kirendelt irodagondnok közlöm, hogy dr. Erdős György elhunyt. A MÜK /2017. (XI.20.) Szabályzatának 4.2.2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:
Felhívom az Erdős Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

12/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.03.30.

Dr. Dely-Steindl Eszter ügyvéd (székhely: 1027 Budapest, Margit krt. 26. V/2B., KASZ:36058863, telefon: +36 30 300 6796, e-mail: dely-steindl.eszter@t-online.hu), mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-2287/2022/irodag. számú határozatával a Szenci Ügyvédi Iroda (székhely: 1045 Budapest, Istvántelki út 28.) részére kirendelt irodagondnok közlöm, hogy az ügyvédi iroda vezetője, dr. Szenci Ágnes ügyvéd elhunyt, és az ügyvédi irodának nem maradt tagja.
A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Felhívom a Szenci Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre a fenti elérhetőségeimen, a követelést alátámasztó okiratokkal együtt.

11/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.03.23

Dr. D. Horváth László ügyvéd (1061 Budapest, Andrássy út 31. fszt.2., KASZ 36058708, e-mail: dhorvath@dhorvath.hu), mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-Ü-12990/2021/irodag. számú határozatával Dr. Horváth L. Béla ügyvéd (székhely: 1147 Budapest Kerékgyártó u. 61/A.) részére kirendelt irodagondnok közlöm, hogy Dr. Horváth L. Béla elhunyt.
A MÜK 7/2017(XI.20.) Szabályzatának 4.2.2.C pontja értelmében az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Felhívom Dr. Horváth L. Béla ügyvéd (székhely: 1147 Budapest Kerékgyártó u. 61/A.) esetleges hitelezőit, hogy követelésüket a hirdetmény közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be részemre a fenti elérhetőségeim valamelyikén írásban, a követelést alátámasztó okiratokkal együtt.

10/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.02.14.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-10372/2022/irodag. számú határozatával dr. Zimnic János ügyvéd (1011 Budapest Fő utca 40.II.2) részére kirendelt irodagondnok közlöm, hogy dr.Zimnic János ügyvéd elhunyt. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:
Felhívom dr.Zimnic János ügyvéd esetleges hitelezőt, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

9/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.02.11.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 02-I-4394/2022/irodag. számú határozatával a Kókai Ügyvédi Iroda (1023 Budapest,Ürömi utca 24-28.fszt.4) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy az Ügyvédi Iroda vezetője, dr.Kókai Balázs ügyvéd kamarai tagsága 2019.március 25. napi hatállyal megszüntetésre került. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:
Felhívom a Kókai Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőt, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

8/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.02.11.

Alulírott Dr. Móra Szabolcs ügyvéd ( 4400 Nyíregyháza, Iskola u.3., KASZ: 36065682, tel: 06309655528, email: dr.mora.szabolcs@gmail.com), mint néhai Dr. Móráné Dr. Jankovics Erzsébet ügyvédnek ( 4400 Nyíregyháza, Iskola u.3., KASZ: 36065684) a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara 2/2022.sz. Elnökségi Határozatával kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017.(XI.20.) MÜK szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé: Az irodagondnok ezúton felhívja Dr. Móráné Dr. Jankovics Erzsébet ügyvéd ( 4400 Nyíregyháza, Iskola u.3., KASZ: 36065684) esetleges hitelezőit, hogy igényüket a közzétételt követő 40 ( negyven ) napon belül jelentsék be az irodagondnok részére írásban, a fenti elérhetőségeken, a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével.

7/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.02.01.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara I-314-1/2022/irodag. számú határozatával a Bp.-i 59. sz. Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Március 15. tér 2. fm. 1) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy az Ügyvédi Iroda vezetője, Csatáryné dr. Virágh Julianna ügyvéd kamarai tagságát 2022. január 7. napi hatállyal megszüntette, ezért az Ügyvédi Irodának nem maradt tagja. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:
Felhívom a Bp.-i 59. sz. Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőt, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

6/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.01.25.


dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.: +36306973949, KASZ: 36059453), mint a Lencs Ügyvédi Iroda (Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-1557/2021/irodag. sz. kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: Az irodagondnok felhívja a Lencs Ügyvédi Iroda (székhely: 1011 Budapest, Hunyadi János út 20.), mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

5/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.01.25.

dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.: +36306973949, KASZ: 36059453), mint dr. Szekuli György ügyvéd (Budapesti Ügyvédi Kamara 01-Ü-13646/2021/irodag. sz. kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: Az irodagondnok felhívja dr. Szekuli György ügyvéd (székhely: 1118 Budapest, Törökugrató u. 18.) esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

4/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.01.25.

dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.: +36306973949, KASZ: 36059453), mint dr. Kozma Zoltán ügyvéd (Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-10893/2022/irodag sz. kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: Az irodagondnok felhívja dr. Kozma Zoltán ügyvéd (székhely: 1211 Budapest, Kossuth L. u. 48. I/5.) esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

3/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.01.25.

dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.: +36306973949, KASZ: 36059453), mint Békyné dr. Hüse Ágnes ügyvéd (Budapesti Ügyvédi Kamara 01-Ü-11105/2021/irodag. sz. kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: Az irodagondnok felhívja Békyné dr. Hüse Ágnes ügyvéd (székhely: 1055 Budapest, Balaton u. 22-24. fszt. 1.) esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

2/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.01.11.

Dr. Hircsu Krisztina ügyvéd (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 22. 1/3, KASZ: 36061530, e-mail: drhircsu.krisztina@gmaol.com, mobil: +36-30/228-0571), mint néhai dr. Kakuk István ügyvéd (KASZ: 36072334, székhely Hernádnémeti, Rákóczi u. 2.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara Ü-26/2021 számú határozatával kirendelt irodagondnok közlöm, hogy dr. Kakuk István ügyvéd 2021. március 30. napján elhalálozott. Őt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara törölte. A MÜK irodagondnokokról szóló 7/2017.(XI.20.) MÜK szabályzat 4.2.2.c/ alpontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: A gondnokolt vagyonának felmérése érdekében az irodagondnok felhívja dr. Kakuk István ügyvéd (KASZ: 36072334, székhely Hernádnémeti, Rákóczi u. 2.) esetleges hitelezőit, hogy a hitelezői igényüket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül, a követeléseket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével írásban jelentsék be dr. Hircsu Krisztina ügyvédnek a 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 22. 1/3. sz. alatti címen.

1/2022. Irodagondnoki hirdetmény

2022.01.06.

Dr. Legeza László ügyvéd (KASZ:36064459, székhely és postai cím: 5700 Gyula, Béke sgt.47., e-mail: legezal@gmail.com, T:+36-66-361-959, Mobil: +36-30-6067808), mint néhai dr. Csizmadia Miklós ügyvéd (KASZ: 36058501, székhely: 5700 Gyula, Béke sgt.27.) a Békés Megyei Ügyvédi Kamara 45/2021.(XII.17.) határozatával kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy dr. Csizmadia Miklós ügyvéd 2021. december 9-én elhunyt. Őt a Békés Megyei Ügyvédi Kamara törölte. A MÜK irodagondnokokról szóló 7/2017.(XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2.c./alpontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: A gondnokolt vagyonának felmérése érdekében az irodagondnok felhívja dr. Csizmadia Miklós ügyvéd (KASZ: 36058501, székhely: 5700 Gyula, Béke sgt.27.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül, írásban – a követeléseket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével – jelentsék be dr. Legeza László ügyvédnek, a fenti postacímen.

35/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.12.21.

Dr. Weinzierl Tamás ügyvéd (KASZ:36071561), székhely 1125 Budapest, Diana u. 9., email: dr.weinzierl@t-omline.hu, tel.: 214-8382, mobil: +36 30 439 1919, postacím: 1125 Budapest, Diana u. 9., néhai Dr. Faragó István (KASZ:36059736), /1055 Budapest, Falk Miksa u. 19. 2. em. 4./ ügyvéd Budapesti Ügyvédi Kamara 01-Ü-13080/2021/irodag. határozatával kijelölt irodagondnokaként közlöm, hogy Dr. Faragó István 2021. november 14. napján elhunyt. Őt a Budapesti Ügyvédi Kamara a kamarai nyilvántartásból törölte. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokokról szóló 4/2019 (VI.24) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: A gondnokolt vagyonának felmérése érdekében az irodagondnok felhívja Dr. Faragó István (Kamarai azonosítós száma: 36059736, iroda címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 19. 2. em. 4. szám) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követelésüket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban – a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével – jelentsék be Dr. Weinzierl Tamás ügyvédnek a fenti postacímen.

34/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.12.20.

Dr. Görbe László ügyvéd (KASZ: 36060797) /Dr. Görbe Ügyvédi Iroda, székhely: 9022 Győr, Batthyány tér 5., e-mail: drgorbe@drgorbe.hu, tel.: +36 20 9245300, postacím: 9022 Győr, Batthyány tér 5 ./, néhai Dr. Karcagi-Mészáros Zsolt (KASZ: 36062621) / 9023 Győr, Mester utca 1./ ügyvéd a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara a 86/1998-11/2021. valamint 86/1998-15/2021. számú határozataival kijelölt irodagondnokaként közlöm, hogy Dr. Karcagi-Mészáros Zsolt 2021. március 5. napján elhunyt. A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara a kamarai nyilvántartásból törölte. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: A gondnokolt vagyonának felmérése érdekében az irodagondnok felhívja a Dr. Karcagi-Mészáros Ügyvédi Iroda / 9023 Győr, Mester utca 1./ esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban, kizárólag postai úton – a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével – jelentsék be Dr. Görbe László ügyvédnek a 9022 Győr, Batthyány tér 5. szám alatti postacímen.

33/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.12.17.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara I-106-1/2021 irodag.számú határozatával Dr. Tim Ügyvédi Iroda (székhely: 1036 Budapest Lajos u. 123.III/12) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy dr. Tim Gábor az Iroda egyedüli tagjának kamarai tagsága megszűnt és az Irodának nem maradt tagja. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján az Iroda vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:
Felhívom Dr. Tim Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőt, hogy igényüket, az Irodával szemben fennálló esetleges követelésüket, a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

32/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.12.17.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-1218/2021 irodag. számú határozatával a Hargittay Ügyvédi Iroda (székhely:1114 Budapest Bocskai út 23. I.5.) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy dr. Hargittay Attila az Iroda egyedüli tagjának kamarai tagsága megszűnt és az Irodának nem maradt tagja. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján az Iroda vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:
Felhívom Dr. Hargittay Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőt, hogy igényüket, az Irodával szemben fennálló esetleges követelésüket, a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

31/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.11.19.

Dr. Nikula János ügyvéd (KASZ: 36066312) /Dr. Nikula János Ügyvédi Iroda, székhely: 2040 Budaörs, Templom tér 8/1., e-mail: info@nikulajanos.hu, tel.: +36 30 405 3311, postacím: 2040 Budaörs, Templom tér8/1./, néhai Dr. Harangozó István (KASZ: 36061241) /2040 Budaörs, Baross u. 89 sz./ ügyvéd Pest Megyei Ügyvédi Kamara Ü.648/2021. számú határozatával kijelölt irodagondnokaként közlöm, hogy Dr. Harangozó István 2021. október 31. napján elhunyt. A Pest Megyei Ügyvédi Kamara a kamarai nyilvántartásból törölte. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: A gondnokolt vagyonának felmérése érdekében az irodagondnok felhívja Dr. Harangozó István (Kamarai azonosító száma: 36061241, irodacíme: 2040 Budaörs, Baross u. 89 szám) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban – a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével – jelentsék be Dr. Nikula János ügyvédnek a fenti postacímen.

30/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.10.07.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint a Verőci Ügyvédi Iroda kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 01-I-110/184ZPPXX-1/2021/irodag.) közlöm, hogy a Dr. Verőci Judit, ügyvéd, a Verőci Ügyvédi Iroda (lajstromszáma: I-110) vezetője 2021. szeptember 30. napi hatállyal lemondott kamarai tagságáról, az ügyvédi irodának nem maradt tagja. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja a Verőci Ügyvédi Iroda, Dr. Verőci Judit, ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36071324, irodacíme: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 88. fszt. 1.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételt követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

29/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.10.04.

dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.: +36306973949, KASZ: 36059453), mint a Dr. Horváth Ügyvédi Iroda (Budapesti Ügyvédi Kamara 02-I-10/2021/irodag. sz. kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: Az irodagondnok felhívja a Dr. Horváth Ügyvédi Iroda (székhely: 1022 Budapest, Hankóczy J. u. 2. fszt. 2.), mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

28/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.10.04.

dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.: +36306973949, KASZ: 36059453), mint a Dr. Kovács Árpád Ügyvédi Iroda (Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-1067/2021/irodag. sz. kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: Az irodagondnok felhívja a Dr. Kovács Árpád Ügyvédi Iroda (székhely: 1118 Budapest, Rahó u. 24/C fszt. 4.), mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

27/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.10.04.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint néhai Dr. Szabó Zsuzsanna, ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 01-11317/7427-1/2021/irodag.) közlöm, hogy a Dr. Szabó Zsuzsanna 2021. augusztus 18.-án elhunyt. A Budapesti Ügyvédi Kamara a kamarai nyilvántartásból törölte. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja Dr. Szabó Zsuzsanna, ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36071583, irodacíme: 1085 Budapest, József krt. 67. fm.1.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételt követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

26/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.09.27

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint Dr. Tőzsér Orsolya, ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 01-Ü-19268/2021/irodag.) közlöm, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége a 2021. Eln. 470/05/37. számú határozatával Dr. Tőzsér Orsolya, ügyvéd kamarai tagságát 2021. június 23. napi hatállyal megszüntette és a nyilvántartásból törölte. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja Dr. Tőzsér Orsolya, ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36070628, irodacíme: 4031 Debrecen, Gyolcsos u. 29. I/4.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételt követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

25/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.09.27

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint Dr. Petrilyák Éva, ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 01-I-11479/2021/irodag.) közlöm, hogy Dr. Petrilyák Éva, ügyvéd 2019. február 27.-én lemondott kamarai tagságáról, és 2021. január 19.-én elhunyt. Dr. Petrilyák Éva ügyvédet a Budapesti Ügyvédi Kamara a nyilvántartásból törölte. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja Dr. Petrilyák Éva, ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36067171, irodacíme: 1137 Budapest, Pozsonyi út 19. IV/5.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételt követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

24/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.09.22

23/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.09.03.

Az Irodagondnok felhívja az Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban – a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével – az Irodagondnok fenti elektronikus vagy postai levelezési címén jelentsék be.

22/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.08.03.

Ifj. Dr. Kicska Zoltán (székhely: 6600 Szentes, Tóth József u. 4., KASZ:36061965, telefon: 06/20 936 8160, e-mail: drkicskazoltan@t-online.hu; drkicska.z@invitel.hu) mint a Szegedi Ügyvédi Kamara 162/2021/2 számú határozatával Dr. Kicska Zoltán (székhely:6600 Szentes, Tóth József u. 4.) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy Dr. Kicska Zoltán 2021. június 26. napján elhunyt. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:

Felhívom Dr. Kicska Zoltán esetleges hitelezőit, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

21/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.07.16.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-12256/2021.irodag. számú határozatával Dr. Bartos Attila (székhely:1025 Budapest baba u. 1. III.7.) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy dr. Bartos Attila 2021.április 21. napján elhunyt. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé: Felhívom Dr. Bartos Attila esetleges hitelezőt, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

20/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.06.28.

„Dr. Vacsi Miklós ügyvéd (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98/A. postacím: 1591 Budapest, Pf. 442, KASZ: 36070821, tel.: +36303117863, e-mail: iroda.drvacsi@gmail.com) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 03-13017/2021/irodag. számú határozatával Vacsiné dr. Holvai Erzsébet ügyvéd részére kirendelt irodagondnok közlöm, hogy Vacsiné dr. Holvai Erzsébet ügyvéd 2021. január 10. napján elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 7/2017.(XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) pontja alapján a jelen hirdetménnyel a következő közleményt teszem közzé:

Felhívom Vacsiné dr. Holvai Erzsébet ügyvéd esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.”

19/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.06.28.

"Dr. Tóth Tamás Vilmos ügyvéd (székhely: 6721 Szeged, Sóhordó utca 7. fszt. 2., KASZ: 36070514, tel.: +36204550154, e-mail: tothtamasvilmos@t-online.hu ) mint a Szegedi Ügyvédi Kamara Eln.135/2021/1 számú határozatával a Czirják Ügyvédi Iroda (6721 Szeged, Sóhordó utca 7. fszt. 2.) részére kirendelt irodagondnok közlöm, hogy Dr. Czirják László ügyvéd 2021. május 27. napján elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 7/2017.(XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívom Dr. Czirják László ügyvéd és a Czirják Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg."

18/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.05.19.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590,
telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a
Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-16461/2021/iroda. számú határozatával Dr. Szulik
Brigitta ÜI (székhely:1025 Budapest Verecke lépcső 16/A fsz.) részére kirendelt
irodagondnok, közlöm, hogy dr. Szulik Brigitta 2021. április 15. napján elhunyt. A MÜK
7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése
érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:
Felhívom Dr. Szulik Brigitta ÜI esetleges hitelezőt, hogy igényüket a jelen hirdetmény
közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti
elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

17/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.04.19.

Dr. Bali Papp Rita ügyvéd (székhely: 8640 Fonyód, Szent István u. 14., KASZ: 36059109, tel.: +36309894506, e-mail: drbalipapprita@gmail.com) mint a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara VI/7/2021. számú határozatával Dr. Radics Ottó ügyvéd részére kirendelt irodagondnok közlöm, hogy Dr. Radics Ottó ügyvéd 2021. március 02. napján elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 7/2017.(XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé: Felhívom Dr. Radics Ottó ügyvéd esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

16/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.04.08.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint a Varga Zoltán Ügyvédi Iroda kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 01-I-1641/2021/Irodag.) közlöm, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége a 2021. Eln. 470/01/36. számú határozatával Dr. Varga Zoltán ügyvéd kamarai tagságát 2021. március 21. napi hatállyal megszűntette, és a nyilvántartásból törölte. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja Dr. Varga Zoltán ügyvéd és a Varga Zoltán Ügyvédi Iroda (Kamarai azonosító száma: 36071088, irodacíme: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. IV/17.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételt követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

15/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.04.08.

„Dr. Rezes Zoltán István, ügyvéd (KASZ: 36067787, a Rezes Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: z.rezes@dr-rezes.hu, tel:+36-209-276-457, postacím: 1146 Budapest, Abonyi u. 5.), mint Dr. Sebesi Csaba ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 01-18517/2021/irodag.) közlöm, hogy Dr. Sebesi Csaba ügyvéd kamarai tagsága 2021. február 4-i hatállyal megszűnt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja Dr. Sebesi Csaba ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36068213, irodacíme: 1119 Budapest, Allende park 19.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Rezes Zoltán István ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.”

14/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.04.06.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-12440/2021 számú határozatával Dr. Dömötör Iván ügyvéd (székhely: 1074.Budapest Rottenbiller i. 12.I.15) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy dr. Dömötör Iván ügyvéd 2020. november 18. napján elhunyt. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:
Felhívom Dr. Dömötör Iván esetleges hitelezőt, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

13/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.04.06.

Dr. Bali János ügyvéd (székhely: 5000 Szolnok, Kazinczy u.3., KASZ:36056843, telefon: 06-20/9788994, e-mail: drbalijanos@gmail.com), mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara 73/2020. (XII.08.) számú határozatával Dr. Fodor Ferenc ügyvéd (székhely: 5000 Szolnok, Ady E. út 1. 1/5.; KASZ: 36060122) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy dr. Fodor Ferenc ügyvéd kamarai tagsága 2020. november 21. napján megszűnt. A MÜK 7/2017. (XI.20.) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében jelen hirdetménnyel felhívom Dr. Fodor Ferenc ügyvéd esetleges hitelezőit, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő negyven napon belül jelentsék be a részemre, mint irodagondnok részére a fenti postai címemre, a követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

12/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.03.29.

Dr. Márku Valéria ügyvéd (székhely: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 12. I. em. 3., KASZ:36065001, telefon: 06-25/500130, 06-20/9111482, e-mail: dr.marku.ugyved@gmail.com, elektronikus elérhetőség: 11604938#cegkapu), mint a Fejér Ügyvédi Kamara 1877/2021./I.14./E.h. sz. számú határozatával Dr. Bakos Károly ügyvéd (székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.; aliroda: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 27. fsz. 2.; KASZ: 36056761) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy dr. Bakos Károly ügyvéd kamarai tagsága 2020. december 12. napján megszűnt. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében jelen hirdetménnyel felhívom Dr. Bakos Károly ügyvéd esetleges hitelezőit, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be a részemre, mint irodagondnok részére, a fenti postai címemre a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

11/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.02.23.

Felhívom Dr. Horváth L. Béla ügyvéd (székhely: 1147 Budapest Kerékgyártó u. 61/A.) esetleges hitelezőit, hogy követelésüket a hirdetmény közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be részemre a fenti elérhetőségeim valamelyikén írásban, a követelést alátámasztó okiratokkal együtt.

10/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.02.23.

dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.: +36306973949, KASZ: 36059453), mint a Diós Ügyvédi Iroda (Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-16741/2021/irodag. sz. kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

10/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.02.23.

dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.: +36306973949, KASZ: 36059453), mint a Diós Ügyvédi Iroda (Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-16741/2021/irodag. sz. kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé: Az irodagondnok felhívja a Diós Ügyvédi Iroda (székhely: 1157 Budapest, Páskom park 3. I/10.), mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

9/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.02.23.

dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.: +36306973949, KASZ: 36059453), mint a Dr. Kertész Gábor Ügyvédi Iroda (Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-2410/2021/irodag. sz. kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok felhívja a Dr. Kertész Gábor Ügyvédi Iroda (székhely: 1034 Budapest, Szőlő u. 35. IX/51.), mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével – az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

8/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.02.19.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint néhai Dr. Szvoboda Ferenc ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 01-I-12286/2021/Irodag.) közlöm, hogy néhai Dr. Szvoboda Ferenc ügyvéd 2020. december 2.-án elhúnyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja néhai Dr. Szvoboda Ferenc ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36069898, irodacíme: 1141 Budapest, Bazsarózsa utca 103.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

7/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.02.19.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590,
telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-14187/2021/iroda. számú határozatával Dr. Balogh Gábor (székhely: 1091 Budapest Üllői út 29. fsz.2.) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy dr. Balogh Gábor 2021. január 19. napján elhunyt. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának
4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:
Felhívom Dr. Balogh Gábor esetleges hitelezőt, hogy igényüket a jelen hirdetmény
közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

6/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.02.08.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint Dr. Ferenczi Zsuzsa ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 01-184DJGY/2021/Irodag.) közlöm, hogy Dr. Ferenczi Zsuzsa ügyvéd kamarai tagsága 2021. január 12.-i hatállyal megszűnt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja Dr. Ferenczi Zsuzsa ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36073116, irodacíme: 1024 Budapest, Margit krt. 47-49. IV/1.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

6/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.02.08.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint Dr. Ferenczi Zsuzsa ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 01-184DJGY/2021/Irodag.) közlöm, hogy Dr. Ferenczi Zsuzsa ügyvéd kamarai tagsága 2021. január 12.-i hatállyal megszűnt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja Dr. Ferenczi Zsuzsa ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36073116, irodacíme: 1024 Budapest, Margit krt. 47-49. IV/1.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

5/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.02.01.

Alulírott Szabóné dr.Onódi Erzsébet ügyvéd (székhely: 8000 Székesfehérvár, 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 41.fsz., KASZ: 36069057., e-mail: info@dronodi.hu, tel.: 06-30-8163075.,) mint Dr.Szijártó Ügyvédi Iroda kijelölt irodagondnoka (irodagondnoki jelölő határozat száma: Fejér Megyei Ügyvédi Kamara Eln. 1881-1/2021(I.28.)sz. határozat) közlöm, hogy Lévainé dr. Szijártó Mariann ügyvéd (KASZ: 36064560) 2021.01.14-én elhunyt, kamarai tagsága 2021.01.14-én megszűnt, így a Dr. Szijártó Ügyvédi Irodának (székhely: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 1/b.,) nem maradt tagja. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019.(VI.24.)MÜK szabályzattal módosított 7/2017(XI.20.) MÜK szabályzat 4.2.2.c.alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében jelen hirdetménnyel felhívom a Dr.Szijáró Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, követelésüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

4/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.01.25.

Alulírott Dr. Hende Gábor ügyvéd (székhely, postacím: 9700 Szombathely, Szűrcsapó u.26/D fsz.1., KASZ36061433, e-mail: dr.hende.gabor@gmail.com, tel: 0670-2726593), mint a 36.sz. Ügyvédi Iroda kijelölt irodagondnoka ( irodagondnoki kijelölő határozat : Vas Megyei Ügyvédi Kamara Eln. 69-1/2020 ) közlöm, hogy Dr. Hende Marcell ügyvéd (KASZ36061434) 2020.aug.15.napján elhunyt, kamarai tagsága 2020.augusztus 15.napján megszűnt, így a 36.sz.Ügyvédi Irodának (címe: 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 26/D fsz.1.) nem maradt tagja. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívom a 36.sz.Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, követelésüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

3/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.01.25.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint Dr. Varga D. Tamás ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 03-Ü-18448/2021/Irodag.) közlöm, hogy Dr. Varga D. Tamás ügyvéd kamarai tagsága 2019. október 19.-én felfüggesztésre került, így a Dr. Varga D. Tamás ügyvédi tevékenységet nem végezhet. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja Dr. Varga D. Tamás ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36070977, irodacíme: 2700 Cegléd, Szép u. 4.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

2/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.01.13.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint Dr. Dékány Anita Ildikó Ügyvédi Iroda kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 03-I-2732/2020/Irodag.) közlöm, hogy Dr. Dékány Anita ügyvéd kamarai tagsága 2017. február 28.-án megszűnt, így a Dr. Dékány Anita Ügyvédi Irodának nem maradt tagja. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja Dr. Dékány Anita Ügyvédi Iroda, Dr. Dékány Anita ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 2732, irodacíme: 1137 Budapest, Szent István krt. 18. III.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

1/2021. Irodagondnoki hirdetmény

2021.01.13.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint Dr. Sarkadi Ildikó Ügyvédi Iroda kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 04-I-4070/2020/Irodag.) közlöm, hogy Dr. Sarkadi Ildikó ügyvéd kamarai tagsága 2018. július 30.-án megszűnt, így a Dr. Sarkadi Ildikó Ügyvédi Irodának nem maradt tagja. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja Dr. Sarkadi Ildikó Ügyvédi Iroda, Dr. Sarkadi Ildikó ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 4070, irodacíme: 1015 Budapest, Batthyány u. 54. IV/8.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

17/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.12.21.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-3962/2020 számú határozatával Dr. Dorka Enikő Ügyvédi Iroda (székhely: 1025. Zöldlomb u. 5. 3/6..) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy dr. Dorka Enikő 2020.október 26. napján elhunyt. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:
Felhívom Dr. Dorka Enikő Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőt, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

16/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.12.17.

Dr. Glegyák Eszter ügyvéd (székhely: 9028 Győr, József Attila u. 52. I./2., tel: 96/618-512, e-mail: dr.glegyak.eszter@gmail.com).; KASZ: 36060701, elektromos kapcsolattartási cím: 55254807 #cegkapu), mint néhai dr. Glegyák Jenő ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 316-7/1991/2020.) közlöm, hogy néhai dr. Glegyák Jenő egyéni ügyvéd 2020. december 1-én elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja néhai dr. Glegyák Jenő ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36070702, irodacíme: 9022 Győr, Bisinger stny. 2. 1/2.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be dr. Glegyák Eszter ügyvéd irodagondnoknak a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

15/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.12.15.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-2030/2020 sz. számú határozatával Dr.Hetyei László Ügyvédi Iroda (székhely: 1158 Budapest Őrjárat u. 97.) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy dr.Hetyei László ügyvéd kamarai tagsága 2020. november 26. napján megszűnt, így az Ügyvédi Irodának nem maradt tagja. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében jelen hirdetménnyel felhívom a Dr.Hetyei László Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőt, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be az részemre, mint irodagondnok részére, a fenti postai címemre a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

14/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.12.10.

Dr. Lindner Andrea ügyvéd (székhely: 1052 Budapest Városház u.16., KASZ:36064590, telefon: 06-1/318-8706, 06-30/9335380, e-mail: lindner.andrea@lindneriroda.hu ) mint a Budapesti Ügyvédi Kamara 01-11375/2020 számú határozatával Dr. Németh László ügyvéd (székhely:1064 Budapest Vörösmarty u. 64. fszt. 27.) részére kirendelt irodagondnok, közlöm, hogy dr. Németh László 2020. november 4. napján elhunyt. A MÜK 7/2017. (XI.20) Szabályzatának 4.2. 2. c) pontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel az alábbi közleményt teszem közzé:
Felhívom Dr. Németh László ügyvéd esetleges hitelezőt, hogy igényüket a jelen hirdetmény közzétételét követő 40 napon belül jelentsék be részemre, mint irodagondnok részére a fenti elérhetőségeimen ill. postai úton, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

13/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.11.18.

dr. d’Elhougne Győző ügyvéd (székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. em. 4., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 151.; e-mail: iroda@delhougne.hu; tel.: +36306973949, KASZ: 36059453), mint a Kittka Ügyvédi Iroda (Budapesti Ügyvédi Kamara 10517-1/2020/irodag. sz. kijelölő határozatával) kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:
Az irodagondnok felhívja a Kittka Ügyvédi Iroda (székhely: 1021 Budapest, Fekete István u. 2.), mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

12/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.11.12.

11/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.11.04.

Az irodagondnok felhívja a Diós Ügyvédi Iroda (székhely: 1157 Budapest, Páskom park 3. I/10.), mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

10/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.09.17.

Alulírott dr. Frank Erzsébet ügyvéd (székhely: 8360 Keszthely, Bercsényi u.2/A. KASZ: 36060222, e-mail: frankerzsebet@t-online.hu, tel: +3630/9939-122), mint a Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara Kij. 19/2019/irodagondn. számú határozatával a Dr. Hadobás Edit Ügyvédi Iroda (8360 Keszthely, Sopron u. 1/b.) részére kirendelt irodagondnok, a MÜK 7/2017. számú szabályzata 4.2.2.c.) pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé:

Az irodagondnok ezúton felhívja a dr. Hadobás Edit Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követelésüket a jelen hirdetmény második közzétételét követő negyven napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.

9/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.09.09.

Az irodagondnok felhívja a Diós Ügyvédi Iroda (székhely: 1157 Budapest, Páskom park 3. I/10.), mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban - a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével - az irodagondnok fenti levelezési címén jelentsék be.

8/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.07.15.

dr. Szeidlné dr. Németh Mariann ügyvéd (KASZ: 36069324, a dr. Németh Mariann Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: dr.nemeth.mariann.ui@gmail.com, tel:+3620-5444-802, postacím: 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 16/a), mint néhai dr. Pataki Erna ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 14226-1/2020/irodag.) közlöm, hogy néhai dr. Pataki Erna egyéni ügyvéd 2020. június 4-én elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja néhai dr. Pataki Erna ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36066942, irodacíme: 1081 Budapest, Rákóczi út 65. 5. em. 55.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be dr. Szeidlné dr. Németh Mariann ügyvéd irodagondnoknak a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.
Budapest, 2020. július 14.

7/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.07.06.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint néhai Dr. Magony Miklós ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 01-13621/2020/Irodag.) közlöm, hogy néhai Dr. Magony Miklós egyéni ügyvéd 2020. január 24.-én elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja néha Dr. Magony Miklós ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36064823, irodacíme: 1054 Budapest –október 6. utca 11.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételt követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

6/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.06.25.

Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvéd (KASZ: 36071583, a Wesztergom-Szabó Ügyvédi Iroda irodavezetője, email: wesztergomv@gmail.com, tel:+3630-222-33-33, postacím: 1054 Budapest, Hold u. 29. fszt. 7.), mint néhai Dr. Schreier Tibor ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 11413/2020/Irodag.) közlöm, hogy néhai Dr. Schreier Tibor ügyvéd, aki a Bp-i 96. számú Ügyvédi Iroda irodavezetője volt, 2020. február 18.-án elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokról szóló 4/2019. (VI.24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja néha Dr. Schreier Tibor ügyvéd (Kamarai azonosító száma: 36068192, irodacíme: 1185 Budapest, Hubay J. u. 56.) illetve a Bp-i 96. számú Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételt követő 40 napon belül írásban jelentsék be Dr. Wesztergom-Szabó Viktória, ügyvédnek a fenti postacímen, az igényt, követelést alátámasztó okiratok megküldésével egyidejűleg.

5/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.04.27.

dr. Varga János (KASZ: 37071016, e-mail: vargajanosdr@t-online.hu, telefonszám: 70/4523552, postacím: 5001 Szolnok, 293., 5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 22. I/5. szám alatti) egyéni ügyvéd, mint néhai Dr. Hubert Imre ügyvéd kijelölt irodagondnoka (kijelölő határozat száma: 15240/2020/irodag.) közlöm, hogy néhai Dr. Hubert Imre ügyvéd 2020. január 16. napján elhunyt. A Magyar Ügyvédi Kamara irodagondnokokról szóló 4/2019. (VI. 24.) MÜK Szabályzattal módosított 7/2017. (XI. 20.) MÜK Szabályzat 4.2.2. pont c) alpontja alapján a gondnokolt vagyonának felmérése érdekében a jelen hirdetménnyel felhívja néhai Dr. Hubert Imre ügyvéd (Kamarai Azonosítási száma: 36061880, irodacíme: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket a második közzétételt követő 40 napon belül jelentsék be dr. Varga János (5000 Szolnok, Pf. 293.), egyéni ügyvédnek, mint néhai Dr. Hubert Imre ügyvéd kijelölt irodagondnokának.

4/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.04.21.

3/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.03.18.

„Alulírott dr. Fábos Katalin ügyvéd (8700 Marcali, Hársfa utca 2/A., KASZ:36071895, tel: +36/20374-04567, e-mail: dr.fabos.katalin@gmail.com), mint néhai dr. Laczkovics Anna ügyvéd (8700 Marcali, Rákóczi utca 47., KASZ: 36059245) a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara 10/2020.(02.03.) számú határozatával kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokságról szóló 7/2017.(XI.20) MÜK szabályzat 4.2.2. c. pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé: Az irodagondnok ezúton felhívja dr. Laczkovics Anna ügyvéd (8700 Marcali, Rákóczi utca 47.), mint gondnokolt esetleges hitelezőt, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételétől számított 40 ( negyven) napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg.”

2/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.02.12

"Alulírott dr. Györgyné dr. Bessenyei Erika (1032. Bp. Bécsi út 185., Kasz:36061004, e’mail: drbessenyeierika@gmail.com) ügyvéd, mint a Budapesti Ügyvédi Kamara által 01-I-2841/2019/irodagondn. számú határozatával Szabó Balázs Gábor Ügyvédi Iroda (1126. Bp. Kiss János alt. utca 38. II/10.) részére kirendelt irodagondnoka a MÜK 7/2017. számú szabályzata 4.2.2.c pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé. Az egyszemélyes ügyvédi iroda tagjának dr. Szabó Balázs Gábor kamarai tagságának megszűnésére tekintettel, az Irodagondnok felhívja dr. Szabó Balázs Gábor gondnokolt esetleges hitelezőit, hogy követelésüket a jelen hirdetmény 2. közzétételét követő 40 napon belül írásban jelentsék be az Irodagondnok részére a fenti elérhetőségen követelésüket, azt alátámasztó okiratokkal együtt. Budapest, 2020.02.11. dr. Györgyné dr. Bessenyei Erika"

1/2020. Irodagondnoki hirdetmény

2020.01.29

"Alulírott dr. Zsolnai János ügyvéd ( székhely: 5400 Mezőtúr, Bástya utca 20.. szám KASZ: 36071786 telefon: +36/30/4761637 e-mail címe: ugyved.zsolnai@t-online.hu ) mint néhai dr. Samu István Gábor egyéni ügyvéd ( 5420 Túrkeve, Petőfi utca 3.. KASZ: 36067997 ) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara E.2/2019.(X.38.) számú határozatával kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokságról szóló 7/2017. ( XI.20 ) MÜK szabályzat 4.2.2. c. pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé: Az irodagondnok ezúton felhívja a dr. Samu István Gábor egyéni ügyvéd ( székhely: 5420 Túrkeve, Petőfi utca 3. sz.) mint gondnokolt esetleges hitelezőit, hogy a követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételétől számított negyven (40) napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg. Mezőtúr, 2020. január 27."

4/2019. Irodagondnoki hirdetmény

2019.11.18

A gondnokolt vagyonának felmérése érdekében az irodagondnok felhívja Dr. Harangozó István (Kamarai azonosító száma: 36061241, irodacíme: 2040 Budaörs, Baross u. 89 szám) esetleges hitelezőit, hogy hitelezői igényüket, az irodával szembeni követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban – a követelést alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével – jelentsék be Dr. Nikula János ügyvédnek a fenti postacímen.

3/2019. Irodagondnoki hirdetmény

2019.10.09

"Alulírott dr. Gergő Károly ügyvéd ( székhely: 8700 Marcali, Kupa utca 1. szám KASZ: 36059165 telefon: +36/70/3266596 e-mail címe: gergokl@vidanetmail.hu ) mint dr. Guricza Tibor egyéni ügyvéd ( 8700 Marcali, Rákóczi utca 15. KASZ: 36059171 ) a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara IV/10/4/2019 számú határozatával kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokságról szóló 7/2017. ( XI.20 ) MÜK szabályzat 4.2.2. c. pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé: Az irodagondnok ezúton felhívja a dr. Guricza Tibor egyéni ügyvéd ( székhely: 8700 Marcali, Rákóczi utca 15. szám ) mint gondnokolt esetleges hitelezőit, hogy a követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételétől számított negyven (40) napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követelést alátámasztó okiratokkal egyidejűleg."" Marcali, 2019. október 08. dr. Guricza Tibor egyéni ügyvéd képviseletében dr. Gergő Károly irodagondnok"

2/2019. Irodagondnoki hirdetmény

2019.08.14

"Alulírott dr. Nagy Anita ügyvéd (2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 46. fsz. 9. KASZ:36065828, telefon: 06-30-55-20-378, drnagyanita@invitel.hu), mint a 270. sz. Ügyvédi Iroda (2030 Szigetszentmiklós, Gyártelep, egyszemélyes ügyvédi iroda, tagja: dr. Kővári Istvánné, KASZ: 36064039) Pest Megyei Ügyvédi Kamara Ü/601/2019. számú határozatával kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokokról szóló 7/2017. (XI.20.) MÜK szabályzat 4.2.2.c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé: Az irodagondnok ezúton felhívja a 270. sz. Ügyvédi Iroda (2030 Szigetszentmiklós, Gyártelep, egyszemélyes ügyvédi iroda, tagja: dr. Kővári Istvánné, KASZ: 36064039), mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény második közzétételétől számított negyven (40) napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követeléseiket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével. Kelt. Szigetszentmiklóson, 2019. augusztus 12. napján A 270. sz. Ügyvédi Iroda (2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep) képviseletében dr. Nagy Anita ügyvéd, irodagondnok"

1/2019. Irodagondnoki hirdetmény

2019.08.01

"Alulírott dr. Méhes Dávid Dániel ügyvéd (Méhes és Horváth Ügyvédi Iroda, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17., 06-30-6087133, mehesoffice@avocat.hu), mint a Dr. Faluhelyi Ügyvédi Iroda (székhely: 1071 Budapest, Dajmanich u. 27. fsz. 1.) Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-62/2019/irodag. számú határozatával kijelölt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé: Az irodagondnok ezúton felhívja a Dr. Faluhelyi Ügyvédi Iroda, mint gondnokolt iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított negyven (40) napon belül írásban jelentsék be az irodagondnok részére a fenti elérhetőségeken, a követeléseiket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével. Budapest, 2019. 07. 04. Tisztelettel: Dr. Faluhelyi Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Méhes Dávid Dániel ügyvéd, irodagondnok"

2023_3

2023.03.23.

Dr. Sáska Anna ügyvéd (székhely: 1024 Budapest, Buday László utca 12., 4. emelet, elektronikus elérhetőség: anna.saska@avocat.hu, telefonszám: +3620/214-7515, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 36068119), mint a Bayerné dr. Siklós Éva Ügyvédi Iroda (székhely: 1184 Budapest, Dolgozó utca 4/B., II/5.) Budapesti Ügyvédi Kamara 01-I-471/2023/irodag. számú határozatával kirendelt irodagondnoka, az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat 4.2.2. c) pontja alapján az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Az irodagondnok ezúton felhívja a Bayerné dr. Siklós Éva Ügyvédi Iroda esetleges hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen hirdetmény közzétételétől számított 40 (negyven) napon belül írásban, a követeléseiket alátámasztó okiratok egyidejű megküldésével jelentsék be az irodagondnok részére, a fenti levelezési címen.

bottom of page