top of page

TÁJÉKOZTATÓ
az ügyvédi kamarai fegyelmi ügyek elektronikus intézéséhez

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 6. pontjában foglaltaknak megfelelően 2021. január 1-től az előzetes vizsgálati és a fegyelmi ügyekben a fegyelmi biztosok, valamint az eljáró fegyelmi tanácsok és az eljárás alá vont - az ügyvédi tevékenység szüneteltetése és felfüggesztése hatálya alatt nem álló - kamarai tagok és nyilvántartottak közötti kapcsolattartás kötelezen elektronikus úton történik. Az eljárás egyéb résztvevői jogosultak, de nem kötelesek az elektronikus kapcsolattartásra, így az irataikat továbbra is benyújthatják papíralapon, részükre az eljáró szerv az iratokat rendelkezésük szerint papír alapon vagy elektronikus úton, ilyen rendelkezés hiányában a FESZ 6.5. pontja alapján a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint kézbesíti.

A jelen oldal célja, hogy segítséget nyújtson a területi ügyvédi kamarák előtti fegyelmi ügyekben alkalmazott elektronikus ügyintézésben.

Egyes területi ügyvédi kamarák, illetve regionális fegyelmi bizottságok - így különösen a Budapesti Ügyvédi Kamara és a Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság - más módját alkalmazzák az elektronikus kapcsolattartásnak, kérem, hogy erről érdeklődjön az érintett területi ügyvédi kamaránál. (2021. januárjától a Budapesti Ügyvédi Kamara az ügyintézési felületén, a https://ugyvedikamara.hu/ oldalon fogadja a fegyelmi beadványokat. A benyújtó az oldalra való belépéskor ügyfélkapuval azonosítja magát. Itt az Ügyintézés menü alatt tudják feltölteni a dokumentumokat, előzetesen a típusnál a „Fegyelmi ügyek”-et kiválasztva.

Formanyomtatvány az ügytípushoz jelenleg nincs.)

A beadványokat benyújtani, illetve a nyilatkozatokat megtenni elektronikus úton lehet, amelyek alapjául a kamarai hatósági ügyekben alkalmazottakkal ellentétben nem szolgálnak erre a célra rendszeresített formanyomtatványok.

A kérelmet-, illetve bejelentést gépi kitöltést követően kinyomtatás, aláírás, pdf-formátumba alakítás és elektronikus aláírás nélkül, ügyfélkapus azonosítást követően elektronikus csatolmányként kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu címen.

 

A fegyelmi ügyekben alkalmazott elektronikus kapcsolattartás legfontosabb lépései:

A fegyelmi ügyekben történő elektronikus kapcsolattartás útján megvalósuló beadványok beadásához, bejelentés megtételéhez először jelentkezzen be az https://epapir.gov.hu oldalon.

1. ePapír
200319_epapir.cegkapu.png

A honlapon először a címzettet kell beállítani. Bejelentés benyújtása során és előzetes vizsgálati eljárásban azt a területi ügyvédi kamarát, akihez a kérelmet be kívánja nyújtani.

Fegyelmi eljárásban a regionális fegyelmi bizottság székhelye szerinti területi ügyvédi kamarához kell benyújtani a bejelentéseket, beadványokat.

Már megindult másodfokú fegyelmi eljárásban a beadványokat a Magyar Ügyvédi Kamarának kell címezni.

2. Címzett kamara
200319_epapir.cimzett.png

Ezt követően az ügytípust kell kiválasztani (ha megfelelőbbet nem talál, az „Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek”-et kell bejelölni).
A témacsoport kiválasztása nem szükséges.

3. Ügyválasztás
201223_FegyelmiUgyseged_ugytipus.png

A hivatkozási számot csak akkor kell kitölteni, ha az ügynek van olyan előzménye, amelynek az ügyszámát ismeri.

A kérelem tárgyában értelemszerűen jelölje meg a beadványt.

4. Kitöltés
201223_FegyelmiUgyseged_targy.png

Lehetősége van a beadványt szabadszövegesen megfogalmazni, de ha külön dokumentumban csatolja, elég itt csak erre hivatkozni.

5. Levél szövege
201223_FegyelmiUgyseged_szoveg.png

Miután megszövegezte a levelet, lehetősége van csatolmányokat feltölteni a levél mellékleteiként, de azt is megteheti, hogy az egész beadványt külön dokumentumban csatolja.

Kérem, hogy ha nem eleve hitelesített dokumentumot csatol, kattintson a hitelesítés gombra.

6. Csatolmányok
201223_FegyelmiUgyseged_csatolmányok.png

A levelet a véglegesítést követően tudja elküldeni.

7. Beküldés
201223_FegyelmiUgyseged_beküldés.png

A levél elküldését követően a beküldött levél kizárólag a https://epapir.gov.hu oldal által megadott hivatkozásról tölthető le. A beküldött levél tartalma kizárólag így igazolható. Töltse le a levelet!

8. Visszaigazolás
200319_epapir.letoltes-1.png
DíjFizetés
bottom of page