Végrendeletek nyilvántartása

1. A nyilvántartásról

Az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzők és bíróságok előtt, a Magyar Ügyvédi Kamara létrehozta és működteti a Központi Végrendeleti Nyilvántartást.

A Magyar Ügyvédi Kamara a nyilvántartásba vett, megőrzésre zárt borítékban átadott végrendelet egy példányát megőrzi. A hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző, vagy a hagyatékkal összefüggő polgári perben eljáró bíróság megkeresésére a Magyar Ügyvédi Kamara a végrendeleti nyilvántartás adatairól tájékoztatást ad, illetve az eljáró közjegyzőnek a végrendeletet - megkeresésre - átadja.

Az eljárásra vonatkozó részletes tájékoztató itt érhető el.

 

2. Ügyféltájékoztatási kötelezettség

 

A végintézkedést tartalmazó okirat készítésére vonatkozó megbízás elfogadásakor az ügyvéd a végintézkedő ügyfelét (a továbbiakban: Ügyfél) írásban tájékoztatni köteles a végintézkedésnek a Nyilvántartásban való elhelyezése, illetve a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába való bejegyzés lehetőségéről, és nyilatkoztatnia kell arról, hogy kíván-e élni ezekkel a lehetőségekkel. Az ügyfélnek szóló tájékoztató és a nyilatkozat javasolt mintája itt érhető el.

Abban az esetben, ha a korábban elkészített végintézkedés tekintetében az ügyfél ezt kéri, a végintézkedést szintén el kell helyezni a Központi Végrendeleti Nyilvántartásban, és be kell jelenteni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába. Az ügyfél rendelkezéséhez szükséges Kiegészítő Nyilatkozat mintája itt érhető el.

 

3. Az eljárással kapcsolatos űrlapok és praktikus információk

Az innen letölthető Nyilvántartó Lap kitöltése elengedhetetlenül szükséges a végintézkedés befogadásához.

A benyújtással egyidejűleg 10.000,- Ft egyszeri nyilvántartási díjat kell fizetni. A nyilvántartási díj megfizetésének kötelezettsége

  • személyes benyújtás esetén a pénztárba történő befizetéssel,

  • a Magyar Ügyvédi Kamara UniCredit 10900011-00000009-63810001 számú számlára történő átutalással, vagy

  • postai csekken (rózsaszín postautalványon) teljesíthető

Végrendeletek személyes benyújtása a 1055 Budapest, Szalay utca 7. szám alatti irodánkban, KIZÁRÓLAG hétköznapokon 9.30 órától 13.00 óráig lehetséges.

A személyes benyújtással egyidejűleg lehetőség van a nyilvántartási díj befizetésére is!

A végrendelet postán történő feladását a 1055 Budapest, Szalay utca 7. szám alatti címre várjuk.

 

4. A végintézkedés letétből való visszavétele

 

A szabályzat alapján lehetőség van arra, hogy a végintézkedő a végintézkedését a nyilvántartásból annak visszavonása, érvényessége és hatálya érintése nélkül visszavegye. Ezt az alábbi formanyomtatványok kitöltésével és benyújtásával lehet kezdeményezni:

 

4.1. Végintézkedés visszavétele iránti kérelem egy végintézkedő esetén

4.2. Végintézkedés visszavétele iránti kérelem közös végrendelkezők esetén

4.3. Végintézkedés visszavétele iránti kérelem közös végrendelkezők esetén, ha az egyik közös végrendelkező már elhunyt