top of page

Végrendeletek nyilvántartása

A Magyar Ügyvédi Kamara létrehozta és működteti a Központi Végrendeleti Nyilvántartást az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzők és bíróságok előtt.

A Magyar Ügyvédi Kamara a nyilvántartásba vett, megőrzésre zárt borítékban átadott végrendelet egy példányát megőrzi. A hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző, vagy a hagyatékkal összefüggő polgári perben eljáró bíróság megkeresésére a Magyar Ügyvédi Kamara a végrendeleti nyilvántartás adatairól tájékoztatást ad, illetve az eljáró közjegyzőnek a végrendeletet - megkeresésre - átadja.

A nyilvántartásra és a kapcsolódó ügyvédi és kamarai eljárásra vonatkozó részletes tájékoztató itt érhető el.

Az ügyvéd a végintézkedést tartalmazó okirat készítésére vonatkozó megbízás elfogadásakor a végintézkedő ügyfelét írásban tájékoztatni köteles a végintézkedésnek a Nyilvántartásban való elhelyezése, illetve a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába való bejegyzés lehetőségéről, és nyilatkoztatnia kell arról, hogy kíván-e élni ezekkel a lehetőségekkel. Az ügyfélnek szóló tájékoztató és a nyilatkozat javasolt mintája itt érhető el.

Az innen letölthető Nyilvántartó Lap kitöltése elengedhetetlenül szükséges a végintézkedés befogadásához.

Abban az esetben, ha a korábban elkészített végintézkedés tekintetében az ügyfél ezt kéri, a végintézkedést szintén el kell helyezni a Központi Végrendeleti Nyilvántartásban, és be kell jelenteni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába. Az ilyen esetben szükséges Kiegészítő Nyilatkozat mintája itt érhető el.

A benyújtással egyidejűleg 10.000,- Ft egyszeri nyilvántartási díjat kell fizetni. A nyilvántartási díj megfizetésének kötelezettsége személyes benyújtás esetén a pénztárba történő befizetéssel, egyébként pedig a Magyar Ügyvédi Kamara UniCredit 10900011-00000009-63810001 számú számlára történő átutalással vagy postai csekken (rózsaszín postautalványon) teljesíthető.

Végrendeletek személyes benyújtása a 1054 Budapest, Szemere utca 10. II. emelet 4. sz. (kapucsengő: 28) alatti irodánkban, hétköznapokon 9.30 órától 13.00 óráig lehetséges. A személyes benyújtással egyidejűleg lehetőség van a nyilvántartási díj befizetésére is.

A végrendelet postán történő feladását a 1055 Budapest, Szalay utca 7. szám alatti címre várjuk, mely esetben a nyilvántartási díj előzetes befizetésének igazolása is szükséges.

Lehetőség van arra is, hogy a végintézkedő a végintézkedését a nyilvántartásból annak visszavonása, érvényessége és hatálya érintése nélkül visszavegye. Ezt az alábbi formanyomtatványok kitöltésével és benyújtásával lehet kezdeményezni:

bottom of page