Végrendeletek nyilvántartása

A veszélyhelyzetre tekintettel a végrendeletek nyilvántartásával kapcsolato személyes ügyintézés szünetel. Végintézkedések postán történő benyújtása:

 

Magyar Ügyvédi Kamara,

1055 Budapest, Szalay utca 7.

 
1. A nyilvántartásról

Az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzők és bíróságok előtt, a Magyar Ügyvédi Kamara létrehozta és működteti a Központi Végrendeleti Nyilvántartást.

A Magyar Ügyvédi Kamara a nyilvántartásba vett, megőrzésre zárt borítékban átadott végrendelet egy példányát megőrzi. A hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző, vagy a hagyatékkal összefüggő polgári perben eljáró bíróság megkeresésére a Magyar Ügyvédi Kamara a végrendeleti nyilvántartás adatairól tájékoztatást ad, illetve az eljáró közjegyzőnek a végrendeletet - megkeresésre - átadja.

Az eljárásra vonatkozó részletes tájékoztató itt érhető el.

 

2. Ügyféltájékoztatási kötelezettség

 

A végintézkedést tartalmazó okirat készítésére vonatkozó megbízás elfogadásakor az ügyvéd a végintézkedő ügyfelét (a továbbiakban: Ügyfél) írásban tájékoztatni köteles a végintézkedésnek a Nyilvántartásban való elhelyezése, illetve a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába való bejegyzés lehetőségéről, és nyilatkoztatnia kell arról, hogy kíván-e élni ezekkel a lehetőségekkel. Az ügyfélnek szóló tájékoztató és a nyilatkozat javasolt mintája itt érhető el.

Abban az esetben, ha a korábban elkészített végintézkedés tekintetében az ügyfél ezt kéri, a végintézkedést szintén el kell helyezni a Központi Végrendeleti Nyilvántartásban, és be kell jelenteni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába. Az ügyfél rendelkezéséhez szükséges Kiegészítő Nyilatkozat mintája itt érhető el.

 

3. Az eljárással kapcsolatos űrlapok és praktikus információk

Az innen letölthető Nyilvántartó Lap kitöltése elengedhetetlenül szükséges a végintézkedés befogadásához.

A benyújtással egyidejűleg 10.000,- Ft egyszeri nyilvántartási díjat kell fizetni. A nyilvántartási díj megfizetésének kötelezettsége

  • személyes benyújtás esetén a pénztárba történő befizetéssel,

  • a Magyar Ügyvédi Kamara UniCredit 10900011-00000009-63810001 számú számlára történő átutalással, vagy

  • postai csekken (rózsaszín postautalványon) teljesíthető

Végrendeletek személyes benyújtása a 1055 Budapest, Szalay utca 7. szám alatti irodánkban, KIZÁRÓLAG hétköznapokon 9.30 órától 13.00 óráig lehetséges.

A személyes benyújtással egyidejűleg lehetőség van a nyilvántartási díj befizetésére is!

A végrendelet postán történő feladását a 1055 Budapest, Szalay utca 7. szám alatti címre várjuk.

 

4. A végintézkedés letétből való visszavétele

 

A szabályzat alapján lehetőség van arra, hogy a végintézkedő a végintézkedését a nyilvántartásból annak visszavonása, érvényessége és hatálya érintése nélkül visszavegye. Ezt az alábbi formanyomtatványok kitöltésével és benyújtásával lehet kezdeményezni:

 

4.1. Végintézkedés visszavétele iránti kérelem egy végintézkedő esetén

4.2. Végintézkedés visszavétele iránti kérelem közös végrendelkezők esetén

4.3. Végintézkedés visszavétele iránti kérelem közös végrendelkezők esetén, ha az egyik közös végrendelkező már elhunyt

Székhely

1055 Budapest
Szalay utca 7.

 

Call

T: +36-1-311-9800
+36-1-331-1773

F: +36-1-311-7867

Elektronikus út

muk@muknet.hu

KRID: 131010762

MUK

Impresszum

Magyar Ügyvédi Kamara

Fsz: dr. Baranyi Bertold