top of page
Tájékoztató az akkreditációról

 

2020. február 20. napján elindult a kötelező továbbképzés elektronikus ügyviteli rendszere. A továbbiakban az akkreditációs kérelmek előterjesztésére, a képzési események bejelentésére, a kérelmek elbírálására, illetve az Önök által szervezett képzési eseményeken szerzett kreditpontok feltöltésére az elektronikus rendszeren keresztül van lehetőség. A rendszer elérhetősége:

 

A nyilvántartásba vett képzési helyek esetén: https://muktovabbkepzes.hu/bejelentkezes

 

Még nyilvántartásba nem vett szervezetek esetén: https://muktovabbkepzes.hu/regisztracio

 

I. Az akkreditáció

 

Az akkreditáció az első, 2024. december 31-ig tartó Akkreditációs Időszak egészére vagy annak egy részére kérhető.

 

Az Akkreditációról szóló Határozat feljogosítja a Kérelmezőt arra, hogy az Akkreditáció hatály alatt viselje a „Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely” címet.

 

II. Egyszerűsített akkreditációra vonatkozó speciális szabályok

 

Egyszerűsített akkreditáció iránti kérelmet nyújthat be

a) a Kamara, illetve a MÜK által Továbbképzés céljára alapított, kizárólag Kamara, illetve a MÜK tagságával működő jogi személy,

b) a magyarországi egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító kara,

c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

d) a Munkáltató,

e) az Alkotmánybíróság,

f) a bíróság,

g) az Országos Bírói Hivatal,

h) a Magyar Igazságügyi Akadémia,

i) az ügyészség,

j) a Magyar Jogászegylet és területi szervezetei, valamint

k) a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesület.

 

Az egyszerűsített eljárásban akkreditált Képzési Hely esetében a képzési gyakorlat nem vizsgálható, továbbá vélelmezni kell, hogy a Kérelmező megfelel az akkreditáció egyéb feltételeinek.

 

A Munkáltató egyszerűsített akkreditáció keretében csak az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott jogalany, illetve olyan kamarai jogtanácsos részére szervezhet Képzési Eseményt, akinek az Üttv. 66. § (1) bekezdése szerinti ügyfele.

 

III. Akkreditációs díj, képzési esemény nyilvántartásba vételi díja

 

Az akkreditációért a kérelem benyújtásával egyidejűleg díjat kell fizetni. A díjfizetés helye a Magyar Ügyvédi kamara HU53 11784009-20603344-00000000 számú bankszámlája. Az utalási közleményben fel kell tüntetni, hogy az utalás jogcíme akkreditációs díj.

 

Az akkreditációs díj mértéke a teljes Továbbképzési Időszakra 500.000,- Ft, egyszerűsített akkreditáció esetén 150.000,- Ft. Ha az akkreditáció hatálya egy év (vagy ennél rövidebb idő), a díj évi 150.000,- Ft, egyszerűsített akkreditáció esetén évi 45.000,- Ft.

 

A képzési esemény nyilvántartásba vételi díja kreditpontonként 30.000,- Ft. A díjfizetés helye a Magyar Ügyvédi kamara HU53 11784009-20603344-00000000 számú bankszámlája. Az utalási közleményben fel kell tüntetni, hogy az utalás jogcíme nyilvántartásba vételi díj.

 

IV. Iratminták

 

 

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága

IV. Iratminták
I. Az akkreditáció
II. Egyszerűsített akkreditáció
III. Díjak
bottom of page