Tájékoztató az akkreditációról

 

2020. február 20. napján elindult a kötelező továbbképzés elektronikus ügyviteli rendszere. A továbbiakban az akkreditációs kérelmek előterjesztésére, a képzési események bejelentésére, a kérelmek elbírálására, illetve az Önök által szervezett képzési eseményeken szerzett kreditpontok feltöltésére az elektronikus rendszeren keresztül van lehetőség. A rendszer elérhetősége:

 

A nyilvántartásba vett képzési helyek esetén: https://muktovabbkepzes.hu/bejelentkezes

 

Még nyilvántartásba nem vett szervezetek esetén: https://muktovabbkepzes.hu/regisztracio

 

I. Az akkreditáció

 

Az akkreditáció az első, 2024. december 31-ig tartó Akkreditációs Időszak egészére vagy annak egy részére kérhető.

 

Az Akkreditációról szóló Határozat feljogosítja a Kérelmezőt arra, hogy az Akkreditáció hatály alatt viselje a „Magyar Ügyvédi Kamara által az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésére akkreditált képzési hely” címet.

 

II. Egyszerűsített akkreditációra vonatkozó speciális szabályok

 

Egyszerűsített akkreditáció iránti kérelmet nyújthat be

a) a Kamara, illetve a MÜK által Továbbképzés céljára alapított, kizárólag Kamara, illetve a MÜK tagságával működő jogi személy,

b) a magyarországi egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító kara,

c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,

d) a Munkáltató,

e) az Alkotmánybíróság,

f) a bíróság,

g) az Országos Bírói Hivatal,

h) a Magyar Igazságügyi Akadémia,

i) az ügyészség,

j) a Magyar Jogászegylet és területi szervezetei, valamint

k) a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesület.

 

Az egyszerűsített eljárásban akkreditált Képzési Hely esetében a képzési gyakorlat nem vizsgálható, továbbá vélelmezni kell, hogy a Kérelmező megfelel az akkreditáció egyéb feltételeinek.

 

A Munkáltató egyszerűsített akkreditáció keretében csak az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott jogalany, illetve olyan kamarai jogtanácsos részére szervezhet Képzési Eseményt, akinek az Üttv. 66. § (1) bekezdése szerinti ügyfele.

 

III. Akkreditációs díj, képzési esemény nyilvántartásba vételi díja

 

Az akkreditációért a kérelem benyújtásával egyidejűleg díjat kell fizetni. A díjfizetés helye a Magyar Ügyvédi kamara HU53 11784009-20603344-00000000 számú bankszámlája. Az utalási közleményben fel kell tüntetni, hogy az utalás jogcíme akkreditációs díj.

 

Az akkreditációs díj mértéke a teljes Továbbképzési Időszakra 500.000,- Ft, egyszerűsített akkreditáció esetén 150.000,- Ft. Ha az akkreditáció hatálya egy év (vagy ennél rövidebb idő), a díj évi 150.000,- Ft, egyszerűsített akkreditáció esetén évi 45.000,- Ft.

 

A képzési esemény nyilvántartásba vételi díja kreditpontonként 30.000,- Ft. A díjfizetés helye a Magyar Ügyvédi kamara HU53 11784009-20603344-00000000 számú bankszámlája. Az utalási közleményben fel kell tüntetni, hogy az utalás jogcíme nyilvántartásba vételi díj.

 

IV. Iratminták

 

 

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága