top of page
Tájékoztató
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat 2019. októberi módosításáról

 

A Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése 2019. október 14-én elfogadta az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról szóló 13/2019. (X.14.) MÜK szabályzatot (a továbbiakban: módosítás). A módosító rendelkezések 2019. október 26. napján léptek hatályba. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás legfontosabb rendelkezéseseit.

 

I. Bővül a mentesítési események köre
  1. a kötelező Képzési Eseményeken való részvétel kivételével mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól, aki a továbbképzési időszakban a 75. életévét betölti (2.15/A.).

  2. a kamarai jogtanácsosok vonatkozásában bővül a mentesítési okként elismert, külön jogszabály által előírt kötelező képzések köre (2.15.d).

 
II. Bővült az egyszerűsített akkreditációra jogosult intézmények köre (4.3.1.)

A MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága egyszerűsített eljárásban akkreditálja az alábbi intézményeket:

a)       a Kamara, illetve a MÜK által Továbbképzés céljára alapított, kizárólag Kamara, illetve a MÜK tagságával működő jogi személyt,

b)       a magyarországi egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karát,

c)       a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet,

d)       a Munkáltatót,

e)       az Alkotmánybíróságot,

f)        a bíróságot,

g)       az Országos Bírói Hivatalt,

h)       a Magyar Igazságügyi Akadémiát,

i)        az ügyészséget,

j)        a Magyar Jogászegyletet és területi szervezeteit, valamint

k)       a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületét.

Az egyszerűsített eljárásban akkreditált Képzési Hely esetében a képzési gyakorlat nem vizsgálható, továbbá vélelmezni kell, hogy a Kérelmező megfelel az akkreditáció egyéb feltételeinek. A Munkáltató egyszerűsített akkreditáció keretében továbbra is csak az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott jogalany, illetve olyan kamarai jogtanácsos részére szervezhet Képzési Eseményt, akinek az Üttv. 66. § (1) bekezdése szerinti ügyfele.

III.   Bővül az akkreditációs díj megfizetése alól mentesülő intézmények köre (4.5.1/A.)

A Szabályzat ésa MÜK Elnökségének 2019. október 15-én közzétett 2/2019.(X.14.)MÜK számú határozata alapján az alábbi intézmények mentesülnek az akkreditációs díj és a képzési események nyilvántartásba vételi díjának megfizetése alól:

a)        az Alkotmánybíróság,

b)        a bíróság,

c)         az Országos Bírósági Hivatal,

d)        a Magyar Igazságügyi Akadémia,

e)        az ügyészség, valamint

f)         a Magyar Jogászegylet és területi szervezete, valamint

g)        a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete.

IV.   Bővül a kifogással támadható határozatok köre (4.7.1.)

 

A módosítás alapján a továbbiakban az OAB akkreditáció tárgyában hozott határozatain túl a Képzési Esemény nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat ellen is előterjeszthető kifogás.

V.      Kiegészül a kreditszerzésre jogosító képzési események köre (5.4.1.)

a)        A jövőben az Ügyvédek Lapjában megjelenő, szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikáció útján szerzői ívenként 10 kreditpont szerezhető.

b)        Mesterfokozatot eredményező jogászképzésben  záróvizsgán  vizsgabizottsági tagság vizsgaalkalmanként 1 kreditpontra jogosít.

VI.   Módosultak a 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. között szervezett Képzési Eseménykere vonatkozó szabályok

A módosítás értelmében az egyszerűsített akkreditációra jogosult intézmények által szervezett Képzési Eseményeken túl az OAB a MÜK vagy Kamara által szervezett Képzési Eseményt is nyilvántartásba veszi, illetve ahhoz a továbbképzési szabályzat 5.4. pontja szerinti kreditpontot rendeli, amennyiben a Képzési Esemény a jelen szabályzat szerinti nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelel, és a Képzési Hely a Képzési Eseményt nyilvántartásba vétel céljából legkésőbb az első Továbbképzési Időszak kezdő napjától számított 60 napon belül bejelenti.

 

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottság

IV. Iratminták
I. Mentesítés
II. Egyszerűsített akkreditáció
III. Díjmentesség
V. Képzési események
VI. Átmenet 2019
bottom of page