Továbbképzés
A továbbképzéssel kapcsolatos eljárásban használható iratminták

Igazolás oktatói, előadói tevékenységről

Igazolás opponensi tevékenységről

Igazolás jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagságról

Igazolás mesterfokozatot eredményező jogászképzésben záróvizsgán vizsgabizottsági tagságról

Akkreditáció iránti kérelem (M4)

Képzési esemény nyilvántartásba vétele iránti kérelem (M21)

Munkáltató által kizárólag saját kamarai jogtanácsosai részére szervezett zárt képzési esemény bejelentése

Nem képzési hely által szervezett képzési esemény nyilvántartásba vétele iránti kérelem (M23)

Bejelentés már nyilvántartásba vett, nem képzési hely által szervezett képzési eseményen való részvételről 

Továbbképzés Kötelezettség teljesítését jelentő szakmai/tudományos tevékenység bejelentése (M52)

Kifogás akkreditációról szóló határozat ellen (M19)

Kifogás akkreditáció felfüggesztése ellen (M48)

Kifogás akkreditáció visszavonása ellen (M49)

Kifogás akkreditáció megszűnésének megállapítása ellen (M50)

Igazolás minta szakjogászi oklevél megszerzéséről

Igazolás minta tudományos fokozat megszerzéséről

Székhely

1055 Budapest
Szalay utca 7.

 

Call

T: +36-1-311-9800
+36-1-331-1773

F: +36-1-311-7867

Elektronikus út

muk@muknet.hu

KRID: 131010762

MUK

Impresszum

Magyar Ügyvédi Kamara

Fsz: dr. Baranyi Bertold