Jogi Kultúráért díj

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége évente egy alkalommal a „Jogi Kultúráért” díjat adományozza az elektronikus és írott médiában a jogi kultúra érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytató azon személynek, aki hozzájárult a jogi tradíciók megőrzéséhez, a kulturált jogászi magatartás és nyelv fejlesztéséhez, a jogkeresők pontos jogi tájékoztatásához.

A Jogi Kultúráért díjban részesültek:

2021. november 27.
Dr. Becker Tibor (Komárom)
2020. december 4.

Dr. Nehéz-Posony Márton (posztumusz)