A jog szolgálatában

A Magyar Ügyvédi Kamara évente egy alkalommal a Jog Szolgálatában életműdíjat adományozza azon - 65. életévét betöltött, - az ügyvédi, ügyészi, bírói hivatás, illetve alkotmánybírói jogtudományi munkásság keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytató személynek, aki elméleti és gyakorlati tevékenységével kiemelkedő eredménnyel szolgálta hivatását.

A Magyar Ügyvédi Kamara Teljes ülésének 2011. október 24-i határozata szerint:

A Magyar Ügyvédi Kamara évente egy alkalommal a Jog Szolgálatában életműdíjat adományoz azon - 65. életévét betöltött, - az ügyvédi, ügyészi, bírói hivatás, illetve alkotmánybírói jogtudományi munkásság keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytató személynek, aki elméleti és gyakorlati tevékenységével kiemelkedő eredménnyel szolgálta hivatását.

2011-ben első alkalommal adták át a díjat. Az Elnökség három személyt tartott méltónak a díjra, akiknek munkássága, mintegy fémjelzi a rendszerváltozás után a jogállam alapjainak lerakását, ennek keretében a bírói, ügyészi és ügyvédi hivatás hitelének visszaállítását. Mindhárman mindent elkövettek azért, hogy az általuk irányítottak nyugodt keretek között dolgozhassanak, és hogy az igazságszolgáltatás betölthesse alapvető szerepét: segítse az emberek jogainak érvényre jutását.

Miközben magas tisztséget töltöttek be az általuk vezetettek kollégái, barátai maradtak. Tevékenységük időben nagyrészt párhuzamosan futott, de közös munkájuk kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar igazságszolgáltatáson.

2011. november 19.

Dr. Solt Pál

Dr. Györgyi Kálmán

Dr. Horváth Jenő

2012. november 24.

Dr. Bócz Endre (v. fővárosi főügyész)

Dr. Csenterics Ferenc (Pest megye)

Dr. Lábady Tamás (Pécsi Ítélőtábla v. elnöke)

2013. november 16.

Dr. Németh János (tudomány területéről)

Dr. Frech Ágnes (bírói hivatásrend)

Dr. Merényi Kálmán (ügyészi hivatásrend)

Dr. Somos András (ügyvédi hivatásrend)

2014. november 15.

Dr. Király Tibor (tudomány)

Dr. Kovács Tamás (ügyészség)

Dr. Petrik Ferenc (bíróság)

Dr. Probstner Ilona (ügyvédség)

Dr. Balogh Béla (ügyvédség)

 

2015. november 14.


Dr. Fekete László (ügyvédség) Somogy
Dr. Nyíri Sándor (ügyészség) ny. vezető ügyész
Dr. Sárközy Tamás (tudomány) egyetemi tanár, MJE elnöke
Dr. Spitz János (Bíróság) ny. kollégiumvezető, c. táblabíró

 

2016. november 19.

Dr. Szűcs Andrea (ügyvédi)

Dr. Vékás Lajos professzor (jogtudomány)

Dr. Horeczky Károly (bírói)

Dr. Tóth Mihály (ügyészi)

 

2017. november 11.

Dr. Harmathy Attila (jogtudomány)

Dr. Varga Zoltán (bíró)

Dr. Tolvay Örs (ügyész)

Dr. Séllei Imre (ügyvédi)

Dr. Gábor László (ügyvédi POSTUMUS)

 

2018. november 24.

Dr. Bihari Mihály (jogtudomány)

Dr. Kőrös András   (bírói)

Dr. Nagy Kálmán (ügyész)

Dr. Kovács Kázmér (ügyvédi)

2019. november 23.

Dr. Hunyadi-Buzás Ágnes (bírói)
Dr. Vókó György (ügyészi)
Dr. Szecskay András (ügyvédi)
Dr. Gönczöl Katalin (tudomány)

2020. december 4.

Dr. Wellmann György (bírói)

Dr. Szeder Gyula (ügyészi)

Dr. Mezey Barna (tudomány)

Dr. Török Ferenc (ügyvédi)